Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
MEHTER, Osmanlılar'da
Kastamonu - Kemah Köyü Halil Bey Camii
XVII. ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ordusunun Durumu
Silâhtar Hamza Mahir Paşa
Anadolu İsyanları - Celâlîler
Hat Sanatı Hakkında Kısa Bir Bilgi
Sırrı Paşa
Çandarlı Vezir Ailesi
Deniz Siyaseti-1
Kizil Sultan'i kim, niçin uydurdu ?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İbrahim Paşa (Çandarlı zâde)

İstanbul'un fethinden sonra îdam edilen Çandarlızâde Halil Paşa'nın oğlu olup ilmiye sınıfında yetişmiştir. 1453'te Edirne kadısı bulunuyordu. 869 H. 1465 M.'de kazasker olup 878 H. 1474 M.'de vezirlikle Amasya valisi Bayezid'in lalalığına tayin edilmiş ve daha sonra (884 den evvel) İstanbul'a alınarak yerine Fenarîzade Ahmed Bey (paşa) şehzadeye lala tayin olunmuştur.

İbrahim paşa II. Bayezid devrinde ikinci vezir bulunurken Hersekzade Ahmed Paşa'nın yerine 904 Muharrem 1498 Ağustos'ta vezir-i âzam olup 905 H. 1499 'da İnebahtı seferinde ordugâhta vefat ederek cesedi İznik'e nakledilip babasının yanına defnedilmiştir. İlim ve fazilet sahibi iyi ahlâklı, cömert, iyiliksever ve tedbirli olduğunda tarihler müttefiktir. İstanbul'da Uzunçarşı'nın üst başında, Mercan yokuşundaki 883 H. 1478 M.'de yaptırdığı cami, medrese ve mektep ile Saraçhânebaşı'nda bulunup yol açılırken yıktırılan çifte hamam onun hayratından idi. İznik'te bir cami ile Kastamonu'da medresesi vardır. Vakfiyesi 899 H. 1493 M. tarihli olup Kazasker Mehmed b. Elhaç Hasan imzalıdır. Soyu zamanımıza kadar devam etmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz