Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
13-14. yy. da anadoluda meydana gelen sosyal ve siyasi olaylar
II. Murat Dönemine Kadar Venedik Cumhuriyeti - Osmanlı İlişkileri
Hamid oğulları
Sultan IV.Murad'ın zorba generalleri
Cebeci kışlası ve ortaları
Osmanlılar Bilime Set Çekmedi
Dolmabahçe Sarayı
TANZİMAT DÖNEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ ve TANZİMAT DÖNEMİNDE HALKBİLİMİ
Osmanlı Gümüş Parası
Kütahya Özbek Camii

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ahmet Paşa

Arnavut olup meşhur defterdar İskender Çelebi kölelerindendir. Efendisinin katlinden sonra enderuna alınarak kapıcıbaşılık ile dış hizmete çıkmış, sonra yeniçeri ağası ve Rumeli beylerbeyi olup bu tarihte vezir-i âzam Rüstem Paşa ile Mihrimah Sultan'dan doğmuş olan Ayşe Hanım Sultan ile evlenmiştir. Daha sonra vezirliğe terfi etmiş ve 974H. - 1566M.'da ikinci vezir iken pâdişâhın hemşiresini alan Piyale Paşa ikinci vezir olup bu üçüncü vezirliğe indirilmiş ve bundan dolayı vezir-i âzam Sokullu Mehmet Paşa ile yaptığı münakaşa neticesinde azlolunmuştur.

Ahmet Paşa bir müddet açıkta kaldıktan sonra taraftarlarının ricasıyla yine üçüncü vezirliğe getirilmiş ve 987 Şaban ve 1579 Ekim'de Sokullu'nun vefatıyla vezir-i âzam olmuştur. Ahmet Paşa, 6 ay kadar bu makamda bulunarak mesane hastalığından ötürü 988 Rebiulevvel 1580 Mayıs'da vefat ederek Edirnekapısı'na defnedilmiştir. Kendisi hırçın ve geçimsizmiş, bunun sadareti zamanında sarayın hükümet işlerine müdahalesi başlamış ve bu hal Ahmet Paşa'nın üzülmesine sebep olmuştur; Peçevi, insaflı ve dürüst olduğunu yazıyor. Sultan İbrahim zamanında vezir-i âzam olan Sultanzade Mehmed Paşa, Ahmet Paşa'nın torunudur.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz