Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlılarda İlk İlmî Müesseseler
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Azaplar
Ali Ekrem Bolayırlı
Maaşları
Terkibibent
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Yaya Ve Müsellemler
Süleyman Nazîf
Osman Bey
Osmanlı imparatorluğu dönemi
Manisa Ulu Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Afyonkarahisar Kubbeli Mescit

Germiyanoğulları camilerinin mühim bir kısmını tek kubbeli olanlar teşkil eder. Bugüne kadar kalabilmiş olanlarının en eskisi de Afyonkarahisar, Kubbeli mahallesinde, Kubbeli Mescit 'tir. Kitabesine göre, H. 731 (1330) yılında yapılmıştır.

Gerek iç hacmi, gerekse dış görünüşü bakımından, çok basit olan caminin, son cemaat mahalli ve minaresi yoktur.

Duvarları kesme siyah Afyon taşından, kireç harçlı kalın işlenmiştir. İç ölçüsü, 7.38x7-43 metredir. Dört köşe duvarlardan yuvarlağa, üçgen satıhlarla geçilmiştir. Üçgenler, 2.87 metre irtifada başlayarak, 4.67 m3İrede kaide yuvarlağını teşkil ederler. 9 metre yüksekliğindeki kubbe on iki kenarlı bir tambur ile çevrilmiş ve üstü keremit ile örtülmüştür.

Kuzey, güney ve batı duvarlarında birer, doğu duvarında ise iki penceresi olan camide basık bir mekân tesiri vardır. Mihrabı basit ve stalaktitlidir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz