Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hüseyin Siyret Özsever
Nişancı Mehmet Paşa
Barış zamanındaki nöbetli hizmetleri
Tehzil
Hafız-İmam Mahmud Efendi
Kıbrıs Adasının Alınması
Karagöz Hacivat Genel Yapısı
Enver Paşa Resimleri
Büyük Haçlı Seferi ve Niğbolu Savaşı
Osmanlı Müziği' nin Tarihsel Akışı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ak Mahmud Efendizâde Esseyyid Mehmed Zeynel Âbidin Efendi

Ak Mahmud Efendi'nin oğlu olup 1078 Cemaziyelevvel - 1667 Haziran'da doğmuştur. Medreseden yetişerek müderrislik ve kadılık ettikten sonra 1127 H. - 1715 M.'te İstanbul kadısı, 1130 H. - 1718 M.'de nakibüleşraf, 1134 H. - 1722 M.'de Anadolu kazaskeri ve 1140 H. - 1727 M.'de Rumeli kazaskeri olarak 1159 H. - 1746 M. tarihine kadar dört defa Rumeli kazaskerliği ve dört defa nakibüleşraflık yaptı ve Hayatizâde Mehmed Emin Efendi'nin azli üzerine 10 Şevval 1159 - 26 Ekim 1746'da şeyhülislâm oldu.

Zeynel Âbidin Efendi meşihate tayini esnasında yaşı seksendi, iş görmeye muktedir olamadı ve 24 Receb 1131 - 20 Temmuz 1748'de yerini bırakarak Kanlıca'daki yalısında oturdu ve 1164 Zilkadesi sonunda (1751 Ekim) vefat etti. Kabri Eyüp'te kendilerine nispet edilen Küçük Emir Efendi sahasında babası Seyyid Ak Mahmud Efendi'nin yanındadır.

Nezih, takva sahibi, halka muhabbetli, merhametli bir şahsiyet olup İstanbul halkının sevgisini kazanmıştır. Hüsn-i hatime terkibi vefatına tarih düşürülmüştür. I. Mahmut zamanında müftülüğü bir sene dokuz aydır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz