Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Cerahur veya Serahurlar
III. Selim
703. Yılında Osmanlıyı Anarken
Acemilerin diğer hizmetlere verilmeleri
Divan Şiiri Nazım Türü
Osmanlıda aile huzurunun kaynağı
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgi
Kütahya Öksüz Oğlan - Öksüzoğlan Camisi
Molla Fenari®
Osmanlı Devleti'nin Kuruluşu-2

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Şah Melik (Kör)

Musa Çelebi'nin 813 H./1410 da Rumeli'de hükümdar olması üzerine Sadi Bey oğlu Şah Melik vezir ve Simavna kadısı oğlu Şeyh Bedreddin kazasker olmuştur. Sonradan Şah Melik, Musa'nın İstanbul muhasarası esnasında onun yanından kaçarak İstanbul'a gelmiş oradan da Çelebi Sultan Mehmed'in yanına davet edilmiş ve geldikten sonra Rumeli'ye geçmek için onun fikri sorulmuş ve ona göre hareket edilmiştir. Bazı tarihler düzme denilen Mustafa Çelebi'nin Gelibolu'ya çıktığı sırada Gelibolu kalesi muhafızı Şah Melik adında birinin kaleyi teslim etmediğinden bahsederlerse de Kör lâkabını kullanmayıp yalnız Şah Melik denildiğine göre bunun başka bir Şah Melik olduğu hatıra geliyorsa da şimdilik kat'i bir şey söylenemiyor.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz