Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Anadolu Beylikleri Antalya Hamitoğulları Beyliği
Esirî Bursalı Mehmed Efendi
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Azaplar
XVIII. Yüzyılda Dubrovnik (Raguza) Cumhuriyeti-Osmanlı İlişkileri
Yavuz Sultan Selim'in Farsca bir beyti
Bir Yeni Osmanlı'nın gözüyle Yeni Osmanlılar
Hacı Paşa
Kapıkulu Süvarileri
Benderli Ali Paşa
Elmas Mehmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Çandarlı Halil Hayreddin Paşa

Sinaneddin Yusuf Paşa'dan sonra 773 H./1371 M. senesinden evvel kazasker bulunurken vezirliğe getirilmiştir. Hayreddin Paşa bir müddet sonra vezirlikle kumandanlığı kendisinde birleştirmiş ve bu suretle idarî ve askerî bütün devlet işlerini ele almıştır ki ondan sonra bu usul devam etmiştir; 789 H./1387 M.'de vefat etmiş ve yerine kazasker bulunan oğlu Ali Paşa vezir olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz