Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Terbi '
Salankamin (Slankamen) Savaşı
XVI. ve XVII. Yüzyıl Sülüs ve Nesih Hattatları
Müzik Eğitim Kurumları
Padişahların Saltanat ve Yaşları
II. Abdülhamit nasıl yaşamıştı?
Milli kimlik korunmalıdır!..
Oruç ve Hızır Reisler
Abdülaziz
İvaz Paşazâde Halil Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdülkadir Hamidî

Ispartalıdır; Medreseden yetişip kadılık etmiş, İstanbul kadısı ve Anadolu kazaskeri olmuş ve bu son makamını otuz sene muhafaza etmiştir. 944 H.-1537 M.de emeklilikle kazaskerlikten çekilmiş ve 948 H.-1541 M.'de şeyhülislâm tayin edilmiş fakat dimağan hasta olması nedeniyle üç ay sonra buradan ayrılarak emeklilikle Bursa'da oturup 955 H.-1548 M.'de orada vefat ederek yaptırdığı mescid ve medresesi yanına defnedildi. Güzel yazar ve güzel söylerdi; fakat yüksek âlim değildi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz