Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Mimarî Eserler
Kastamonu - Kemah Köyü Halil Bey Camii
Tanzimat Fermanı(günümüz türkçesiyle)
Coğrafya
Osmanlı arşivine Unesco sansürü
Bursa Yeşil Cami
Memikzâde Mustafa Efendi
Beyşehir Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Camii
ETNİK-İ ETERYA
XVIII. Yüzyılda Çini Sanatı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdülkadir Şeyhî Efendi

Amasyalı Müeyyedzâde ailesinden olup meşhur Abdurrahman Efendi'nin kardeşi Şeyh Hacı Kerim Efendi'nin oğludur. Ebussuûd Efendi'den mezun olmuştur. Rumeli kazaskeri iken Çivizâde'nin vefatında onun daha evvel tavsiyesi üzerine şeyhülislâm olmuştur (995 Cemaziyelevvel ve 1587 Nisan). Paranın geçmez bir halde olması dolayısıyla 1589 M.'da kapıkulu ocaklarının isyanı ve musahib beylerbeyi Mehmed Paşa'nın katli dolayısıyla vezir-i azamla beraber azledilmişlerdir. Emekli olarak 1002H.-1594M.'te vefat edip Eyüp'e Yahya Efendi tekkesi mezarlığında medfundur. Abdülkadir Şeyhî'nin bu tekke yanında bir mescidi olup babası da burada medfundur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz