Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVI. ve XVII. Yüzyılda Çinicilik
Araç Küreihadit (Küre-i Hadid) Köyü İsmail Bey Camii
Doğu Siyaseti
Debbağzâde Mehmed Efendi
İmam-ı sultanî Mehmed Efendi
III. Selim
Öküz Mehmet Paşa
Abdülmecit ve Mustafa Reşit Paşa
Koca Ragıp Paşa - Ragıp Mehmet Paşa
Kapıkulu Süvarileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İbrahim Alaeddin Gövsa

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

Orta öğrenimini Türkiye'de tamamladıktan sonra İsviçre'de psikoloji ve pedagoji öğrenimi yapan İbrahim Alaeddin (1889-1949), on yıl süre ile Dârülmuallimîn-i Âliye (Yüksek Öğretmen Okulu)’de öğretmenlik ettikten sonra, Maarif Vekâleti Tâlim ve Terbiye Dairesi üyeliğine tayin edilmiş, 1927'de milletvekili olmuş ve 1941'de Türk Ansiklopedisi Genel Sekreterliği'ne getirilmiştir. Hiçbir akımın tesirinde kalmamakla beraber, sanat anlayışı bakımından Millî Edebiyat hareketine sempati gösteren ve ilk şiirlerinde kullanıp sonradan bıraktığı aruza son şiirlerinde yeniden dönmüş olan İbrahim Alaeddin, şiirlerini şu kitablarda topladı: topladı: Çocuk Şiirleri (1911), Güft-ü-gû (1913), Çanakkale İzleri (1932), Acılar (1941).


Kaynak: Akyüz, Kenan, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1995.

Şiirleri

Siperden Mektub

Allah'a duâ et, düşman tırpanı
Devlet ağacını yolmasın, anne.
Altında dökülsün oğlunun kanı,
Bayrağın gül rengi solmasın anne.

Köyden biri geldi taburumuza,
Meğer söz kesilmiş muhtarın kıza,
Gece niyet tutup baktım yıldıza,
Artık söyle o iş olmasın, anne.

Düşünme boş gelse posta tatarı.
Siperden akın var yarın dışarı :
Kadere razı ol, uzun yolları
Bekleyen gözlerin dolmasın, anne.


Vatan

Bir gün gelir başka yerler gezersen,
Gönlünde bir yabancılık sezersen,
Annesinden ayrı düşen bir yavru
Gibi sızlar küçük kalbin; işte bu
Vatan sevdâsıdır. Bu söze inan :
Hepimizin annesidir bu vatan.

Uzaklardan dönüyorken vatana,
Rüzgâr bir hoş koku getirir sana.
Dalgaların lisânından anlarsın,
İstersin ki gemi uçsun, yaklaşsın.
Bir minare gözükürken sislerden,
Kalbin taşar içindeki hislerden.

Mavi gökler, yeşil yerler, şehirler;
Bize şarkı fısıldayan nehirler,
Uyan diye uğufdayan korular...
Düşün, yavrum, bu yerlerde neler var?
İşte, senin bu mübarek memleket!
Annen gibi, onu sev de hizmet et.

Bir fena söz işitirsen, iyi bil,
Beğenmeyen bizi Osmanlı değil.
'Bir yabancı gelir seni kandırır,
Eğer derse bu memleket fenadır,
DarıI yavrum, onu sakın söyletme,
Toprağını hâinlere çiğnetme!

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz