Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Ocağın küçük zabitleri
Sürmeli Ali Paşa
Doğu Siyaseti
Gazel
Bunları Biliyor muydunuz
KANUN-İ ESASİ
Misir valisi Mahmud Paşa kimdir?
Abdülhak Hamid Tarhan
Faik Âli Ozansoy
İstanbul'u aldıktan soma Fatih ilk iş olarak Ayasofya'ya

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Abdürrahim Efendi

Adana taraflarındandır. Medreseden yetişerek Rumeli kazaskeri bulunurken 1647 Nisan'da Muîd Ahmed Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur. 1059 H.- 1649 M.'da yeniçeri ocağı ağalarının işleri ellerinde bulundurdukları sırada sadrâzam Murat Paşa'nın tesiriyle azlolunup hacca gitmiş, sonra ocak ağalarının aracılıklarıyla Üsküdar kadılığı verilmiş ve bir müddet sonra Belgrat kadılığıyla İstanbul'dan çıkarılarak 1066 Rebiulâhırında (1656 Şubat) orada vefat etmiştir. Abdürrahim Efendi fıkıhta uzman olup mutaassıb ve açık sözlü bir zat idi; Sultan İbrahim'in hal'i sırasında pâdişâhla olan muhaveresi meşhurdur. Güler yüz bilmez ve sözünü esirgemez olduğundan her sınıf kendisinden çekinirdi; fetvaları muteber olup sonradan bastırılmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz