Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kara Vezir Seyyid Mehmed Paşa'nın Sadareti Zamanı
Divan Şiiri Nazım Şekli ve Nazım Türü
İngilizlerin tartıştığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı
Osmanlı Tiyatrosu
DUA YI DEVLET İ ŞAH
XVII. Yüzyılda Osmanlı Donanması
Kütahya Küpecik Camii
Girit’in tümüyle fethi ise 1645 yılına rastlar.
Kıt 'a
Osmanlıların Akdeniz ve Avrupa Devletleriyle İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İmam-ı sultanî Mehmed Efendi

Bursalıdır. Avcı Sultan Mehmet'in imamı idi; Sultan Ahmed medresesi müderrisi iken kadılığa geçmiş, ikinci defa Rumeli kazaskeri bulunduğu esnada sadrâzam Sürmeli Ali Paşa'nın acele öne sürmesiyle 1106 H.-1695 M. de Sadık Mehmed Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur; fakat bu makama pâdişâh tarafından hocası Erzurumlu Feyzullah Efendi'nin getirilmesi istendiği için iki ay kadar müftülükte kalan Mehmed Efendi (1106 Şevval 11 ve 1695 Mayıs 25)'te azlolunmuştur.

Mehmed Efendi bundan sonra Kanlıca'daki yalısına çekilerek 1115 H.-1703 M.'teki meşhur Edirne vakasına kadar orada oturmuş ve istanbul'dan çıkarak Edirne'ye bulaşan vakada âsiler tarafından şeyhülislâm tayin olunup onlarla birlikte Edirne'ye gitmiştir. II. Mustafa'nın hal' ile yerine hükümdar olan Üçüncü Ahmet zamanında Mehmed Efendi iki ay kadar bu makamda kalmış ve aynı sene ramazanı ortalarında (18 Ramazan 1115 ve 24 ocak 1707)'de azlolunarak Bursa'ya gönderilmiş ve yirmi altı sene sonra yani 1141 H.-1728 M.'de orada vefat etmiştir. Bursa'daki uzun senelerini ders okutmakla geçirmiştir; iki defada meşihati yedi buçuk ay kadardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz