Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVII. ve XVIII. Yüzyılda Osmanlı Ordusunun Durumu
Acemi Oğlanlar Ocağı ve Devşirme Usulü
Sürmeli Ali Paşa
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN ÖZELLİKLERİ
XVIII. Yüzyıl Başından Ortasına Kadar Osmanlı Maliyesi
Yeniçeri ocağı
Âşık Ömer
Abdülmecit
Tıp Dersleri
İstanbul'un Fethinin Kazandırdıkları ve İkinci Fethe Hazırlık

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Akkâ'da Zahir Ömer İsyanı

Sayfadaki Başlıklar


Zahir Ömer

Zahir Ömer

On sekizinci asrın ikinci yarısında ve 1768 Osmanlı-Rus harbi sırasında Akkâ taraflarında bulunup isyan eden Zahir Ömer, Medine'den Safed taraflarına hicret etmiş olan Zeydan isminde birinin torunu olup babasının adı Ömer'dir. Zeki ve haris olan Zahir Ömer, Dürzi beyi olan benî Şihab ailesinin nüfuzu altında bulunan Safed de onlar tarafından tayin edilmiş bir kaymakam olup git gide sahasını genişleterek Osmanlı Devleti'nin zaafından yararlanarak Akka, Sayda, Yafa, Hayfa, Remle ve Nablüs taraflarına kadar yayılmıştır.

Zahir Ömer Akkâ'yı kendisine merkez yaparak oğullarından her birini kendi idaresi altındaki bir mahalle tayin etmiştir; bunlardan Sayda ile Safed tarafları büyük oğlu Şeyh Ali Zahir'in emrinde idi. Zahir Ömer, devlete karşı isyanında Bulutkapan Ali Bey ile ittifak etmişti.

Ali Bey'in, Mısır'dan Ebüzzeheb'den kaçarak Zahir Ömer'e ilticasından sonra Rus donanması Akka'ya celbolunup Ali Bey'le beraber Mısır sularına gittiği sırada gerek Zahir Ömer ile Ben-i Şihab arasındaki muharebe ve gerek Şam taraflarından Akkâ üzerine kuvvet gelmesi sebebiyle Mısır sularına giden Rus donanması, Akkâ'ya dönmeye ve aralarındaki mukavele mucibince deniz tarafından Zahir Ömer'i müdafaaya mecbur olmuştur.

Osmanlı hükümeti Dürzi emiri ile Zahir Ömer'in aralarının açılmasını fırsat bilerek Şam tarafına serasker tayin ettiği Mısırlı Osman Paşa, Dürzilerle ittifak edip bir miktar kuvvetle Cezzar Ahmed Bey de beraber olarak Zahir Ömer üzerine Halil Paşa'yı göndermiştir; fakat Sayda muharebesinde Zahir Ömer galebe ettiğinden bozulan Osmanlı kuvvetleri ŞanCa ve Dürzi kuvvetleri de dağ tarafına kaçmışlardır. Bunun üzerine Akkâ'ya celbedilmiş olan Rus donanması Beyrut sahillerine gelmiş ve sabah erkenden Beyrut'a asker çıkarıp dükkânları yağmaladıktan sonra tekrar donanmalarına
dönmüşlerdir.

Bundan sonra Zahir Ömer'le Dürzi emiri Yusuf arasındaki husumet dostluğa dönmüş ve Zahir Ömer de devlete itaat ettiğinden Berüsşam meselesi şimdilik böylece kapanmıştır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz