Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Enderun Hazinesi
Mora İsyanı
Hayalî Şemseddin Ahmed
On sekizinci Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İdarî Vaziyet
Sarı Süleyman Paşa
Fecr-i Âtî Dönemi Edebiyatı (1909-1913)
Bunları Biliyor muydunuz -III
Manisa Hatuniye Camii
Oruç ve Hızır Reisler
Anadolu Beylikleri Dönemi Camileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdülkadir Şeyhî Efendi

Amasyalı Müeyyedzâde ailesinden olup meşhur Abdurrahman Efendi'nin kardeşi Şeyh Hacı Kerim Efendi'nin oğludur. Ebussuûd Efendi'den mezun olmuştur. Rumeli kazaskeri iken Çivizâde'nin vefatında onun daha evvel tavsiyesi üzerine şeyhülislâm olmuştur (995 Cemaziyelevvel ve 1587 Nisan). Paranın geçmez bir halde olması dolayısıyla 1589 M.'da kapıkulu ocaklarının isyanı ve musahib beylerbeyi Mehmed Paşa'nın katli dolayısıyla vezir-i azamla beraber azledilmişlerdir. Emekli olarak 1002H.-1594M.'te vefat edip Eyüp'e Yahya Efendi tekkesi mezarlığında medfundur. Abdülkadir Şeyhî'nin bu tekke yanında bir mescidi olup babası da burada medfundur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz