Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
15. ASIR TÜRK-İSLAM EDEBİYATI
Osmanlı Eyaletleri
Kütahya Meydan Camii - Arslan Bey Camisi
Osmanlılar Bilime Set Çekmedi
Osmanlılarda Sanatsal Faaliyetler
Tanzimat Fermanı - Gülhane Hatt-ı Hümayunu
XVIII. Asırda Osmanlı Mimarisi
I. Viyana Kuşatması
Osmanlılarda Ticaret
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Kapıkulu Süvarileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İKİNCİ MEŞRUTİYET

İKİNCİ MEŞRUTİYET

Dönemin en güçlü devleti İngiltere, Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını onaylıyordu. Alman gizli servisleri bu haberi genç subaylara ulaştırdılar.

II. Abdulhamid'in siyasetini yersiz bulan ve ancak yeniden anayasalı bir monarşiye dönülmekle yurdun kurtarılacağına inanan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin asker üyeleri, 1908 yılının Temmuz ayı içinde saraya başkaldırdılar. Padişahın bu hareketi bastırma girişimleri işe yaramadı. Sonunda, II. Abdülhamid kapalı bulunan parlamentoyu yeniden toplama kararı aldı. Mebus seçimlerinin yeniden yapılması kararlaştırıldı. Seçimler yapıldı ve Parlamento 17 Aralık 1908'de açıldı. 31 Mart Olayı üzerine II.Abdülhamit tahttan indirildi. Anayasada önemli değişiklikler yapılarak parlamenter sisteme yönelindi. Hükümet meclise karşı sorumlu kılındı.

Bu sayfayı düzenle

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz