Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlılarda Din, Dinî Kurumlar ve Dini Faaliyetler
Süvarilerin hizmet efradı
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Akıncılar
SON PADİŞAHIN SON GÜNLERi
Oruç ve Hızır Reisler
Misir valisi Mahmud Paşa kimdir?
Karlofça Antlaşması
Murabba '
Ankara Meydan Savaşı
Trablusgarp Ocağı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ahmet Hamdi Tanpınar

Sayfadaki Başlıklar


Hayatı
Şiirleri

Hayatı

1901 de İstanbul'da doğdu. Babası, kadılardan Hüseyin Fikri Efendi'dir. İlk ve orta öğrenimini muhtelif Anadolu şehirlerinde yaptıktan sonra, İstanbul Edebiyat Fakültesi'ni bitirerek lise edebiyat öğretmenliklerinde, İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi estetik ve sanat tarihi öğretmenliğinde ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğünde bulundu (1939). Bir dönem de Maraş Milletvekilliği (1942-1946) yaptıktan sonra tekrar Millî Eğitim Bakanlığı’na dönerek, sırası ile, müfettişliğe (1946), İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi sanat tarihi öğretmenliğine (1948) ve İstanbul Edebiyat Fakültesi Yeni Türk Edebiyatı profesörlüğüne (1949) getirildi. Bu görevde iken, 1962’de Öldü. Mütâreke Devri'nde yetişen şâirlerdendir. Değişik dergilerde yayınlanmış şiirlerinden seçtiklerini 1961 de Şiirler adı ile bastırdı. Şiirlerinde, tema olarak, genellikle, insan ruhunun ve bilhassa şuuraltı hayatının işlendiği göze çarpar. Aynı tema, nesirlerinde, genişliğine ve derinliğine olarak, çok daha büyük ölçüde ele alınır. Hikâyeden romana doğru büyüyen bir hacim içinde, şuuraltı hayatının daha çok marazî yönlerine eğilir. Bu yazılarında karşımıza aynı zamanda bir üslûbcu olarak da çıkan sanatçı, hikâyeden romana doğru gelişen bir seyir tâkip eder. Hikâyelerini iki kitabta topladı: Abdullah Efendi'nin Rüyaları (1943), Yaz Yağmuru (1955). İlk Roman denemesi, bir büyük hikâye de sayılabilecek olan ve 1944 yılında Ülkü dergisinde tefrika edilip kitab hâlinde ölümünden sonra basılan Mâhûr Beste’(1975)dir. Diğer üç romanı Huzûr (1949), Saatleri Ayarlama Enstitüsü (1961) ve Sahnenin Dışındakiler (1973) olan sanatçının, yalnız Tanzîmât Dönemi Türk edebiyatını konu alan XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi (1949) isimli bir eseri ile, denemelerini ve makalelerini toplayan Beş Şehir (Ankara, Erzurum, Konya, Bursa, İstanbul) (1946), Yahya Kemal (1962), Edebiyat Üzerine Makaleler (1969) ve Yaşadığım Gibi (1970) adlı kitabları da yayınlandı.


Kaynak: Akyüz, Kenan, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1985.

Şiirleri

Ne İçindeyim Zamanın

Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında.
Yekpâre, geniş bir ânın
Parçalanmaz akışında.

Bir gârib rûyâ rengiyle
Uyuşmuş gibi her şekil.
Rüzgârdaki yaprak bile
Benim kadar hafif değil.

Başım, sükûtu öğüten
Uçsuz, bucaksız değirmen.
İçim, muradına ermiş
Abasız, postsuz bir derviş.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz