Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kütahya Karagöz Ahmet Paşa Camii
Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı?
II. Ahmet
Anadolu Beyliklerinde Mimari
III. Selim'in Tahta Çıkışı, Karakteri ve Düşünceleri
Garp Ocakları
Asakir-i Mansure-yi Muhammedi-ye
Bunları Biliyor muydunuz -VIII
I. Murat
Eğitim Sistemi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Akçe Ayarının Bozulması

Sadrâzam Kemankeş Kara Mustafa Paşa'nın katlinden sonra Sultan İbrahim'in tedricen artan sefahati ve kendisinin hal'i ve katlinden sonra oğlu IV. Mehmet'in ilk sekiz senelik saltanatı zamanı Osmanlı maliyesinin en buhranlı devirlerinden biri olmuştur; malî buhran yüzünden hazine mukataalan senesinde değil gelecek senelere ait olarak bir sene evvel satılıyordu; yani 1063 H.-1653 M. de iltizama verilmesi îcabeden bir mukataanın hasılatı alındıktan başka daha sonraki 1654 ve 1655 iltizam bedelleri bile tahsil edilmiş olduğundan hazinenin en büyük buhranı bundan ileri geliyordu.

Bu malî buhran sebebiyle hazineye gelen sağlam ve ayarları tam akçe ve kuruşlar sarraflara verilip mukabilinde verilenin bir kaç misli fazla sahte ve saf olmayan akçe alınıp bununla askere maaş verilmesi ve bu parayı da esnafın kabul etmemesi kanlı isyanlara sebep olmuştu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz