Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
osmanlı kültürü
GÖNÜLLÜLERDEN GELENLER
Ankara Seymenlik (Seğmenlik) Geleneği
Boğdan Voyvodalığı
EĞER PADİŞAH BİZ İSEK!!!
İlk Yazı Üstadları
Deniz Siyaseti-4
Yeniçerilerin atlı olmaları
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Kapıkulu Süvari Bölükleri
Na 't

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İstanbul Çeşmeleri Kronolojik Listesi

1 — Davut Paşa Çeşmesi.......... 890 (1484) 2 — Ahi Durmuş Baba Çeşmesi ...... 917 (1510) 3 — Defterdar Camii Çeşmesi ...... 950 (1543) 4 — Ekmekçi Sinan Çeşmesi ....... 950 (1543) 5 — Mehmet Bey Çeşmesi «Kazlı Çeşme»............... 953 (1546) 6 — Hacı Bayram Can Çeşmesi ...... 955 (1548) 7 — Şahsultan Çeşmesi ......... 958 (1550) 8 — Rüstem Paşa Çeşmesi......... 962 (1554) 9 — Yatağan Çeşmesi........... 965 (1557) 10 — Semin Ali Paşa Çeşmesi ...... 966 (1558) 11 — Şah Rah Çeşmesi ......... 967 (1559) 12 — Uşaki Tekke Çeşmesi ...... 970 (1562) 13 — Aşık Paşa Çeşmesi ......... 972 (1564) 14 — Cibali Sivrikoz Çeşmesi ....... 972 (1564) 15 — Kalın Ali Paşa Çeşmesi ...... 973 (1565) 16 — Kanuni Süleyman Çeşmesi ...... 974 (1566) 17 — Gazi Süleyman Han Çeşmesi...... 974 (1566) 18 — Süleyman I. Çeşmesi ....... 974 (1566) 19 — İskender Bey Çeşmesi ........ 975 (1567) 20 — Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi ..... 975 (1567) 21 — Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi .... 976 (1568) 22 — Haydar Paşa Çeşmesi ........ 977 (1569) 23 — Mehmet Paşa Çeşmesi ........ 977 (1569) 24 — Kaid (Komutan) Mustafa Ağa Çeşmesi . . . 978 (1570) 25 — Mehmet Paşa Çeşmesi . . ...... 978 (1570) 26 — Fatma Sultan Çeşmesi ....... 981 (1573) 27 — Fatma Sultan Çeşmesi........ 981 (1573) 28 — Ebüssuut Efendi Çeşmesi ...... 982 (1574) 29 — Takyeci Çeşmesi ......... 986 (1578) 30 — Yakup Kethüda Çeşmesi........ 993 (1584) 31 — Yakup Kethüda Çeşmesi........ 993 (1584) 32 — Mesiiı Paşa Çeşmesi ......... 994 (1585) 33 — Ayakapı Çeşmesi .......... 994 (1585) 34 — Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi ..... 995 (1586) 35 — Ağalar Çeşmesi ......... 996 (1587) 36 — Vezir Mehmet Paşa Çeşmesi...... 997 (1588) 37 — Şehsuvar Bey Çeşmesi ..... 996997 (15878) 38 — Sinan Paşa Çeşmesi ......... 998 (1589) 39 — Mirahur Ağa Çeşmesi ........ 998 (1589) 40 _ Şeydi Bey Çeşmesi ........ 999 (1590) 41 — Halil Çevkan Çeşmesi......... 999 (1590) 42 — Cüce Mehmet Ağa Çeşmesi ..... 999 (1590) 43 — Serhazin Mustafa Ağa Çeşmesi .... 999 (1590) 44 — Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi ...... 1001 (1592) 45 — Cerrah Mehmet Paşa Çeşmesi .... 1002 (1593) 46 — Odabaşı Kasım Bey Çeşmesi...... 1003 (1594) 47 — Silahtar Yusuf Ağa Çeşmesi ...... 1004 (1595) 48 — Ahırkapı Feneri Çeşmesi........ 1006 (1597) 49 — Siyavuş Paşa Çeşmesi........ 1011 (1602) 50 — Ayşe Sultan Çeşmesi......... 1012 (1603) 51 — Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi ...... 1012 (1603) 52 — Mimar Ağa Çeşmesi ......... 1013 (1604) 53 — Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi ..... 1014 (1605) 54 — Ahmet I. Çeşmesi .......... 1015 (1606) 55 — Ebülmeyamin Çeşmesi ....... 1015 (1606) 56 — Ahmet I. Çeşmesi .......... 1017 (1608) 57 — Mustafa Paşa Çeşmesi ........ 1017 (1608) 58 — Kaptan Halil Paşa Çeşmesi....... 1024 (1615) 59 — Darüssaade Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi . . 1025 (1616) 60 — Sadrazam Mehmet Paşa Çeşmesi .... 1027 (1618) 61 — Sefer Ağa Çeşmesi ....... 1029 (1620) 62 — Dilsiz Ali Ağa Çeşmesi........ 1029 (1620) 63 — Osman II. Çeşmesi...... . . . 1031 (1621) 64 — Abbas Ağa Çeşmesi ........ 1032 (1622) 65 —Mehmet Kethüda Çeşmesi ....... 1034 (1624) 66 — Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi...... 1035 (1625) 67 — Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi...... 1035 (1625) 68 — Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi...... 1035 (1625) 69 — Kapıağası Çeşmesi ....... 1041 (1631) 70 — Murat IV. Çeşmesi ......... 1044 (1634) 71 — Paşa Kethüdası Ali Ağa Çeşmesi . . . 1045 (1635) 72 — Mahpeyker Kösem Valide Çeşmesi . . 1045 (1635) 73 — Kemankeş Kara Mustafa Paşa Çeşmesi . . 1047 (1637) 74 — Sultan ibrahim Sünnet Odası Çeşmesi . . 1051 (1641) 75 — Haseki Sultan Meydan Çeşmesi .... 1054 (1644) 76 — Beyzade Mehmet Efendi Çeşmesi .... 1057 (1646) 77 — Ahmet Paşa Çeşmesi ........ 1059 (1649) 78 — Karagöz Mehmet Paşa Çeşmesi..... 1065 (1655) 79 — Mimar Mustafa Çeşmesi........ 1071 (1660) 80 — Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi..... 1072 (1661) 81 — Küçük Çeşme .......... 1074 (1663) 82 — Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi . . 1074 (1663) 83 — Vezir Süleyman Çeşmesi ....... 1075 (1664) 84 — Ağa Çeşmesi ........... 1077 (1666) 85 _ Bey Çeşmesi ........... 1078 (1667) 86 — Mustafa Ağa Çeşmesi ........ 1079 (1668) 87 — Zembilci Seyyit Ali Çeşmesi...... 1082 (1671) 88 — Mehmet IV. Çeşmesi ........ 1087 (1676) 89 — Kara Mustafa Paşa Çeşmesi ...... 1088 (1677) 90 — Mustafa Ağa Çeşmesi ........ 1092 (1681) 91 — Otakçılar Mezarlığı Çeşmesi....... 1097 (1685) 92 — Mehmet Ağa ve Hacı İbrahim Çeşmesi . . 1103 (1691) 93 — Şatır Hasan Ağa Çeşmesi ....... 1104 (1692) 94 — Beşikçizade Çeşmesi ....... 1104 (1692) 95 — Abdullah Ağa Çeşmesi ...... 1105 (1693) 96 — Çavuşzade Ahmet Efendi Çeşmesi .... 1106 (1694) 97 — Devoğlu Ali Ağa Çeşmesi ........ 1108 (1696) 98 — Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi ..... 1109 (1697) 99 — Mehmet Kethüda Çeşmesi ...... 1109 (1697) . 100 — Sadrazam Hüseyin Paşa Çeşmesi . . . 1110 101 — islam Bey Çeşmesi........ 1112 (1700) 102 — Feyzullah Efendi Çeşmesi ..... 1112 (1700) 103 — Doğramacı Mehmet Ağa Çeşmesi..... 1113 (1701) 104 — Hacı Mahmut Çeşmesi ....... 1115 (1703) 105 — Ali Şah Efendi Çeşmesi ...... 1115 (1703) 106 — Çukur Çeşme ........... 1115 (1703) 107 — Mehmet Efendi Çeşmesi ....... 1118 (1706) 108 — Ali Bey Çeşmesi ......... 1118 (1706) 109 — Çorlulu Ali Paşa Meydan Çeşmesi . . . 1122 (1710) 110 — Sipahi Kethüdası Hacı Mustafa Çeşmesi . . 1122 (1710) 111 — Ahmet III. Çeşmesi ........ 1123 (1711) 112 — Hacr Hasan Çeşmesi ....... 1125 (1713) 113 — Hacı Yusuf Ağa Çeşmesi ...... 1125 (1713) 114 — Ser Etibba Ömer1 Efendi Çeşmesi . . . 1127 (1715) 115 — Emine Sultan Meydan Çeşmesi ..... 1127 (1715) 115 — Yahya Zade Çeşmesi ........ 1128 (1715) 117 __. Lûtfullah Efendi Çeşmesi ...... 1129 (1716) 118 — Veziriazam Ali Paşa Çeşmesi .... 1131 (1718) 119 __ Ahmet III. Kütüphanesi Çeşmesi .... 1132 (1719) 120 — Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi ..... 1132 (1719) 121 — Osman Bey Çeşmesi ....... 1132 (1719) 122 — Katip Muslihüddin Çeşmesi ..... 1133 (1720) 123 — Çavuşbaşı Çeşmesi ....... 1133 (1720) 124 — Matbah Emini Halil Ağa Çeşmesi .... 1133 (1720) 125 — Mirahur Hasan Ağa Çeşmesi...... 1133 (1710) 126 — Mehmet Ağa Çeşmesf ........ 1133 (1720) 127 — Kethüda Aşup Kadın Çeşmesi ..... 1135 (1722) 128 — İbrahim Paşa Çeşmesi ...... 1135 (1722) 129 — İbrahim Paşa Çeşmesi ........ 1135 (1722) 130 — Ahmet III. Çeşmesi ....... 1136 (1723) 131 — Ebubekir Ağa Çeşmesi ..... 1137 (1724) 132 — Ebezade Abdullah Efendi Çeşmesi . . . 1138 (1725) 133 _ Valide Saliha Sultan Çeşmesi .... 1138 (1725) 134 — Beşir Ağa Çeşmesi ........ 1140 (1727) 135 — Ahmet III. Çeşmesi ......... 1141 (1728) 136 — Elhac Süleyman Efendi Çeşmesi .... 1141 (1728) 137 — Kethüda Mahmut Paşa Çeşmesi..... 1141 (1728) 138 — Cağale Zade ibrahim Bey Çeşmesi . . . 1142 (1729) 139 — Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi .... 1143 (1730) 140 — Feyziye Sokağı Çeşmesi...... . 1144 (1731) 141 — Mehmet Kethüda Çeşmesi....... 1145 (1732) 142 — Abide Hanım Çeşmesi ..... 1145 (1732) 143 — Kürkçübagı Sokağı Çeşmesi .... 1145 (1732) 144 — Şehzade Mezarlığı Çeşmesi ..... 1146 (1733) 145 — Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ..... 1146 (1733) 146 — Hekimoğlu Ali Paşa Validesi Çeşmesi . . . 1147 (1734) 147 — Kirimi Çeşmesi .......... 1147 (1734) 148 — Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ..... 1147 (1734) 149 — La'li Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi .... 1148 (1735) 150 — Valide Salilıa Sultan Çeşmesi .... 1148 (1735) 151 — Yahya Efendi Çeşmesi ....... 1148 (1735) 152 — Emine Sultan Meydan Çeşmesi..... 1149 (1736) 153 — Hacı İbrahim Çeşmesi ........ 1149 (1736) 154 — Ahmet Bey Çeşmesi ........ 1149 (1736) 155 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi........ 1150 (1737) 156 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi........ 1150 (1737) 157 — Ali Ağa Çeşmesi .......... 1150 (1737) 158 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi........ 1150 (1737) 159 — Ali Ağa Meydan Çeşmesi ....... 1150 (1737) 160 — Beşir Ağa Çeşmesi .......... 1151 (1738) 161 — Rukiye Kadın Çeşmesi ........ 1151 (1738) 162 — Emine Sultan Çeşmesi ........ 1151 (1738) 163 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi........ 1151 (1728) 164 — Şeyhülislam Mustafa Efendi Çeşmesi . . . 1152 (1739) 165 — Ahmet Efendi Çeşmesi ........ 1152 (1739) 166 — Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi ...... 1153 (1740) 167 — Kethııda Gülbuy Kadın Çeşmesi..... 1153 (1740) 168 — Kapıağası Ahmet Ağa Çeşmesi .... 1154 (1741) 169 — Elhac Mehmet Emin Ağa Çeşmesi . . 1154 (1741) 170 — Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi ...... 1154 (1741) 171 — Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi ...... 1154 (1741) 172 — Mahmut I. Çeşmesi......... 1155 (1742) 173 — Sadrazam Ahmet Paşa Çeşmesi .... 1156 (1743) 174 — Beşir Ağa Çeşmesi ........ 1157 (1744) 175 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi ........ 1157 (1744) 176 — Silahtar Kethüdası Mustafa Ağa Çeşmesi . . 1157 (1744) 177 — Sadrazam Seyyil Hasan Paşa Çeşmesi . . . 1157 (1744) 178 — Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi ...... 1158 (1745) 179 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi ....... 1158 (1745) 180 — Kapıağası ibrahim Ağa Çeşmesi..... 1158 (1745) 181 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi ...... 1159 (1746) 182 — Hacı Mehmet Çeşmesi ........ 1160 (1747) 183 — Mahmut I. Çeşmesi ......... 1160 (1747) 184 — Hatice Usta Çeşmesi.......... 1162 (1748) 185 — Safiye Sultan Çeşmesi......... 1163 (1749) 186 — Hacı Seyyit Ahmet Ağa Çeşmesi .... 1163 (1749) 187 — Sadrazam Mustafa Paşa Çeşmesi .... 1166 (1752) 188 — Ali Paşa Çeşmesi ......... 1168 (1754) 189 — Kadı Zade Çeşmesi.......... 1169 (1755) 190 — (Bayburtlu Mustafa Ağa Çeşmesi .... 1169 (1755) 191 — Mühendis Ali Bey Çeşmesi....... 1169 (1755) 192 — Osman III. Çeşmesi ......... 1170 (1756) 193 — Kethüda Yusuf Ağa Çeşmesi ...... 1170 (1756) 194 — Yusuf Efendi Çeşmesi ........ 1171 (1757) 195 — Mustafa III. Çeşmesi ........ 1172 (1758) 196 — Nuğman Ağa Çeşmesi ...... 1174 (1760) 197 — Sadrazam Koca Ragıp Paşa Çeşmesi . . 1176 (1762) 198 — Mustafa Paşa Çeşmesi ...... 1178 (1764) 199 — Silahtar Yusuf Paşa Çeşmesi ...... 1178 (1764) 200 — Saraylı Şirin Kadın Çeşmesi ..... 1179 (1765) 201 — Sermimar Hacı Mustafa Çeşmesi .... 1179 (1765) 202 — Haseki İmareti Çeşmesi ....... 1180 (1766) 203 — Kuru Mustafa Ağa Çeşmesi ...... 1183 (1769) 204 — Zeynep Sultan Çeşmesi ....... 1184 (1770) 205 — Müezzin Zade Mehmet Efendi Çeşmesi . . . 1184 (1770) 206 — Kethüda Hacı Hüseyin Ağa Çeşmesi . . . 1185 (1771) 207 — Kaymakam Mehmet Paşa Çeşmesi . . . 1185 (1771) 208 — imam Zade Çeşmesi ....... 1187 (1773) 209 — Abdülhamit I. Sebili Çeşmeleri .... 1191 (1777) 210 — Hatip Zade Ahmet Ağa Çeşmesi . . . 1192 (1778) 211 — Hatice Kadın Çeşmesi °........ 1193 (1779) 212 — Dülgeroğlu Camii Çeşmesi ...... 1195 (1780) 213 — Kethüda Canfeda Kadın, Haznedar Şevki Nihal Usta Çeşmesi ............ 1195 (1780) 214 — Esma Sultan Meydan Çeşmesi ..... 1196 (1781) 215 — Hekinıoğlıı Ali Paşa Çeşmesi ..... 1197 (1782) 216 — İdris Ağa Çeşmesi ......... 1200 (1785) 217 — Elhac Mustafa Çeşmesi ...... 1202 (1787) 218 — Nakşi Kadın Çeşmesi ....... 1203 (1788) 219 — Silahtar Seyyit Abdullah Ağa Çeşmesi . . 1206 (1791) 220 — Şah Sultan Çeşmesi ........ 1207 (1792) 221 — Haznedar Usta Çeşmesi ....... 1207 (1792) 222 — Hazine Vekili Bilal Ağa Çeşmesi .... 1207 (1792) 223 — Ebubekir Ağa Çeşmesi ....... 1208 (1793) 224 — Mehmet Yazıcı Çeşmesi ....... 1208 (1793) 225 — Abdülhamit I. Yatak Odası Çeşmesi . . . 1209 (1794) 226 — Arpacı Mehmet Çelebi Çeşmesi .... 1210 (1795) 227 — Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi .... 1211 (1796) 228 — Selim III. Çeşmesi ......... 1214 (1799) 229 — Nazır İsmail Efendi Çeşmesi...... 1216 (1801) 230 — Mihrişah Sultan Çeşmesi ...... 1216 (1801) 231 — Başçı Hacı Mahmut Efendi Çeşmesi .... 1218 (1803) 232 — Ahmet Bey Çeşmesi ........ 1218 (1803) 233 — Şeyhülislam Esat Efendi Çeşmesi..... 1220 (1805) 234 — Hatice Sultan Çeşmesi ........ 1221 (1806) 235 — Mustafa Paşa Meydan Çeşmesi...... 1223 (1808) 236 — Seyyit Mustafa Efendi Çeşmesi..... 1223 (1808) 237 — Elhac Yakup Efendi Çeşmesi ...... 1224 (1809) 238 — Nefise Hanım Çeşmesi ....... 1224 (1809) 239 — Kethüda Seyyit Mehmet Ağa Çeşmesi . . . 1226 (1811) 240 — Seyyit Halil Ağa Çeşmesi ....... 1226 (1811) 241 — Merkez Efendi Tekkesi Çeşmesi...... 1227 (1812) 242 — Ali Efendi Çeşmesi ......... 1228 (1813) 243 — Seyyit Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi .... 1228 (1813) 244 — Kayış Mustafa Ağa Çeşmesi ...... 1228 (1813) 245 — Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi .... 1229 (1814) 246 — Baş Çuhadar Seyyit Ömer Ağa Çeşmesi . . . 1230 (1815) 247 — Hasan Ağa Çeşmesi ......... 1230 (1815) 248 — Hazinedar Fesahat Usta Çeşmesi..... 1230 (1815) 249 — Kasap başı Hasan Efendi Çeşmesi .... 1231 (1816) 250 — Nefise Hanım Çeşmesi ........ 1233 (1818) 251 — Hacı Hafız Ahmet Ağa Meydan Çeşmesi . . . 1233 (1818) 252 — İmaret Çeşmesi .......... 1233 (1818) 253 — Dördüncü Kadın Çeşmesi ...... 1234 (1818) 254 — Vezirazam Derviş Paşa Çeşmesi..... 1234 (1818) 255 — Çevri Usta Çeşmesi......... 1235 (1819) 256 — ismail Ağa Çeşmesi ......... 1235 (1819) 257 — Derviş Paşa Çeşmesi ......... 1235 (1819) 258 — Seyyit îbrahimoğlu Ömer Çeşmesi .... 1236 (1820) 259 — Odunkapı Çeşmesi.......... 1236 (1820) 260 — Kasap Başı Çeşmesi ......... 1237 (1821) 261 — Merzifonlu Kara Mustafa Pa§a Çeşmesi . . 1239 (1823) 262 — Elhac Halil Ağa Çeşmesi ........ 1240 (1824) 263 — Sineperveı Valide Sultan Çeşmesi...... 1241 (1825) 264 — Mahmut II. Çeşmesi ......... 1241 (1825) 265 — Hatice Hanım Çeşmesi ........ 1243 (1827) 266 — Mahmut II. Çeşmesi ......... 1244 (1828) 267 — Mahmut II. Sebili Çeşmesi ...... 1246 (1830) 268 — Mahmut II. Çeşmesi.......... 1247 (1831) 269 — Mahmut II. Çeşmesi ......... 1250 (1834) 270 — Hatice Hanım Çeşmesi ........ 1251 (1835) 271 — Mahmut II. Çeşmesi ........ 1252 (1836) 272 — Mahmut II. Çeşmesi ......... 1254 (1838) 273 — Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi .... 1257 (1841) 274 — Şerife Ayşe Sıdıka Hanım Çeşmesi .... 1257 (1841) 275 — Abdullah Ağa ve Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi ............. 1257 (1841) 276 — Hazinedar Hoşnadi Usta Çeşmesi..... 1258 (1842) 277 — Harbiye Müşürü Ali Paşa Çeşmesi . . . 1258 (1842) 278 — Hakkı Bey Çeşmesi . . ....... 1260 (1844) 279 — Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi..... 1261 (1845) 280 — Ahmet Ağa Çeşmesi . ....... 1262 (1846) 281 — Musahip Besim Ağa Çeşmesi....... 1267 (1853) 282 — Hüseyin Bey Çeşmesi......... 1267 (1853) 283 — Pertevniyaf Valide Sultan Çeşmesi . . . 1267 (1851) 284 — Kethüda Halit Efendi Çeşmesi ..... 1269 (1853) 285 — Abdülmecit Han Meydan Çeşmesi .... 1269 (1853) 286 — tnce Alemdar Zade Mehmet Paşa Çeşmesi . 1273 (1857) 287 — Pertevniyal Kakın Efendi Çeşmesi . . . 1273 (1857) 288 — Veznedar Hüsmen Ağa Çeşmesi .... 1273 (1857) 289 — Sadrazam Hüsrev Paşa Kütüphanesi Çeşmesi 1275 (1859) 290 — Rayet Keşan Kalfa Çeşmesi ...... 1275 (1859) 291 — Hacı Eyüp Zade Şükrü Bey Çeşmesi . . . 1277 (1861) 292 — Alibey Köyü Çeşmesi ' ...... 1279 (1863) 293 — Cilvenaz Kalfa Çeşmesi ....... 1281 (1865) 294 — Ahi Çelebi Camii Çeşmesi ..... 1281 (1865) 295 — Tevfik Bey Çeşmesi ........ 1282 (1866) 296 — Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi . . . 1284 (1868) 297 — Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi .... 1257 (1841) 298 — Hacı Osman Çeşmesi ........ 1286 (1870) 299 — Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi ..... 1287 (1871) 300 — Pertevniyal Valide Sultan 301 — Kanuni Süleyman Çeşmesi ...... 1289 (1873) 302 —Baş Musahip Server Ağa Çeşmesi .... 1289 (1873) 303 — Olanlar Tekkesi Çeşmesi ....... 1291 (1875) 304 — Mercan Mahallesi Çeşmesi ....... 1291 (1875) 305 — Şaban Ağa Çeşmesi ......... 1292 (1876) 306 — Veli Efendi zade Çeşmesi ....... 1292 (1876) 307 — Horhor Çeşmesi .......... 1293 (1877) 308 — Abdülhamit II. Çeşmesi ...... 1294 (1878) 309 — Kamil Paşa Çeşmesi ........ 1294 (1878) 310 — Behram Ağa Çeşmesi ...... 1296 (1880) 311 — Çatal Çeşme .......... 1297 (1881) 312 — Ahmet Kethüda Çeşmesi ....... 1297 (1881) 313 — Elhac Mehmet Tevfik Efendi Çeşmesi . . . 1298 (1882) 314 — Şeftali Çeşmesi . . . ...... 1299 (1883) 315 — Yavuz Ersinan Mahallesi Çeşmesi . . . 1299 (1883) 316 — Dayı Ömer ve Nafia Hanım Çeşmesi . . . 1300 (1884) 317 — SuNazırı Elhac Ahmet Galip Paşa Çeşmesi . 1306 (1890) 318 — Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi ..... 1307 (1891) 319 — Abdülhamit II. Çeşmesi ....... 1307 (1891) 320 — Abdülhamit II. Çeşmesi ....... 1307 (1891) 321 — Sadrazam Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi . . . 1311 (1895 322 — Perestev Kadın Efendi Çeşmesi .... 1313 (1897 323 — Eğinli Kasabbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi . . 1314 (1898 324 — Alman Çeşmesi . . . . ..... 1316 (1900 325 — Sinan Ağa Çeşmesi ......... 1317 (1901 326 — Aşçıbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi ..... 1317 (1901 327 — Serandedil Kalfa Çeşmesi ....... 1318 (1903 328 — Kapıcı ismail Ağa Çeşmesi ...... 1321 (1905 329 — Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa Çeşmesi . . 1324 (1908 330 — Haznedar Şemsi Cemal Usta Çeşmesi . . . 1324 (1908 331 — Hacı Pertev Bey Çeşmesi ...... 1325 (1909 332 — Salih Zeki Bey Çeşmesi ....... 1326 (1910 333 — Halil Ağa Çeşmesi ......... 1329 (1913 334 — Mahallebici Elhac Mehmet Ağa Çeşmesi . . 1329 (1913' 335 — Gülhane Parkı Çeşmesi . . .'..... 1329 (1913 336 — Ayasofya Üçüzlü Çeşmesi ....... 1330 (1914 337 — Sun'ullah Efendi ve Osman Ağa Çeşmesi . . 1332 (1916 338 — İttifak Çeşmesi ...'...... 1332 (1916 339 — Mülazım Osman Nuri Efendi Meydan Çeşmesi. 1334 (1918 340 — Yerköğlü Ahmet Ağa Çeşmesi ..... 1338 (1922 341 — Mehmet Nuri Çeşmesi ........ 1339 (1923 342 — Mustafa Rasim Bey Çeşmesi ...... 1340 (1924 343 — Nazım Bey Meydan Çeşmesi...... 1341 (1925 344 — Kürkçübaşı Çeşmesi ......... 1343 (1927 345 — Beykozlu Mehmet Bey Çeşmesi..... 1344 ((1928 346 — Safer bin Nebi Efendi Çeşmesi..... 1346 (1930 347 — Hace Hanım Çeımesi ........ 1351 (1935 348 — Faret Zade Çeşmesi ......... 1351 (1935 349 — Fatih Rüşdiyesi Çeşmesi ....... 1351 (1935 350 — Softa Sinan Mahallesi Meydan Çeşmesi . 1351 (1935 351 — Esircibaşı Meydan Çeşmesi...... tarihsiz 352 — Arabzade Abdürrahman Efendi Çeşmesi . . tarihsiz .. 353 — Elhac Mahmut Ağa Çeşmesi...... tarihsiz 354 — Kiler Kethüdası Çeşmesi ...... tarihsiz 355 — Gümüşlü Sofa Çeşmesi ....... tarihsiz 356 — Elhac Hasan Efendi Çeşmesi...... tarihsiz LAHİKA 357 — Takkeci Çeşmesi ......... 1000 (1591) 358 — Kapıcı Çeşmesi ......... 1015 (1606) 359 — Hacı Mustafa Çeşmesi ........ 1106 (1694) 360 — Seyyit Ali Çeşmesi ........ 1113 (1701 ] 361 — Çorlulu Ali Pasa Çeşmesi ...... 1119 (1707) 362 — Valide Kethüdası Çeşmesi ..... 1120 (1706) 363 — Hatice Sultan Sebili Çeşmesi ..... 1123 (1711) 364 — Çırçırsuyu Çeşmesi ........ 1130 (1717) 365 — Darülhadîs Çeşmesi ........ 1133 (1720) 366 — Kurukavak ismail Ağa Çeşmesi . . . 1146 (1733) 367 — Mahmut I. Çeşmesi ........ 1148 (1735) 368 — Fatma Hatun Çeşmesi ....... 1160 (1747) 369 — Bayburtlu Mustafa Ağa Çeşmesi..... 1166 (1752) 370 — Feyzullah Ağa Çeşmesi ....... 1206 (1791) 371 — Ebubekir Ağa Çeşmesi ....... 1207 (1792) 372 — Mehmet Ağa Çeşmesi ........ 1207 (1792) 373 — Süleymaniye Meydan Çeşmesi .... 1207 (1792) 374 — Berberbaşı Çeşmesi ......... 1227 (1812) 375 — Tegafül Kalfa Çemşesi ....... 1229 (1813) 376 — Kasapbaşı Hasan Efendi Çeşmesi .. . . 1231 (1815) 377 — Mahmut II. Çeşmesi ....... 1235 (1819) 378 — Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi. ..... 1237 (1821) 379 — Hacı ismail Efendi Çeşmesi ..... 1252 (1836) 380 — Ruhi Bey Çeşmesi ......... 1247 (1831) 381 — Bezmialem Valide Çeşmesi ..... 1259 (1843) 382 — Hacı Arif Ağa Çeşmesi ........ 1269 (1852) 383 — Kazım Bey Çeşmesi ........ 1276 (1859) 384 — Hacı Mehmet Çeşmesi ....... 1280 (1863) 385 — Zehra Hanım Meydan Çeşmesi..... 1284 (1867) 386 — Hacı Hafız Ahmet Efendi Çeşmesi .... 1302 (1884) 387 — İhramcı H. M. Sadık Çeşme'si ..... 1307 (1889) 388 — Bala Tekke Çeşmesi ~ . ........ 1309 (1891) 389 — Hayrüddin Paşa Çeşmesi ....... 1310 (1892) 390 — Abdülhamit II. Meydan Çeşmesi .... 1310 (1892) 391 — Bodrujn Çeşmesi ' ........ 1311 (1893) 392 — Pertevniyal Valide Çeşmesi...... 1325 (1907) 393 — Pertevniyal Çeşmesi ........ 1326 (1908) 394 — Hacı Necip Bey Çeşmesi ....... 1328 (1910) 395 — Hacı Sezai Paşa Çeşmesi........ 1332 (1913) 396 — Üç Mihraplı Cami Meydan Çeşmesi . . 1332 (1913) 397 — Ratibe Salih Hanım Çeşmesi ..... 1335 (1916) 398 — Cumhuriyet Çeşmesi ....... 1341 (1923) 399 — Süleyman Faik Paşa Çeşmesi ..... 1344 (1925) 400 — Eczacı Eşref Çeşmesi ...... 1351 (1932) 401 — Çinili Çeşme ......... tarihsiz 402 — Ali Paşa Çeşmesi ........ tarihsiz 403 — Nakkaş Hasan Paşa Çeşmesi ...... tarihsiz 404 — Mehmet Ağa

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz