Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bunları Biliyor muydunuz -V
Mekke-i Mükerreme Emirliği
İhsan Râif
Osmanlı - Sırp İlişkileri
Osmanlı'yı da yıkan komünist kale
Tahmis
Yerlerine Göre İstanbul'daki Osmanlı Çeşmeleri
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN ÖZELLİKLERİ
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Geri Hizmet Ocakları
KANUNNAME-İ ALİ OSMAN

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi

Muğlalı olup babası İlyas Efendi de müderis Kara Ali'den icazet alıp müderrislik ve Mısır'da kadılık edip 944 H.-1537 M.'de Anadolu kazaskeri ve 945 Şevval 1539 Şubat'ta Sadi Efendi'nin yerine müftü olmuştur. 948 H.- 1541 M.'de azlolunarak Hicaz'a gidip 952 H. de Rumeli kazaskerliğine getirilmiş 954 Şaban 1547 Eylül'de vefat ederek Eyüp Camii civarına defnedilmiştir. İrfandan mahrum mutaassıb bir zat olup şeyhülislâmlıktan azline sebep Muhyiddin Arabi ve Mevlânâ Celâleddin Rumî ve saire gibi rical-i sofiyenin en büyüklerine vukufsuzca dil uzatması olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz