Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
OSMAN BEY'İN MİRASI
Osmanlı Musikîsi'nde Çalgılar
Padişahların Saltanat ve Yaşları
Tazmin
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İlmî ve Sosyal Müesseseler
Tarihte Şubat Ayı Olayları
Osmanlı arşivine Unesco sansürü
İmaretler
Pirîzâde Mehmed Sâhib Efendi
Ebu Saidzâde Feyzullah Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)

İstanbul'un fethinden sonra îdam edilen Çandarlızâde Halil Paşa'nın oğlu olup ilmiye sınıfında yetişmiştir. 1453'te Edirne kadısı bulunuyordu. 869 H. 1465 M.'de kazasker olup 878 H. 1474 M.'de vezirlikle Amasya valisi Bayezid'in lalalığına tayin edilmiş ve daha sonra (884 den evvel) İstanbul'a alınarak yerine Fenarîzade Ahmed Bey (paşa) şehzadeye lala tayin olunmuştur.

İbrahim paşa II. Bayezid devrinde ikinci vezir bulunurken Hersekzade Ahmed Paşa'nın yerine 904 Muharrem 1498 Ağustos'ta vezir-i âzam olup 905 H. 1499 'da İnebahtı seferinde ordugâhta vefat ederek cesedi İznik'e nakledilip babasının yanına defnedilmiştir. İlim ve fazilet sahibi iyi ahlâklı, cömert, iyiliksever ve tedbirli olduğunda tarihler müttefiktir. İstanbul'da Uzunçarşı'nın üst başında, Mercan yokuşundaki 883 H. 1478 M.'de yaptırdığı cami, medrese ve mektep ile Saraçhânebaşı'nda bulunup yol açılırken yıktırılan çifte hamam onun hayratından idi. İznik'te bir cami ile Kastamonu'da medresesi vardır. Vakfiyesi 899 H. 1493 M. tarihli olup Kazasker Mehmed b. Elhaç Hasan imzalıdır. Soyu zamanımıza kadar devam etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz