Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Şuursuz gruptan Atatürk'e hakaret „VIDEO”
Osmanlı Gemileri ile Endülüs Müslümanlarının Afrika'ya Nakli
Almanya
Âşık Şenlik
15. ASIR TÜRK-İSLAM EDEBİYATI
suleymanie hakkinda bir anekdot'u yazan arkadasa bir hatirlatma..
Nizam-ı Cedit Düşmanlarının Harekete Geçmesi: Edirne İsyanı
Kastamonu - Kemah Köyü Halil Bey Camii
Sultân Orhan
İslam Tarihi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi

Muğlalı olup babası İlyas Efendi de müderis Kara Ali'den icazet alıp müderrislik ve Mısır'da kadılık edip 944 H.-1537 M.'de Anadolu kazaskeri ve 945 Şevval 1539 Şubat'ta Sadi Efendi'nin yerine müftü olmuştur. 948 H.- 1541 M.'de azlolunarak Hicaz'a gidip 952 H. de Rumeli kazaskerliğine getirilmiş 954 Şaban 1547 Eylül'de vefat ederek Eyüp Camii civarına defnedilmiştir. İrfandan mahrum mutaassıb bir zat olup şeyhülislâmlıktan azline sebep Muhyiddin Arabi ve Mevlânâ Celâleddin Rumî ve saire gibi rical-i sofiyenin en büyüklerine vukufsuzca dil uzatması olmuştur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz