Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Eski Bedesten Tacirleri
GERÇEK MÜRİDLERİMİZİN SAYISI
Derviş Paşa
Sultan Abdülhamid Hân niçin tahttan indirildi?!.
Osmanlı İmparatorluğu'nun Manevî Kurucusu Şeyh Edebalı
bilmeze
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-İspanya İlişkileri
Mehmed Salih Efendi
Divan Şiiri Nazım şekli ve Nazım Türü
Ömer Bedreddin Uşaklı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ahmet Paşa

Arnavut olup meşhur defterdar İskender Çelebi kölelerindendir. Efendisinin katlinden sonra enderuna alınarak kapıcıbaşılık ile dış hizmete çıkmış, sonra yeniçeri ağası ve Rumeli beylerbeyi olup bu tarihte vezir-i âzam Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan'dan doğmuş olan Ayşe Hanım Sultan ile evlenmiştir. Daha sonra vezirliğe terfi etmiş ve 974H. - 1566M.'da ikinci vezir iken pâdişâhın hemşiresini alan Piyale Paşa ikinci vezir olup bu üçüncü vezirliğe indirilmiş ve bundan dolayı vezir-i âzam Sokullu Mehmet Paşa ile yaptığı münakaşa neticesinde azlolunmuştur.

Ahmet Paşa bir müddet açıkta kaldıktan sonra taraftarlarının ricasıyla yine üçüncü vezirliğe getirilmiş ve 987 Şaban ve 1579 Ekim'de Sokullu'nun vefatıyla vezir-i âzam olmuştur. Ahmet Paşa, 6 ay kadar bu makamda bulunarak mesane hastalığından ötürü 988 Rebiulevvel 1580 Mayıs'da vefat ederek Edirnekapısı'na defnedilmiştir. Kendisi hırçın ve geçimsizmiş, bunun sadareti zamanında sarayın hükümet işlerine müdahalesi başlamış ve bu hal Ahmet Paşa'nın üzülmesine sebep olmuştur; Peçevi, insaflı ve dürüst olduğunu yazıyor. Sultan İbrahim zamanında vezir-i âzam olan Sultanzade Mehmed Paşa, Ahmet Paşa'nın torunudur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz