Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Fatih Sultan Mehmet Döneminde İstanbul'da Kültürel ve Sosyal Müesseseleler
XVIII. Yüzyılda Hindistan'daki İslâm Devletleri ile İlişkiler
İstanbul'a Göçmen Nakli
Mehmed Âkif Ersoy'dan ölümsüz çağrı
Öksüz Dede / Öksüz Âşık
Şinasi
On sekizinci Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İdarî Vaziyet
Yıldız Sarayı Tarihçesi
Anadolu Beylikleri Karesioğulları Beyliği
Ekslaşapel Antlaşması

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdülmecit

Abdülmecit, 23 nisan 1823'te doğmuştur. II. Mahmut'un oğludur. Babasının ölümü üzerine 1 temmuz 1839'da tahta çıktı ve 25 Haziran 1861'de öldü. 31. Osmanlı pâdişâhı olan Abdülmecit, kendisinden önce Osmanlı şehzadelerinin yaşadıkları kafes hayatını tanımadı. Avrupalı prensler gibi terbiye edildi. Fransızca bile öğrendi. Vücut bakımından ince yapılı idi. Hüzün anlatan bir yüzü vardı. Yumuşak tabiatli ve merhametli idi, Kandan tiksinirdi. Nazırlarının kendisine bir idam hükmünü tasdik ettirmeleri çok güç bir işti. Halkın iyi geçimini isterdi, imparatorluğun durumunu yakından görmek için, Anadolu, Rumeli ve Adalarda seyahatler yaptı. Kendisinden önce başlamış olan yeni düzen çalışmalarına devam etti. Tanzimat, padişahlığının ilk yılında Gülhane'de okunan bir hatt-ı hümâyun ile başladı ve ölümüne kadar gelişti. Devri, Osmanl İmparatorluğu'nun kalkınmasında ümit verici başarılarla doludur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz