Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa
OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI
Birinci Cihan Harbi Niçin Çıkarıldı
OSMANLI'DA PARA ( AKCE )
İznik Hacı Özbek Camii
Serbest Mîr-i Mîranlıklar ve Yurtluk Ocaklık Sancaklar
III. Selim'in Tahttan İndirilmesi ve IV. Mustafa'nın Padişahlığı
Kara Halilzâde Mehmed Said Efendi
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Deliler
Barbaros Hayrettin Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Çivizâde Mehmed Efendi

Babası, Kanunî Sultan Süleyman devri şeyhülislâmlarından Muhyiddin Şeyh Mehmed Efendi'dir. İbtida babasından ve sonra diğer âlimlerden ders görüp müderrislik ve kadılık edip Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulunmuş ve 989H.-1581 M. de şeyhülislâm olarak 995 H.-1587 M. senesinde vefat edip babasının yanına defnedilmiştir; vezir-i âzamların şeyhülislâmları ziyaretleri bunun zamanına ve 992H.-1584 M. tarihine tesadüf eder. O sırada Özdemiroğlu Osman Paşa sadrâzam olup ondan sonra bu âdet kanun halinde devam etmiştir. Fetvaları ulema arasında muteber idi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz