Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Koca Ragıp Paşa
Genç Murat'ın Aşkı
SULTAN I. MURAD'IN KOSOVA DUASI
Osmanoğulları’yla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Yasaları
OSMANLINININ SİMGESİ FETİH MARŞI
Murabba '
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Beşliler
Kazak Abdal
Küçük Mustafa Olayı
Osmanlı'nın, Türkiye'ye mirası ne kadar?

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Acemi ocağının teşkilâtı

Devşirme olarak alınan veya esir çocuklar (Pençik oğlanı) ilk devirlerde yalnız Anadolu çifçilerinin hizmetlerine verilirlerdi; sonradan Rumeli'de istikrar yakalanınca bunların Rumeli'deki çiftçilerin de hizmetlerine verilmeleri kararlaştırıldı ve bunlara nezaret etmek üzere Anadolu ve Rumeli ağalıkları kuruldu; XV. asır ortalarından itibaren evvelce yalnız Rumeli'ye hasredilmiş olan devşirme bu tarihten sonra dereceli olarak Anadolu'ya da yayıldı.

İstanbul'un fethinden bir müddet sonra burada da yeni bir acemi ocağı tesis edildi. Bu ocak Vezneciler tarafında bulunup yeniçerilerin Eski odaları yakınında idi; acemi ocağı 31 orta yani bölük idi. Bu 31 ortanın 1. bölüğüne ağa bölüğü derlerdi; acemi ocağının âmiri de yeniçeri ağası ise de ağanın işinin çokluğundan dolayı bunlara İstanbul ağası denilen büyük bir zabit bakardı. Her bir ortanın çorbacı ismiyle bir bölük kumandanı olup bundan sonra her bölükte bir bölük başı vardı. Acemilerin çokluğundan dolayı birinci ağa bölüğü ortası sonra dokuz bölüğe (şubeye) ayrılmışsa da hakikatte bir bölüktü.
Ocağın en büyük zabiti olan İstanbul ağasından sonra kethüda gelirdi; ocağın bütün inzibatından kethüda sorumluydu; kethüdadan sonra gelen büyük zabite çavuş denilirdi.

Acemi ocağı devşirmeleri Hıristiyanlardan alınırken müstesna olarak Bosna'nın zabtından sonra İslâmiyet'i kabul etmiş olan Pataren denilen Müslümanların çocuklarından da alındı ki Osmanlı vesikalarında bunlara Potur oğulları denilmektedir; bu potur oğulları; çiftçilerin hizmetlerine verilmeyerek doğrudan doğruya saray ile bostancı ocağı hizmetlerine verilirlerdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz