Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
ermeni sorunlarının ortaya çıkışı
Osmanlı padişahların eşleri
Karagöz Hacivat Genel Yapısı
Yirmisekiz Çelebizâde Sait Mehmet Paşa
CÜLUS BAHŞİŞİ
Eski İstanbul Fotoğrafları
OSMANLI TARIHI KRONOLOJISI
Mütessa '
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Akıncılar
Ocağın küçük zabitleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdülaziz'in Tahta Çıkışı

20 Haziran 1861 de Abdülmecit öldü. Saray halkı, devlet adamları ve ulema, yatağını değiştiren bir nehir gibi, akın halinde veliaht Abdülâziz Efendi'ye koştular. Sadrazam Kıbrıslı Mehmet Paşa, Kaptanı Derya Mehmet Ali Paşa ve Serasker Rıza Paşa matem ve müjde haberini tahtın yeni sahibine ulaştırdılar. Abdülâziz, âdet olduğu üzere, Topkapı Sarayı'nda Kubbealtında kurulan tahta çıktı ve kendisine biat edildi. Bu sırada, Abdülmecit'in cenazesi musalla taşına konulmuştu. Cevdet Paşa, taht etrafında toplananlar ile musalla taşı karşısında el bağlayanlar hakkında şöyle demektedir:
"Sultan Mahmud'un ölüm günü istanbul'u bir korku ve dehşet kaplamıştı. Sultan Abdülmecid'in günü de İstanbul'u sonsuz bir hüzün ve keder kapladı."
"Cennetmekân hakkında görülen bu umumî sevgi pâdişâh cenazesi olduğu cihetle müdahaneye yorumlamak ihtimali yoktur. Zira ileri gelenler, vükelâ ve saraylılar yeni pâdişâhın yanında idi. Zamanın ikbal düşkünleri de o taraflarda dolaşıyor idi. Cenaze namazında hazır olanların çoğu gönlü temiz insanlardı."(1)


(1) T. T. E. Mec, No. 16 (93), ç, 224

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz