Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Sultan 3. Mustafa camii
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
Zaviyeler
II. ABDÜLHAMID VE JAPONLAR
Ahmet Cevdet Paşa
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Osmanlılar - Arnavutluk İlişkileri
Mehmed Salih Efendi
Kara Ahmet Paşa
Muhyî
Yavuz Sultan Selim'in Şahsiyeti

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa

Sinaneddin Yusuf Paşa'dan sonra 773 H./1371 M. senesinden evvel kazasker bulunurken vezirliğe getirilmiştir. Hayreddin Paşa bir müddet sonra vezirlikle kumandanlığı kendisinde birleştirmiş ve bu suretle idarî ve askerî bütün devlet işlerini ele almıştır ki ondan sonra bu usul devam etmiştir; 789 H./1387 M.'de vefat etmiş ve yerine kazasker bulunan oğlu Ali Paşa vezir olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz