Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
I. Ahmet'in Şahsiyeti
Osmanlı Beyliğinin İlk Teşkilâtı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Mimarî Eserler
Osmanlıların Balkan Devletleri ve Prenslikleri ile İlişkileri
İnsani değerler zirvede
III. Mustafa ve Koca Ragıp Paşa
Fatih Sultan Mehmet'in Şahsiyeti
Osmanlı Fetih Politikası
Celâl Sahir Erozan
Divittar Mehmet Emin Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Çerkez Mehmet Paşa

Enderundan yetişmis, pâdişâh silâhdarı iken vezirlikle Şam valisi olup sonra divanda kubbe vezirliğine tâyin edilmiş 1624 Nisan'da Kemankeş Kara Ali Paşa yerine vezir-i âzamlığa getirilerek hem isyanı önem kazanıp Orta Anadolu'ya kadar yayılan Abaza Mehmet Paşa'yı sindirmeye memur ve hem İran seferine serdar olmuştur.

Sadrâzam Çerkez Mehmet Paşa, Kayseri önlerine kadar gelmiş olan Abaza Mehmet Paşa kuvvetlerini mağlûp etmiş ve sonra Tokat'a gelip ilk bahardaki İran seferine hazırlık yaparken orada vefat etmiştir (1034 Rebiulâhır ve 1625Ocak). Sadrâzamlığı 10 ay kadar olup orta derecede iktidarlı hamiyetli ve iyi ahlâklı bir vezir olarak tanınmıştır. Cesedi İstanbul'a naklolunarak Bayezid Camii mezarlığına defnedilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz