Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Çadırları
Anadolu Beyliklerinde Cami
Yakub Kadri Karaosmanoğlu
Şikago Üniversitesi'nde Bulunan Osmanlı Eserleri
Abdülaziz'in Tahta Çıkışı
Poltava Savaşı
Şair Sami'nin bir gazeli
Çini Sanatında Motif Özellikleri
Müteferrika'dan sonra...
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Fransa - Osmanlı İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Acemilerin diğer hizmetlere verilmeleri

Devşirmeler Türk çiftçilerinin, hizmetinden geldikten sonra bir kısmı acemi ocağına kaydedilirken bir kısmı da bostancı, cebeci, topçu ocaklarına, sekban fırınlarına, gemi hizmetlerine verilirlerdi. Acemi ocağı haricinde olan bölüklerden ekmekçi başı hizmetinde, mîrî kasap, mîrî sebzeci, mîrî tavukçu, yoğurtçu, hasırcı vesair hükümete ait hizmetlerde bulunan otuzar, kırkar mevcutlu bölükler de vardı. Bunların içinden yeteneklileri saray hizmeti için ayrılıp Galatasarayı, Edirne sarayı, İbrahim Paşa sarayı, İskender Çelebi sarayı gibi yerlerde terbiye görüp içlerinden kabiliyetlileri Enderuna alınırlardı; İstanbul sarayına gireceklere çıkış yeri olmak üzere ilk defa İkinci Bayezid zamanında Galatasarayı mektebi tesis edilmişti.

Asıl acemi ocağına kayıtlı olanlar hükümete ait yapı işlerinde, İstanbul ile Galata ve Üsküdar arasında işleyen hükümete ait kayıklarda, İzmit'ten İstanbul'a odun getiren mîrî gemilerde hizmet ederlerdi.

Asıl acemi ocağı efradının bu ocakta kayıtlı olarak kaç sene kalacakları belli değildir; burada bulunanların nakli yeniçeri ocağında vuku bulacak boşluklara göre olurdu; çünkü acemi ocağı yaya ocakları denilen yeniçeri, cebeci, topçu ve top arabacı ocaklarına ve bilhassa bunlardan birincisine eleman yetiştirmek için kurulmuştu.

Yeniçeri ve diğer ocaklardaki boşluklar en büyük zabitleri tarafından divan-ı hümâyuna arzedilir ve onu müteakip hükümdar tarafından gönderilen bir fermanla bu boşluklara acemi ocağından efrat verilerek açıklar kapatılır ve bu suretle acemi ocağındaki açıklara Türk çiftçilerinin hizmetindeki devşirmelerden verilir ve böylece yeni bir devşirme ile de noksanlar tamamlanırdı.

Acemi ocağı mevcudu XV. yüzyıl ortalarında 3000 ve XVI. yüzyıl ortalarında ise 4000 kadardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz