Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Çelebi Mehmet
XVI. ve XVII. Yüzyılda Talik Yazı
Acemi ocağının elbise ve maaşları
Tarihte Mayıs Ayı Olayları
Meslekî
İngilizlerin tartıştığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı
Osmanlı’nın gölgesi Ahıska
Ziya Gökalp
Deneme Tahtası
Eğri Seferi Ve Haçova Meydan Savaşı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İlk Osmanlı Akçesi

Bursa ile İznik'in zabtedilmeleri Osmanlı beyliği başarılarının önemlilerinden olup bir dönüm noktası teşkil eder; hudutları genişlemekte olan
bu küçük beylik esaslı bir kurul vücuda getirmek istediğinden artık yavaş yavaş aşiret usul ve kaidelerinden ayrılarak bir devlet mahiyetini almak yolunu tutmuş bünyesine göre idarî, adlî, askerî teşkilât yapmak zaruretini hissetmişti. Bunun için ulema sınıfından gelmiş olan vezir Alâaddin Paşa ile Bursa kadısı Cendereli Kara Halil Efendi faaliyete geçmişlerdir.

İlk defa olarak Orhan bey'in cülusunun 3. senesine tesadüf eden 727 H./1327 M.'de hükümdarlık alâmetinden olarak Bursa'da akçe yani gümüş sikke kestirilmiştir. Bu sikkesinin bir tarafında kelime-i şahadet ile ilk müslüman halifeleri olan Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali'nin isimleri ve diğer tarafında Orhan bin Osman ve basıldığı yeri gösteren Bursa ismi ve daha altında da siyakat rakkamı ile üç adedi ve kenarlarında da paranın basılmış olan 727 senesi ve bir de Osmanlıların mensup oldukları Kayı boyu damgası vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz