Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Tarikatlerde Zikir Usûlü
Yıldırım Bayezid'in Oğlu Mustafa Çelebi Olayı
Terkibibent
Kütahya Kal'a-i Bala Camii
XVII. ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ordusunun Durumu
İnönü'yü tanımak
Devlet Adamlarına Öğütler
BİR DÜNYA İMARATORU:KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN
Kul Himmet
Coğrafya

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İngiltere - Osmanlı İlişkileri ve İngilizlerle İlk Temas

İdaresiz bir kral olan II. Edvard'ın 1327'de krallıktan indirilmesinden sonra yerine gelen III. Edvard'ın yarım asırlık krallığı zamanında Yüz yıl savaşları devam etmekle beraber İngiliz lisan ve edebiyatı ilerlemekte idi. III. Edvard’ın oğlu olup memleketi fena idare eden II. Rişar'ın yerine 1399'da parlamentonun kararıyla IV. Hanri geçirilmiş ve aynı zamanda meşrutî bir idare kurulmuştur.


İngilizler ile İlk Temas

Osmanlıların ilk faaliyetleri yukarıda adı geçen ile Üç kral zamanına tesadüf etmekte idi. İngilizler 1396'daki Niğbolu seferi esnasında Haçlı ordusuna asker vermişler ve bu münasebetle Normandiya’da cereyan etmekte olan Yüz sene muharebesini geçici bir zaman için durdurmuşlardır.

Niğbolu muharebesinden sonraki İstanbul kuşatması esnasında o tarihte henüz krallığa getirilmemiş olan IV. Hanri bir Haçlı ordusuyla Türklerin üzerine gitmek tasavvurunda bulunmuştu. Hanri'nin 1413'te ölümü üzerine yerine geçen V. Hanri, 1420'de Fransa ile bir anlaşma imzalayıp VI. Şarl’ın kızını da almış ve hemen bütün Fransa'ya varis olacak derecede hak kazanmıştı. Fakat ölümünden sonra oğlu zamanında ve 1435'de veraset dâvasiyle Yüz sene savaşları yine canlanmış ve nihayet Fransa kralı VII. Şarl İngilizler’i yenerek Fransa'dan çıkarmıştır (1452).

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz