Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Öksüz Dede / Öksüz Âşık
Dürrîzâde Mustafa Efendi
Ahmed Reşîd Rey
Anlaşmalar - Antlaşmalar
Küçük Mustafa Olayı
TARİHİ FIKRALAR
OSMANLI'NIN MÜHENDİSİ DE BİR BAŞKA
Terkibibent
Bursa Abdal Mehmet Camii
İngiltere

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abaza Siyavuş Paşa

Abaza'dır; meşhur Abaza Mehmet Paşa'nın kölesi ve hazinedarı iken efendisinin katli üzerine fevkalade güzelliği sebebiyle IV. Murat zamanında saraya alınıp seferli odasına kaydedilmiştir. Birgün pâdişah huzurunda cirit oynadığı sırada Sultan Murat'ın hoşuna gidip Enderun kanununa aykırı olarak birdenbire Hasoda'ya alınmış ve Bağdat'ın geri alınışını müteakip silâhdar Melek Ahmet'in Diyarbakır valiliğine tayini üzerine bu da silâhdar olmuş (1048 Şaban ve 1638 Aralık) ve IV. Murat'ın vefatı üzerine vezirlikle kubbe altına çıkmış ve 1050 H.-1640M.'ta Özi valiliğine tayin edilen Deli Hüseyin Paşa'nın yerine kaptân-ı derya olmuştur; fakat bu hizmette iken Kazakların eline geçmiş olan Azak kalesini geri alamadığı için İstanbul'a gelir gelmez azledilmiştir (1052 H. - 1642 M.).

Siyavuş Paşa 1053 H.-1643 M.'te Erzurum 1057 H.-1647 M.'de Diyarbakır valisi olup 1061 Ramazan ve 1651 Ağustos'ta Silistre valisi bulunurken Melek Paşa'nın yerine vezir-i âzam olup bunun zamanında ocak ağaları terbiye edildiyse de onların yerine saray hadımlarının zorbalığı meydan almış ve kızlar ağasının tesiriyle Siyavuş Paşa azl ve bostancı hapsine verilerek katledilmek üzere iken Büyük Valide Kösem Sultan rıza vermeyip:
-"Bir serhadde gitsin, hizmette bulunmuş vezirdir katli hiç bir suretle muvafık değildir" sözleriyle menettiğinden bütün mal ve mülküne el konularak Malkara'ya sürgün edilmiştir (1061 Zilkade ve 1651 Ekim). Siyavuş Paşa az sonra affedilip Fazlı Paşa'nın yerine Bosna valiliğine tayin olunmuştur.

Siyavuş Paşa 1066 H.-1656 M. da Zurnazen Mustafa Paşa'nın yerine ikinci defa vezir-i âzam olduysa da hastalığı sebebiyle hiç bir iş göremeden tayininden 50 gün sonra hummadan vefat etmiştir (1066 Receb ve 1656 Nisan). iki defada sadareti 3 ay kadardır. Değerli ve kemal sahibi bir devlet adamı olan Defterdar Mehmed Paşa'yı çekemeyerek öldürttüğü gün kendisi de ölmüştür; ölümünde 45 yaşında idi, Silâhdar tarihinin Siyavuş Paşa'yı halim selim, âkil, çelebi-meşreb, melek tabiatlı, muamelesi güzel, cömert gibi vasıflarla methetmesine mukabil tarihî kayıtlar cahil, cesur, garazkâr olduğunu kaydederler. Hattâ Valide Sultan, Siyavuş Paşa'nın kibir ve azametinin, oğlunun azametinden fazla olduğunu söylemiştir. Kabri Divanyolu'nda Eski Ali Paşa Camii haziresindedir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz