Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
hilafetin sayesinde kuruldu
Çirmen Savaşı
Osmanlı Donanmasını Meydana Getiren Ocaklar
Divan Şiiri Nazım Türü
kaRACAOĞLAN
II. Abdülhamit Dönemi Fotoğraf Albümü
Osmanlı Tarihi Ders Notları
Varadin Meydan Savaşı
Osmanlı’da Okullar (2)
Yeniçerilerin savaş düzeni

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İlk Yazı Üstadları

XVI. yüzyıl başlarına kadar Osmanlılarda henüz müstakil ve Türk zevkini tamamen gösteren bir mektep yok gibiydi; yazı Arap ve İran (İlhâniler devri) tesiri altında yürüyordu; Osmanlılarda ilk mektebi açan kendisinden sonra gelecek yazı sanatkârlarına üstad olan ve hattatlar arasında Şeyh diye tanınılan Amasyalı Hamdullah (vefatı 926 H. 1520 M.) ismindeki zattır.

Gerçi Osmanlı idaresindeki yerlerde Hamdullah'tan evvel yaygın olmamakla beraber Hamdullah'ın Hocası Maraşlı Hayreddin (vefatı 874 H. 1469 M.) ve Edirneli Yahya-yı Sofî vasıtasıyla Yakut Müstâsamî mektebinin Abdullah Sayrafî kolu yürümüştür. Fakat asıl esas temeli Şeyh Hamdulah atmıştır. Yahya-yı Sofî İstanbul'da Fatih Camii'nin şadırvanlarının haricinde pencere üzerindeki Fatiha-i şerîfe ile aynı camiin Akdeniz tarafında birinci penceresi üzerindeki yazıları yazmıştır; bu Fatiha yeşil somaki ile mozaik olarak yazılıdır; bu yazılar şimdi camiiin dış avlusunda bulunmaktadır. 882 H. 1477 M. de vefat eden Yahya, Edirneli Kazasker Muhyiddin ile Ahmed-i Karahisarî'nin hocalarıdır. Bunlardan başka Sofî Yahya'nın oğlu Ali bin Yahya, Fatih Camii'nin inşası tarihini gösteren kitabeyi yazmıştır ki halâ kapının iki tarafıyla ortasında hâk edilmiştir. Topkayı sarayının Bab-ı hümâyun denilen dış kapısının üstündeki sülüs ve müsenna celî kitabe ve cümle-i duaiye de bunundur. Bu suretle babasıyla oğlu yani Yahya ile oğlu Ali, Fatih devrini doldurmuşlardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz