Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Subaşı
Gedik Ahmet Paşa
İşte Karabekir'in hatıratındaki Vahdettin
I. Ahmet
Boğdan Voyvodalığı
Yağlıkçızâde Emin Mehmet Paşa
Yıldırım Bayezid
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgi
Osmanlı Devleti’nde Kalitenin Önemi
Âşık Kerem

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

''OSMANLI PADİŞAHLARININ KABİRLERİ''

Nurıosmaniye Camii'nde iki tane Padişah Türbesi vardır. Ama ikisinin de içi boştur.Daha doğrusu boş derken içinde padişah yoktur. Kızları veya başka padişah yakını vardır. Çünkü bu Camiyi ilk başlatan I. Mahmut kendisi için yaptırmıştı ilk türbeyi ama ömrü vefa etmedi yerine geçen III. Osman ise Camiyi tamamladı. Kendi adına türbeyi de caminin arka tarafına yaptırdı ama yine türbenin içine defnedilmek nasip olmadı. En yaşlı tahta çıkan padişah olarak bilinen III. Osman’ın mezarı da yine I. Mahmud’un defnedildiği yer olan Yeni Cami arkasındaki Hatice Tahran Sultan Türbesindedir.

Gelin isterseniz bugün Osmanlı Padişahlarının mezar ve türbe yerleri hakkında kısa bir bilgi verelim…

1-I. Osman Gazi Hân: Bursa'da Osman Gazi Türbesi'nde.

2- Orhan Gazi Hân: Bursa'da Orhan Gazi Türbesi'nde.

3-I. Murat Hân: Bursa, Çekirge'de kendi türbesinde.

4-I.Bayezit Hân: Bursa'da Bayezit Hân Türbesi'nde.

5-I.Mehmet Hân: Bursa Yeşil Türbe'de.

6-II.Murat Hân: Bursa, Muradiye semtinde.

7-II.Mehmet Hân: Fatih'te, Fatih Camii bahçesindeki türbesinde.

8-I.Selim Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

9-I.Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki türbesinde.

10-II.Bayezit Hân: Bayezıtta Bayezit Camii bahçesindeki türbesinde.

11-II.Selim Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

12-III.Murat Hân: Ayasofya Camii ön bahçesindeki türbesinde.

13-III.Mehmet Hân: Ayasofya Camii bahçesindeki türbesinde.

14-I.Ahmet Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

15-I.Mustafa Hân: Ayasofya Camii önündeki türbesinde.

16-II.Osman Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

17-IV.Murat Hân: Sultanahmet Camii yanındaki türbesinde.

18-İbrâhim Hân: Ayasofya Camii bitişiğindeki türbesinde.

19-IV.Mehmet Hân: Yeni Camii arkasında Turhan Valide Sultân Türbesinde

20-II.Süleyman Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanunî Türbesi'nde.

21-II.Ahmet Hân: Süleymaniye Camii bahçesindeki Kanuni Türbesi'nde.

22-II.Mustafa Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

23-III.Ahmet Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

24-I.Mahmut Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

25-III.Osman Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

26-III.Mustafa Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

27-I.Abdülhamit Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.

28-III.Selim Hân: Lâleli Camii önündeki türbesinde.

29-IV.Mustafa Hân: Bahçekapı'da Hamidiye Türbesi'nde.

30-II.Mahmut Hân: Çemberlitaş'taki kendi türbesinde.

31-I.Abdülmecit Hân: Yavuz Selim Camii bahçesindeki türbesinde.

32-I.Abdülaziz Hân: Çemberllitaş'taki Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.

33-V.Murat Hân: Yeni Camii arkasındaki Turhan Valide Sultan Türbesi'nde.

34-II.Abdülhamit Hân: Çemberlitaş'ta Sultan II. Mahmut Hân Türbesi'nde.

35-Reşat Hân: Eyüp'te Sultan Reşat Hân Türbesi'nde.

36-Vahidettin Hân: Şam'da Sultan Selim Camii kabristanındadır.

"rahmetullahi teâlâ aleyhim ecmaîn"


Bu arada Türbelerle ilgili kısa bazı bilgiler vermekte fayda var dostlar

a) Eyüp Sultan’da türbesi bulunan Osmanlı Padişahı Sultan Mehmet Reşat'tır.

b) Yine Osmanlı Padişahları içerisinde padişah olarak tek yurtdışında mezarı olan Sultan Vahdettin’dir. Cenazesi Türkiye’ye getirilmek istenmişse de ailesi kabul etmemiştir zira Suriye o dönemde Osmanlı toprağı olduğu için orası da vatan olduğunu belirtilmiştir.

c) Sultan V.Murat kendisi Yahya Efendi Hazretlerinin oraya defnedilmek istemişti ama o dönemin siyasi şartları ve ortamın karışık olmasından dolayı mezarının tahrip edilmesinden veya zarar gelmesi endişesiyle Yeni Camii Hatice Tahran Sultan Türbesindedir.

d) I. Abdülhamit Han’ın türbesinde Resullah S.A efendimizin ayak izinin bir kopyası da bulunmaktadır. Bunun aslı Topkapı Sarayı’ndadır. (Nakş-ı Kadem-i Şerîf: Altından yapılmış bir kapak ve çerçeve içinde yer alan, üzerinde Peygamber efendimizin mübârek ayak izi olan taşıdır. Eyyûb Sultân, Sultan Üçüncü Mustafa ve Sultan Birinci Abdülhamîd Han türbelerinde de bunlardan birer tâne bulunmaktadır.)

e) Sultan Selim Han'ın sandukasının üstünde, büyük âlim Ahmed ibn-i Kemâl Paşa'nın kaftanı örtülüdür. Örtünün konması meşhur rivâyette şöyle anlatılır: Sultan Selim Han, Mısır Seferi'ni tamamlayıp, Kahire’den Şam’a dönerken, yolda, o sırada Anadolu Kazaskerliği vazifesini yapan Ahmed ibni Kemâl Paşazâde'yi yanına çağırdı. Sohbet ederek giderlerken, İbn-i Kemâl’in atı birdenbire bir su çukuruna bastığı için Sultan Selim Han'ın üstü başı ıslanıp, kaftanı çamur oldu. İbn-i Kemâl Paşa telâşa düşünce, azametiyle meşhur olan Sultan Selim Han; “Bir âlimin atının ayağından sıçrayan çamur, benim için şereftir. Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukanın üstüne koysunlar!” deyip, sırtından kaftanı çıkarıp, saklattı.


Yazan: Fahri Çelebi


Alıntı: http://www.medyapazari.com

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz