Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
PAPA'lar ve AYASOFYA
Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi
Cemiyet Durumu ve Cemiyet Alanında Değişmeler
İkinci abdülhamit Hakkında İlginç Anektodlar
Osmanlı’nın laikliği
Cervantes
Şeyh Seyyid Mustafa Efendi
İlk Osmanlı Akçesi
XVIII. Yüzyılda Osmanlı-Afgan İlişkileri
Prut Savaşı - Prut Seferi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

2. Siyavuş Paşa

Cephede kapıkulu ocaklarının isyanı ve Süleyman Paşa'nın kaçması üzerine Ocaklılar, aralarında kararlaştırıldığı üzere isyanı tertip edenlerden Abaza Siyavuş Paşa 'yı kendilerine sadrâzam seçmişlerdir. Siyavuş Paşa, Köprülü Mehmet Paşa'nın kölesi idi. Fazıl Ahmet Paşa sadaretinde kapıcılar kethüdası olup Fazıl Ahmed ve Merzifonî Kara Mustafa Paşa'larla beraber bütün seferlerde bulunmuş Köprülü'nün kızını almış ve 1092 H.-1681 M. de süvari ocağından Silâhdar bölüğüne ağa olup Viyana muhasarası esnasında cebecibaşı olmuştur.

1095 H.-1684 M. de sipah ağası olan Siyavuş Ağa iki ay sonra vezirlikle Diyarbakır valiliğine tayin edilip harikulade cesaret göstererek düşman tarafından sarılmış olan Budin'e kuvvet sokmağa memur edilip muvaffak olmuştur.

Siyavuş Paşa 1098 H.- 1687 M. de Haleb valiliği ile orduda bulunduğu sırada sadrâzam Sarı Süleyman Paşa aleyhine ocaklılarla anlaşarak kendisini sadrâzam ilân ettirmiş ve bunlarla beraber cepheden kalkıp İstanbul'a gelirken Niş mevkiinde mühr-i hümayun kendisine verilmiştir (1099 Zilkade ve 1688 Eylül). Siyavuş Paşa daha İstanbul'a gitmeden evvel kayınbiraderi ve sadaret kaymakamı olan Fazıl Mustafa Paşa'nın aldığı tertibat üzerine IV. Mehmet hal edilerek yerine kardeşi II. Süleyman hükümdar olmuştur. Ocaklının isyanı ve İstanbul'daki edebsizlikleri cihetiyle Siyavuş Paşa bir iş göremeyip onların elinde oyuncak oldu; Fazıl Mustafa Paşa, "bu eşkiyaya ne zaman kadar yüz vereceksin" diye kendisini tahrik edip o da bundan cesaret alarak zorbaların elebaşısı başçavuş Fetvacı'yı katlettirmiş ise de bununla iş bitmeyip isyan alevlendiğinden sarayına yapılan hücumda vurularak maktul düşmüştür (1099 Rebiulevvel ve 1688 Ocak).

Siyavuş Paşa fevkalâde cesur, silâhşor ve vakar sahibi bir vezir idiyse de saf-dil olup hükümet reisliğine liyakati yoktu; sadareti dört ay kadar olup kabri Üsküdar'dadır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz