Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
SULTAN VAHÜDİDDİN'İN İTALYA KRALI'NA CEVABI
Fahriye
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısıyla XVII. Yüzyılın Mimarları
Çerkez Mehmet Paşa
Ruhsatî
4.Murat içki yasağı ve Yenikapı
Kemal Reis ve Türk Denizciliğinin Gelişmesi
Zekeriyazâde Şeyhülislam Yahya Efendi
Mehmed Âkif Ersoy'dan ölümsüz çağrı
Kavanoz Sührablı Ahmet Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

İstanbul Çeşmeleri Kronolojik Listesi

1 — Davut Paşa Çeşmesi.......... 890 (1484) 2 — Ahi Durmuş Baba Çeşmesi ...... 917 (1510) 3 — Defterdar Camii Çeşmesi ...... 950 (1543) 4 — Ekmekçi Sinan Çeşmesi ....... 950 (1543) 5 — Mehmet Bey Çeşmesi «Kazlı Çeşme»............... 953 (1546) 6 — Hacı Bayram Can Çeşmesi ...... 955 (1548) 7 — Şahsultan Çeşmesi ......... 958 (1550) 8 — Rüstem Paşa Çeşmesi......... 962 (1554) 9 — Yatağan Çeşmesi........... 965 (1557) 10 — Semin Ali Paşa Çeşmesi ...... 966 (1558) 11 — Şah Rah Çeşmesi ......... 967 (1559) 12 — Uşaki Tekke Çeşmesi ...... 970 (1562) 13 — Aşık Paşa Çeşmesi ......... 972 (1564) 14 — Cibali Sivrikoz Çeşmesi ....... 972 (1564) 15 — Kalın Ali Paşa Çeşmesi ...... 973 (1565) 16 — Kanuni Süleyman Çeşmesi ...... 974 (1566) 17 — Gazi Süleyman Han Çeşmesi...... 974 (1566) 18 — Süleyman I. Çeşmesi ....... 974 (1566) 19 — İskender Bey Çeşmesi ........ 975 (1567) 20 — Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi ..... 975 (1567) 21 — Sokollu Mehmet Paşa Çeşmesi .... 976 (1568) 22 — Haydar Paşa Çeşmesi ........ 977 (1569) 23 — Mehmet Paşa Çeşmesi ........ 977 (1569) 24 — Kaid (Komutan) Mustafa Ağa Çeşmesi . . . 978 (1570) 25 — Mehmet Paşa Çeşmesi . . ...... 978 (1570) 26 — Fatma Sultan Çeşmesi ....... 981 (1573) 27 — Fatma Sultan Çeşmesi........ 981 (1573) 28 — Ebüssuut Efendi Çeşmesi ...... 982 (1574) 29 — Takyeci Çeşmesi ......... 986 (1578) 30 — Yakup Kethüda Çeşmesi........ 993 (1584) 31 — Yakup Kethüda Çeşmesi........ 993 (1584) 32 — Mesiiı Paşa Çeşmesi ......... 994 (1585) 33 — Ayakapı Çeşmesi .......... 994 (1585) 34 — Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi ..... 995 (1586) 35 — Ağalar Çeşmesi ......... 996 (1587) 36 — Vezir Mehmet Paşa Çeşmesi...... 997 (1588) 37 — Şehsuvar Bey Çeşmesi ..... 996997 (15878) 38 — Sinan Paşa Çeşmesi ......... 998 (1589) 39 — Mirahur Ağa Çeşmesi ........ 998 (1589) 40 _ Şeydi Bey Çeşmesi ........ 999 (1590) 41 — Halil Çevkan Çeşmesi......... 999 (1590) 42 — Cüce Mehmet Ağa Çeşmesi ..... 999 (1590) 43 — Serhazin Mustafa Ağa Çeşmesi .... 999 (1590) 44 — Dilsiz Süleyman Ağa Çeşmesi ...... 1001 (1592) 45 — Cerrah Mehmet Paşa Çeşmesi .... 1002 (1593) 46 — Odabaşı Kasım Bey Çeşmesi...... 1003 (1594) 47 — Silahtar Yusuf Ağa Çeşmesi ...... 1004 (1595) 48 — Ahırkapı Feneri Çeşmesi........ 1006 (1597) 49 — Siyavuş Paşa Çeşmesi........ 1011 (1602) 50 — Ayşe Sultan Çeşmesi......... 1012 (1603) 51 — Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi ...... 1012 (1603) 52 — Mimar Ağa Çeşmesi ......... 1013 (1604) 53 — Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi ..... 1014 (1605) 54 — Ahmet I. Çeşmesi .......... 1015 (1606) 55 — Ebülmeyamin Çeşmesi ....... 1015 (1606) 56 — Ahmet I. Çeşmesi .......... 1017 (1608) 57 — Mustafa Paşa Çeşmesi ........ 1017 (1608) 58 — Kaptan Halil Paşa Çeşmesi....... 1024 (1615) 59 — Darüssaade Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi . . 1025 (1616) 60 — Sadrazam Mehmet Paşa Çeşmesi .... 1027 (1618) 61 — Sefer Ağa Çeşmesi ....... 1029 (1620) 62 — Dilsiz Ali Ağa Çeşmesi........ 1029 (1620) 63 — Osman II. Çeşmesi...... . . . 1031 (1621) 64 — Abbas Ağa Çeşmesi ........ 1032 (1622) 65 —Mehmet Kethüda Çeşmesi ....... 1034 (1624) 66 — Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi...... 1035 (1625) 67 — Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi...... 1035 (1625) 68 — Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi...... 1035 (1625) 69 — Kapıağası Çeşmesi ....... 1041 (1631) 70 — Murat IV. Çeşmesi ......... 1044 (1634) 71 — Paşa Kethüdası Ali Ağa Çeşmesi . . . 1045 (1635) 72 — Mahpeyker Kösem Valide Çeşmesi . . 1045 (1635) 73 — Kemankeş Kara Mustafa Paşa Çeşmesi . . 1047 (1637) 74 — Sultan ibrahim Sünnet Odası Çeşmesi . . 1051 (1641) 75 — Haseki Sultan Meydan Çeşmesi .... 1054 (1644) 76 — Beyzade Mehmet Efendi Çeşmesi .... 1057 (1646) 77 — Ahmet Paşa Çeşmesi ........ 1059 (1649) 78 — Karagöz Mehmet Paşa Çeşmesi..... 1065 (1655) 79 — Mimar Mustafa Çeşmesi........ 1071 (1660) 80 — Köprülü Mehmet Paşa Çeşmesi..... 1072 (1661) 81 — Küçük Çeşme .......... 1074 (1663) 82 — Hatice Turhan Valide Sultan Çeşmesi . . 1074 (1663) 83 — Vezir Süleyman Çeşmesi ....... 1075 (1664) 84 — Ağa Çeşmesi ........... 1077 (1666) 85 _ Bey Çeşmesi ........... 1078 (1667) 86 — Mustafa Ağa Çeşmesi ........ 1079 (1668) 87 — Zembilci Seyyit Ali Çeşmesi...... 1082 (1671) 88 — Mehmet IV. Çeşmesi ........ 1087 (1676) 89 — Kara Mustafa Paşa Çeşmesi ...... 1088 (1677) 90 — Mustafa Ağa Çeşmesi ........ 1092 (1681) 91 — Otakçılar Mezarlığı Çeşmesi....... 1097 (1685) 92 — Mehmet Ağa ve Hacı İbrahim Çeşmesi . . 1103 (1691) 93 — Şatır Hasan Ağa Çeşmesi ....... 1104 (1692) 94 — Beşikçizade Çeşmesi ....... 1104 (1692) 95 — Abdullah Ağa Çeşmesi ...... 1105 (1693) 96 — Çavuşzade Ahmet Efendi Çeşmesi .... 1106 (1694) 97 — Devoğlu Ali Ağa Çeşmesi ........ 1108 (1696) 98 — Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi ..... 1109 (1697) 99 — Mehmet Kethüda Çeşmesi ...... 1109 (1697) . 100 — Sadrazam Hüseyin Paşa Çeşmesi . . . 1110 101 — islam Bey Çeşmesi........ 1112 (1700) 102 — Feyzullah Efendi Çeşmesi ..... 1112 (1700) 103 — Doğramacı Mehmet Ağa Çeşmesi..... 1113 (1701) 104 — Hacı Mahmut Çeşmesi ....... 1115 (1703) 105 — Ali Şah Efendi Çeşmesi ...... 1115 (1703) 106 — Çukur Çeşme ........... 1115 (1703) 107 — Mehmet Efendi Çeşmesi ....... 1118 (1706) 108 — Ali Bey Çeşmesi ......... 1118 (1706) 109 — Çorlulu Ali Paşa Meydan Çeşmesi . . . 1122 (1710) 110 — Sipahi Kethüdası Hacı Mustafa Çeşmesi . . 1122 (1710) 111 — Ahmet III. Çeşmesi ........ 1123 (1711) 112 — Hacr Hasan Çeşmesi ....... 1125 (1713) 113 — Hacı Yusuf Ağa Çeşmesi ...... 1125 (1713) 114 — Ser Etibba Ömer1 Efendi Çeşmesi . . . 1127 (1715) 115 — Emine Sultan Meydan Çeşmesi ..... 1127 (1715) 115 — Yahya Zade Çeşmesi ........ 1128 (1715) 117 __. Lûtfullah Efendi Çeşmesi ...... 1129 (1716) 118 — Veziriazam Ali Paşa Çeşmesi .... 1131 (1718) 119 __ Ahmet III. Kütüphanesi Çeşmesi .... 1132 (1719) 120 — Sadrazam Ali Paşa Çeşmesi ..... 1132 (1719) 121 — Osman Bey Çeşmesi ....... 1132 (1719) 122 — Katip Muslihüddin Çeşmesi ..... 1133 (1720) 123 — Çavuşbaşı Çeşmesi ....... 1133 (1720) 124 — Matbah Emini Halil Ağa Çeşmesi .... 1133 (1720) 125 — Mirahur Hasan Ağa Çeşmesi...... 1133 (1710) 126 — Mehmet Ağa Çeşmesf ........ 1133 (1720) 127 — Kethüda Aşup Kadın Çeşmesi ..... 1135 (1722) 128 — İbrahim Paşa Çeşmesi ...... 1135 (1722) 129 — İbrahim Paşa Çeşmesi ........ 1135 (1722) 130 — Ahmet III. Çeşmesi ....... 1136 (1723) 131 — Ebubekir Ağa Çeşmesi ..... 1137 (1724) 132 — Ebezade Abdullah Efendi Çeşmesi . . . 1138 (1725) 133 _ Valide Saliha Sultan Çeşmesi .... 1138 (1725) 134 — Beşir Ağa Çeşmesi ........ 1140 (1727) 135 — Ahmet III. Çeşmesi ......... 1141 (1728) 136 — Elhac Süleyman Efendi Çeşmesi .... 1141 (1728) 137 — Kethüda Mahmut Paşa Çeşmesi..... 1141 (1728) 138 — Cağale Zade ibrahim Bey Çeşmesi . . . 1142 (1729) 139 — Nevşehirli İbrahim Paşa Çeşmesi .... 1143 (1730) 140 — Feyziye Sokağı Çeşmesi...... . 1144 (1731) 141 — Mehmet Kethüda Çeşmesi....... 1145 (1732) 142 — Abide Hanım Çeşmesi ..... 1145 (1732) 143 — Kürkçübagı Sokağı Çeşmesi .... 1145 (1732) 144 — Şehzade Mezarlığı Çeşmesi ..... 1146 (1733) 145 — Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ..... 1146 (1733) 146 — Hekimoğlu Ali Paşa Validesi Çeşmesi . . . 1147 (1734) 147 — Kirimi Çeşmesi .......... 1147 (1734) 148 — Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ..... 1147 (1734) 149 — La'li Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi .... 1148 (1735) 150 — Valide Salilıa Sultan Çeşmesi .... 1148 (1735) 151 — Yahya Efendi Çeşmesi ....... 1148 (1735) 152 — Emine Sultan Meydan Çeşmesi..... 1149 (1736) 153 — Hacı İbrahim Çeşmesi ........ 1149 (1736) 154 — Ahmet Bey Çeşmesi ........ 1149 (1736) 155 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi........ 1150 (1737) 156 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi........ 1150 (1737) 157 — Ali Ağa Çeşmesi .......... 1150 (1737) 158 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi........ 1150 (1737) 159 — Ali Ağa Meydan Çeşmesi ....... 1150 (1737) 160 — Beşir Ağa Çeşmesi .......... 1151 (1738) 161 — Rukiye Kadın Çeşmesi ........ 1151 (1738) 162 — Emine Sultan Çeşmesi ........ 1151 (1738) 163 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi........ 1151 (1728) 164 — Şeyhülislam Mustafa Efendi Çeşmesi . . . 1152 (1739) 165 — Ahmet Efendi Çeşmesi ........ 1152 (1739) 166 — Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi ...... 1153 (1740) 167 — Kethııda Gülbuy Kadın Çeşmesi..... 1153 (1740) 168 — Kapıağası Ahmet Ağa Çeşmesi .... 1154 (1741) 169 — Elhac Mehmet Emin Ağa Çeşmesi . . 1154 (1741) 170 — Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi ...... 1154 (1741) 171 — Hacı Ahmet Paşa Çeşmesi ...... 1154 (1741) 172 — Mahmut I. Çeşmesi......... 1155 (1742) 173 — Sadrazam Ahmet Paşa Çeşmesi .... 1156 (1743) 174 — Beşir Ağa Çeşmesi ........ 1157 (1744) 175 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi ........ 1157 (1744) 176 — Silahtar Kethüdası Mustafa Ağa Çeşmesi . . 1157 (1744) 177 — Sadrazam Seyyil Hasan Paşa Çeşmesi . . . 1157 (1744) 178 — Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi ...... 1158 (1745) 179 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi ....... 1158 (1745) 180 — Kapıağası ibrahim Ağa Çeşmesi..... 1158 (1745) 181 — Hacı Beşir Ağa Çeşmesi ...... 1159 (1746) 182 — Hacı Mehmet Çeşmesi ........ 1160 (1747) 183 — Mahmut I. Çeşmesi ......... 1160 (1747) 184 — Hatice Usta Çeşmesi.......... 1162 (1748) 185 — Safiye Sultan Çeşmesi......... 1163 (1749) 186 — Hacı Seyyit Ahmet Ağa Çeşmesi .... 1163 (1749) 187 — Sadrazam Mustafa Paşa Çeşmesi .... 1166 (1752) 188 — Ali Paşa Çeşmesi ......... 1168 (1754) 189 — Kadı Zade Çeşmesi.......... 1169 (1755) 190 — (Bayburtlu Mustafa Ağa Çeşmesi .... 1169 (1755) 191 — Mühendis Ali Bey Çeşmesi....... 1169 (1755) 192 — Osman III. Çeşmesi ......... 1170 (1756) 193 — Kethüda Yusuf Ağa Çeşmesi ...... 1170 (1756) 194 — Yusuf Efendi Çeşmesi ........ 1171 (1757) 195 — Mustafa III. Çeşmesi ........ 1172 (1758) 196 — Nuğman Ağa Çeşmesi ...... 1174 (1760) 197 — Sadrazam Koca Ragıp Paşa Çeşmesi . . 1176 (1762) 198 — Mustafa Paşa Çeşmesi ...... 1178 (1764) 199 — Silahtar Yusuf Paşa Çeşmesi ...... 1178 (1764) 200 — Saraylı Şirin Kadın Çeşmesi ..... 1179 (1765) 201 — Sermimar Hacı Mustafa Çeşmesi .... 1179 (1765) 202 — Haseki İmareti Çeşmesi ....... 1180 (1766) 203 — Kuru Mustafa Ağa Çeşmesi ...... 1183 (1769) 204 — Zeynep Sultan Çeşmesi ....... 1184 (1770) 205 — Müezzin Zade Mehmet Efendi Çeşmesi . . . 1184 (1770) 206 — Kethüda Hacı Hüseyin Ağa Çeşmesi . . . 1185 (1771) 207 — Kaymakam Mehmet Paşa Çeşmesi . . . 1185 (1771) 208 — imam Zade Çeşmesi ....... 1187 (1773) 209 — Abdülhamit I. Sebili Çeşmeleri .... 1191 (1777) 210 — Hatip Zade Ahmet Ağa Çeşmesi . . . 1192 (1778) 211 — Hatice Kadın Çeşmesi °........ 1193 (1779) 212 — Dülgeroğlu Camii Çeşmesi ...... 1195 (1780) 213 — Kethüda Canfeda Kadın, Haznedar Şevki Nihal Usta Çeşmesi ............ 1195 (1780) 214 — Esma Sultan Meydan Çeşmesi ..... 1196 (1781) 215 — Hekinıoğlıı Ali Paşa Çeşmesi ..... 1197 (1782) 216 — İdris Ağa Çeşmesi ......... 1200 (1785) 217 — Elhac Mustafa Çeşmesi ...... 1202 (1787) 218 — Nakşi Kadın Çeşmesi ....... 1203 (1788) 219 — Silahtar Seyyit Abdullah Ağa Çeşmesi . . 1206 (1791) 220 — Şah Sultan Çeşmesi ........ 1207 (1792) 221 — Haznedar Usta Çeşmesi ....... 1207 (1792) 222 — Hazine Vekili Bilal Ağa Çeşmesi .... 1207 (1792) 223 — Ebubekir Ağa Çeşmesi ....... 1208 (1793) 224 — Mehmet Yazıcı Çeşmesi ....... 1208 (1793) 225 — Abdülhamit I. Yatak Odası Çeşmesi . . . 1209 (1794) 226 — Arpacı Mehmet Çelebi Çeşmesi .... 1210 (1795) 227 — Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi .... 1211 (1796) 228 — Selim III. Çeşmesi ......... 1214 (1799) 229 — Nazır İsmail Efendi Çeşmesi...... 1216 (1801) 230 — Mihrişah Sultan Çeşmesi ...... 1216 (1801) 231 — Başçı Hacı Mahmut Efendi Çeşmesi .... 1218 (1803) 232 — Ahmet Bey Çeşmesi ........ 1218 (1803) 233 — Şeyhülislam Esat Efendi Çeşmesi..... 1220 (1805) 234 — Hatice Sultan Çeşmesi ........ 1221 (1806) 235 — Mustafa Paşa Meydan Çeşmesi...... 1223 (1808) 236 — Seyyit Mustafa Efendi Çeşmesi..... 1223 (1808) 237 — Elhac Yakup Efendi Çeşmesi ...... 1224 (1809) 238 — Nefise Hanım Çeşmesi ....... 1224 (1809) 239 — Kethüda Seyyit Mehmet Ağa Çeşmesi . . . 1226 (1811) 240 — Seyyit Halil Ağa Çeşmesi ....... 1226 (1811) 241 — Merkez Efendi Tekkesi Çeşmesi...... 1227 (1812) 242 — Ali Efendi Çeşmesi ......... 1228 (1813) 243 — Seyyit Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi .... 1228 (1813) 244 — Kayış Mustafa Ağa Çeşmesi ...... 1228 (1813) 245 — Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi .... 1229 (1814) 246 — Baş Çuhadar Seyyit Ömer Ağa Çeşmesi . . . 1230 (1815) 247 — Hasan Ağa Çeşmesi ......... 1230 (1815) 248 — Hazinedar Fesahat Usta Çeşmesi..... 1230 (1815) 249 — Kasap başı Hasan Efendi Çeşmesi .... 1231 (1816) 250 — Nefise Hanım Çeşmesi ........ 1233 (1818) 251 — Hacı Hafız Ahmet Ağa Meydan Çeşmesi . . . 1233 (1818) 252 — İmaret Çeşmesi .......... 1233 (1818) 253 — Dördüncü Kadın Çeşmesi ...... 1234 (1818) 254 — Vezirazam Derviş Paşa Çeşmesi..... 1234 (1818) 255 — Çevri Usta Çeşmesi......... 1235 (1819) 256 — ismail Ağa Çeşmesi ......... 1235 (1819) 257 — Derviş Paşa Çeşmesi ......... 1235 (1819) 258 — Seyyit îbrahimoğlu Ömer Çeşmesi .... 1236 (1820) 259 — Odunkapı Çeşmesi.......... 1236 (1820) 260 — Kasap Başı Çeşmesi ......... 1237 (1821) 261 — Merzifonlu Kara Mustafa Pa§a Çeşmesi . . 1239 (1823) 262 — Elhac Halil Ağa Çeşmesi ........ 1240 (1824) 263 — Sineperveı Valide Sultan Çeşmesi...... 1241 (1825) 264 — Mahmut II. Çeşmesi ......... 1241 (1825) 265 — Hatice Hanım Çeşmesi ........ 1243 (1827) 266 — Mahmut II. Çeşmesi ......... 1244 (1828) 267 — Mahmut II. Sebili Çeşmesi ...... 1246 (1830) 268 — Mahmut II. Çeşmesi.......... 1247 (1831) 269 — Mahmut II. Çeşmesi ......... 1250 (1834) 270 — Hatice Hanım Çeşmesi ........ 1251 (1835) 271 — Mahmut II. Çeşmesi ........ 1252 (1836) 272 — Mahmut II. Çeşmesi ......... 1254 (1838) 273 — Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi .... 1257 (1841) 274 — Şerife Ayşe Sıdıka Hanım Çeşmesi .... 1257 (1841) 275 — Abdullah Ağa ve Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi ............. 1257 (1841) 276 — Hazinedar Hoşnadi Usta Çeşmesi..... 1258 (1842) 277 — Harbiye Müşürü Ali Paşa Çeşmesi . . . 1258 (1842) 278 — Hakkı Bey Çeşmesi . . ....... 1260 (1844) 279 — Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi..... 1261 (1845) 280 — Ahmet Ağa Çeşmesi . ....... 1262 (1846) 281 — Musahip Besim Ağa Çeşmesi....... 1267 (1853) 282 — Hüseyin Bey Çeşmesi......... 1267 (1853) 283 — Pertevniyaf Valide Sultan Çeşmesi . . . 1267 (1851) 284 — Kethüda Halit Efendi Çeşmesi ..... 1269 (1853) 285 — Abdülmecit Han Meydan Çeşmesi .... 1269 (1853) 286 — tnce Alemdar Zade Mehmet Paşa Çeşmesi . 1273 (1857) 287 — Pertevniyal Kakın Efendi Çeşmesi . . . 1273 (1857) 288 — Veznedar Hüsmen Ağa Çeşmesi .... 1273 (1857) 289 — Sadrazam Hüsrev Paşa Kütüphanesi Çeşmesi 1275 (1859) 290 — Rayet Keşan Kalfa Çeşmesi ...... 1275 (1859) 291 — Hacı Eyüp Zade Şükrü Bey Çeşmesi . . . 1277 (1861) 292 — Alibey Köyü Çeşmesi ' ...... 1279 (1863) 293 — Cilvenaz Kalfa Çeşmesi ....... 1281 (1865) 294 — Ahi Çelebi Camii Çeşmesi ..... 1281 (1865) 295 — Tevfik Bey Çeşmesi ........ 1282 (1866) 296 — Pertevniyal Valide Sultan Çeşmesi . . . 1284 (1868) 297 — Bezmialem Valide Sultan Çeşmesi .... 1257 (1841) 298 — Hacı Osman Çeşmesi ........ 1286 (1870) 299 — Şerife Zeliha Hanım Çeşmesi ..... 1287 (1871) 300 — Pertevniyal Valide Sultan 301 — Kanuni Süleyman Çeşmesi ...... 1289 (1873) 302 —Baş Musahip Server Ağa Çeşmesi .... 1289 (1873) 303 — Olanlar Tekkesi Çeşmesi ....... 1291 (1875) 304 — Mercan Mahallesi Çeşmesi ....... 1291 (1875) 305 — Şaban Ağa Çeşmesi ......... 1292 (1876) 306 — Veli Efendi zade Çeşmesi ....... 1292 (1876) 307 — Horhor Çeşmesi .......... 1293 (1877) 308 — Abdülhamit II. Çeşmesi ...... 1294 (1878) 309 — Kamil Paşa Çeşmesi ........ 1294 (1878) 310 — Behram Ağa Çeşmesi ...... 1296 (1880) 311 — Çatal Çeşme .......... 1297 (1881) 312 — Ahmet Kethüda Çeşmesi ....... 1297 (1881) 313 — Elhac Mehmet Tevfik Efendi Çeşmesi . . . 1298 (1882) 314 — Şeftali Çeşmesi . . . ...... 1299 (1883) 315 — Yavuz Ersinan Mahallesi Çeşmesi . . . 1299 (1883) 316 — Dayı Ömer ve Nafia Hanım Çeşmesi . . . 1300 (1884) 317 — SuNazırı Elhac Ahmet Galip Paşa Çeşmesi . 1306 (1890) 318 — Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi ..... 1307 (1891) 319 — Abdülhamit II. Çeşmesi ....... 1307 (1891) 320 — Abdülhamit II. Çeşmesi ....... 1307 (1891) 321 — Sadrazam Seyyit Hasan Paşa Çeşmesi . . . 1311 (1895 322 — Perestev Kadın Efendi Çeşmesi .... 1313 (1897 323 — Eğinli Kasabbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi . . 1314 (1898 324 — Alman Çeşmesi . . . . ..... 1316 (1900 325 — Sinan Ağa Çeşmesi ......... 1317 (1901 326 — Aşçıbaşı Mehmet Ağa Çeşmesi ..... 1317 (1901 327 — Serandedil Kalfa Çeşmesi ....... 1318 (1903 328 — Kapıcı ismail Ağa Çeşmesi ...... 1321 (1905 329 — Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa Çeşmesi . . 1324 (1908 330 — Haznedar Şemsi Cemal Usta Çeşmesi . . . 1324 (1908 331 — Hacı Pertev Bey Çeşmesi ...... 1325 (1909 332 — Salih Zeki Bey Çeşmesi ....... 1326 (1910 333 — Halil Ağa Çeşmesi ......... 1329 (1913 334 — Mahallebici Elhac Mehmet Ağa Çeşmesi . . 1329 (1913' 335 — Gülhane Parkı Çeşmesi . . .'..... 1329 (1913 336 — Ayasofya Üçüzlü Çeşmesi ....... 1330 (1914 337 — Sun'ullah Efendi ve Osman Ağa Çeşmesi . . 1332 (1916 338 — İttifak Çeşmesi ...'...... 1332 (1916 339 — Mülazım Osman Nuri Efendi Meydan Çeşmesi. 1334 (1918 340 — Yerköğlü Ahmet Ağa Çeşmesi ..... 1338 (1922 341 — Mehmet Nuri Çeşmesi ........ 1339 (1923 342 — Mustafa Rasim Bey Çeşmesi ...... 1340 (1924 343 — Nazım Bey Meydan Çeşmesi...... 1341 (1925 344 — Kürkçübaşı Çeşmesi ......... 1343 (1927 345 — Beykozlu Mehmet Bey Çeşmesi..... 1344 ((1928 346 — Safer bin Nebi Efendi Çeşmesi..... 1346 (1930 347 — Hace Hanım Çeımesi ........ 1351 (1935 348 — Faret Zade Çeşmesi ......... 1351 (1935 349 — Fatih Rüşdiyesi Çeşmesi ....... 1351 (1935 350 — Softa Sinan Mahallesi Meydan Çeşmesi . 1351 (1935 351 — Esircibaşı Meydan Çeşmesi...... tarihsiz 352 — Arabzade Abdürrahman Efendi Çeşmesi . . tarihsiz .. 353 — Elhac Mahmut Ağa Çeşmesi...... tarihsiz 354 — Kiler Kethüdası Çeşmesi ...... tarihsiz 355 — Gümüşlü Sofa Çeşmesi ....... tarihsiz 356 — Elhac Hasan Efendi Çeşmesi...... tarihsiz LAHİKA 357 — Takkeci Çeşmesi ......... 1000 (1591) 358 — Kapıcı Çeşmesi ......... 1015 (1606) 359 — Hacı Mustafa Çeşmesi ........ 1106 (1694) 360 — Seyyit Ali Çeşmesi ........ 1113 (1701 ] 361 — Çorlulu Ali Pasa Çeşmesi ...... 1119 (1707) 362 — Valide Kethüdası Çeşmesi ..... 1120 (1706) 363 — Hatice Sultan Sebili Çeşmesi ..... 1123 (1711) 364 — Çırçırsuyu Çeşmesi ........ 1130 (1717) 365 — Darülhadîs Çeşmesi ........ 1133 (1720) 366 — Kurukavak ismail Ağa Çeşmesi . . . 1146 (1733) 367 — Mahmut I. Çeşmesi ........ 1148 (1735) 368 — Fatma Hatun Çeşmesi ....... 1160 (1747) 369 — Bayburtlu Mustafa Ağa Çeşmesi..... 1166 (1752) 370 — Feyzullah Ağa Çeşmesi ....... 1206 (1791) 371 — Ebubekir Ağa Çeşmesi ....... 1207 (1792) 372 — Mehmet Ağa Çeşmesi ........ 1207 (1792) 373 — Süleymaniye Meydan Çeşmesi .... 1207 (1792) 374 — Berberbaşı Çeşmesi ......... 1227 (1812) 375 — Tegafül Kalfa Çemşesi ....... 1229 (1813) 376 — Kasapbaşı Hasan Efendi Çeşmesi .. . . 1231 (1815) 377 — Mahmut II. Çeşmesi ....... 1235 (1819) 378 — Hacı Mehmet Ağa Çeşmesi. ..... 1237 (1821) 379 — Hacı ismail Efendi Çeşmesi ..... 1252 (1836) 380 — Ruhi Bey Çeşmesi ......... 1247 (1831) 381 — Bezmialem Valide Çeşmesi ..... 1259 (1843) 382 — Hacı Arif Ağa Çeşmesi ........ 1269 (1852) 383 — Kazım Bey Çeşmesi ........ 1276 (1859) 384 — Hacı Mehmet Çeşmesi ....... 1280 (1863) 385 — Zehra Hanım Meydan Çeşmesi..... 1284 (1867) 386 — Hacı Hafız Ahmet Efendi Çeşmesi .... 1302 (1884) 387 — İhramcı H. M. Sadık Çeşme'si ..... 1307 (1889) 388 — Bala Tekke Çeşmesi ~ . ........ 1309 (1891) 389 — Hayrüddin Paşa Çeşmesi ....... 1310 (1892) 390 — Abdülhamit II. Meydan Çeşmesi .... 1310 (1892) 391 — Bodrujn Çeşmesi ' ........ 1311 (1893) 392 — Pertevniyal Valide Çeşmesi...... 1325 (1907) 393 — Pertevniyal Çeşmesi ........ 1326 (1908) 394 — Hacı Necip Bey Çeşmesi ....... 1328 (1910) 395 — Hacı Sezai Paşa Çeşmesi........ 1332 (1913) 396 — Üç Mihraplı Cami Meydan Çeşmesi . . 1332 (1913) 397 — Ratibe Salih Hanım Çeşmesi ..... 1335 (1916) 398 — Cumhuriyet Çeşmesi ....... 1341 (1923) 399 — Süleyman Faik Paşa Çeşmesi ..... 1344 (1925) 400 — Eczacı Eşref Çeşmesi ...... 1351 (1932) 401 — Çinili Çeşme ......... tarihsiz 402 — Ali Paşa Çeşmesi ........ tarihsiz 403 — Nakkaş Hasan Paşa Çeşmesi ...... tarihsiz 404 — Mehmet Ağa

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz