Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kütahya Balıklı Camii (Cami)
Ohrili Hüseyin Paşa
KAPIKULU OCAKLARI
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Gönüllü ve Beşliler
Tunus Ocağı
Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa
Süleymaniye Camii'nden Görüntüler
Garp Ocakları Donanması
Osmanlı Çadır Çeşitleri
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Afgan İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa

Sinaneddin Yusuf Paşa'dan sonra 773 H./1371 M. senesinden evvel kazasker bulunurken vezirliğe getirilmiştir. Hayreddin Paşa bir müddet sonra vezirlikle kumandanlığı kendisinde birleştirmiş ve bu suretle idarî ve askerî bütün devlet işlerini ele almıştır ki ondan sonra bu usul devam etmiştir; 789 H./1387 M.'de vefat etmiş ve yerine kazasker bulunan oğlu Ali Paşa vezir olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz