Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Subaşı
Gravürler
III. Ahmet'in Şahsiyeti
Hâlide Nusret Zorlutuna
Hamdullah Subhi Tanrıöver
AZEB (Askeri Ordu)
Osmanlı imparatorluğu dönemi
Akif
Bolulu İzzet Mehmet Paşa
XVIII. Yüzyılda Nakkaşlık

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdülmecit

Abdülmecit, 23 nisan 1823'te doğmuştur. II. Mahmut'un oğludur. Babasının ölümü üzerine 1 temmuz 1839'da tahta çıktı ve 25 Haziran 1861'de öldü. 31. Osmanlı pâdişâhı olan Abdülmecit, kendisinden önce Osmanlı şehzadelerinin yaşadıkları kafes hayatını tanımadı. Avrupalı prensler gibi terbiye edildi. Fransızca bile öğrendi. Vücut bakımından ince yapılı idi. Hüzün anlatan bir yüzü vardı. Yumuşak tabiatli ve merhametli idi, Kandan tiksinirdi. Nazırlarının kendisine bir idam hükmünü tasdik ettirmeleri çok güç bir işti. Halkın iyi geçimini isterdi, imparatorluğun durumunu yakından görmek için, Anadolu, Rumeli ve Adalarda seyahatler yaptı. Kendisinden önce başlamış olan yeni düzen çalışmalarına devam etti. Tanzimat, padişahlığının ilk yılında Gülhane'de okunan bir hatt-ı hümâyun ile başladı ve ölümüne kadar gelişti. Devri, Osmanl İmparatorluğu'nun kalkınmasında ümit verici başarılarla doludur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz