Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kütahya Öksüz Oğlan - Öksüzoğlan Camisi
Bayburtlu Kara İbrahim Paşa
Seyranî
Osmanlı Fetih Politikası
Ahizâde Hüseyin Efendi
XV. Yüzyıl Ortaları ile XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Telif ve terceme Olunan Eserler ve Müellifleri
Serbest Mîr-i Mîranlıklar ve Yurtluk Ocaklık Sancaklar
Abdülaziz
Osmanlı’da ilk defa açılan okullar…(1)
Osmanlı Devleti'nde Ticarî Yerler ve Kurumlar

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdülmecit

Abdülmecit, 23 nisan 1823'te doğmuştur. II. Mahmut'un oğludur. Babasının ölümü üzerine 1 temmuz 1839'da tahta çıktı ve 25 Haziran 1861'de öldü. 31. Osmanlı pâdişâhı olan Abdülmecit, kendisinden önce Osmanlı şehzadelerinin yaşadıkları kafes hayatını tanımadı. Avrupalı prensler gibi terbiye edildi. Fransızca bile öğrendi. Vücut bakımından ince yapılı idi. Hüzün anlatan bir yüzü vardı. Yumuşak tabiatli ve merhametli idi, Kandan tiksinirdi. Nazırlarının kendisine bir idam hükmünü tasdik ettirmeleri çok güç bir işti. Halkın iyi geçimini isterdi, imparatorluğun durumunu yakından görmek için, Anadolu, Rumeli ve Adalarda seyahatler yaptı. Kendisinden önce başlamış olan yeni düzen çalışmalarına devam etti. Tanzimat, padişahlığının ilk yılında Gülhane'de okunan bir hatt-ı hümâyun ile başladı ve ölümüne kadar gelişti. Devri, Osmanl İmparatorluğu'nun kalkınmasında ümit verici başarılarla doludur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz