Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Fatih Sultan Mehmet Dönemine Kadar Almanya - Osmanlı İlişkileri
Hekimoğlu Ali Paşa
Birgi Ulu Camii
Zaviyeler
Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında Öykü Kitapları Zamandizini 2 (1930- 1939) - Ali ŞAHİN
Osmanlı Hükümdarlarının Tarikat Erbabına Hürmetleri
Milas Ahmet Gari Camii
Tersaneye Gemi ve İş Yapan Yerler
III. Selim'in Tahta Çıkışı, Karakteri ve Düşünceleri
MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Afyonkarahisar Kabe Mescidi

Afyon kalesinin hemen altında Çavuşbaşı mahallesi'ndedir. Kitabesine göre inşa tarihi H. 800 (1397) dir.

Tek kubbeli camilerin en sade örneklerinden biridir. Yonma, iri bazalt taşları kireç harcı ile işlenerek derzler tebarüz ettirilmiştir. Güney duvarının iki alt pencere süveleri, daha önce antik yapılardan birinde kullanılmış, geniş mermer blokları teşkil edilmiştir. Bunlar duvarla ayın yüzdedirler. Yukarı ortaya açılan sivri kemerli bir pencere ile de, Osmanlıların çok kullandıkları üdü grubun bir misalini görüyoruz.

Camiye güney duvarı köşesinde, merdivenle 2.10 metreye kadar çıkılarak, 1.85 metre yüksekliğinde küçük bir kapıdan girilir. 7.10X7.10 metre ölçüsündeki iç hacim, merkezi 6 metrede olan bir kubbe ile örtülüdür. Dört köşeden yuvarlağa üçgen satıhlarla geçilmiştir.

Cami duvarları üst kısmının belli bir yerden itibaren çepeçevre yenilenmiş olduğuna, kubbenin basık görünüşüne, minare gövdesinin yüksekliğine ve nihayet Germiyan Oğulları 'nın diğer yapılarına bakarak, bu cami kubbesinin de aslında çok köşeli bir tamburla çevrili bulunduğuna hükmedilebilir.

Taştan mihrabı sonradan yeşile boyanmıştır. Ahşap mimberi vasat kıymettedir. Galeri kısmı sonradan ilâve edilmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz