Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlıların İlk Devirlerinde Yazılmış Olan Bazı Eserler
Cerrah Mehmet Paşa
Millî Mücadele'yi Vahdeddin mi başlattı?
Avrupa Siyaseti
Kaygusuz Abdal
Teslim Abdal
İshak Paşa
Uzun Harp Senelerindeki Malî Durum
Turahan Bey ve Ailesi
Küçük Çelebizâde İsmail Âsım Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Şeyh Seyyid Mustafa Efendi

II. Mustafa'nın hocası ve şeyhülislâmı Erzurumlu Seyyid Feyzullah Efendi'nin oğlu olup 1090 H. - 1679 M.'de doğmuştur. Babasının meşihati esnasında süratle tafra yaparak 1114 H. - 1702 M. senesinde yirmi dört yaşında bilfiil Anadolu kazaskeri olmuş ve hemen arkasından Rumeli kazaskeri payesi verilmiştir.

Edirne vakası ve Seyyid Feyzullah Efendi'nin katli üzerine Şeyh Mustafa Efendi bir müddet Yedikule'de hapsedildikten sonra, Kıbrıs adasına sürgün edildi ve sonra Bursa'da oturmasına müsaade olundu ve III. Ahmet'in saltanatı müddetince yirmi sekiz sene Bursa'da kaldı. I. Mahmut hükümdar olunca İstanbul'a getirildi ve 12 Safer 1145 - 16 Ağustos 1733'te Rumeli kazaskerliğine tayin olundu ve Dürrî Mehmed Efendi'nin hastalığı dolayısıyla çekilmesi üzerine 1 Zilhicce 1145 - 15 Mayıs 1733'te şeyhülislâm oldu. İffet ve istikametle dokuz sene üç ay bu makamda kaldı; son zamanlarda felç gelmesine rağmen yerinde bırakıldı ve 1158 Muharremi sonunda (1745 Şubat) vefat ederek Üsküdar'da Tunusbağı'nda eski menzilhanede validesinin yanına defnedildi.

Şamdanizâde Süleyman Efendi, Takvimü't-Tevarih zeyli'nde "evahir-i hallerinde mefluç olmakla mefluç şeyhülislâm denmekle şehîr idi; sonralarında fetvaya imza edememekle mühür basıldı" demektedir.

Eyyüp'te Baba Haydar mahallesinde Toprak sokakta Nakşibendi tarikatine mahsus olmak üzere Tamışvar tekkesi denilen tekkeyi yaptırmıştır. İstanbul'da Saraçhanebaşı'nda Amcazade medresesinin yanındaki 1152 H. - 1739 M. tarihli çeşme de bunundur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz