Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Fermanın Hazırlanışı
Bunları Biliyor muydunuz -IX
Ermeni Sorunu
Ruhsatî
ECDADIMIZIN BÜYÜKLÜĞÜ
Çerkez Mehmet Paşa
Silâhtar Mehmet Paşa
Asakir-i Mansure-yi Muhammedi-ye
Mimar Sinan: Yaşamı ve Sanatı
Zenbilli Ali Cemalî Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Amerika Kongre Kütüphanesinde Bulunan İkinci Abdülhamid Han Albümü Hakkında

Amerika Kongre Kütüphanesinde ve Britanya Müzesinde bulunan dünyada sadece 2 nüsha bulunan ve Abdülhamid han hazretlerinin oralara hediye ettikleri fotoğraf albümü.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bu asarın her biri:

51 albüm halinde bir kısmı normal siyah beyaz, bir kısmı gümüş jelatin baskı şeklinde siyah beyaz fotoğraflardan müteşekkildir.

1297-1310 seneleri (1880-1893) arasında fotoğrafı çekilen asarın osmanlı memalikindeki bina, inşaat, tersane, fabrika, atölye, malik olunan makina ve teçhizat, askeri ve zabıta efradı ve teşkilatları, mektebler, talebeleri, çeşitli manzaralar, mahalleler, camiler, türbeler, tekkeler, medreseler, çeşitli asarı mamureler, silahlar, müzelik ecnebi kalıntıları ve alınan ganimetlerden müteşekkil olması cihetiyle devr-i Abdülhamid hanın hakikatını özelikle ecnebilere göstermek kasdı mahsusuyla hazırlanmış ve o devrin bir ayinesi keyfiyyetini haiz bir vesaiki sahihe olacağı şübhesizdir.

Aynı asar olmak cihetiyle dünyada sadece 2 adet bulunması ve üzerinde vesaik yokluğu ve katliamından dolayı en çok yalanların ve uydurmaların söylendiği bir devre aid olması ise, vesaik olmak kıymetini büsbütün arttırmaktadır.

Bu asarın çoğunluğu üstünkörü ve az bir kısmı incelikli dijital kopyaları, şu anda Kongre Kütüphanesinin websitesinde sergilenmektedir ve serbestce tek tek oradan bilgisayara yüklenebilir. Dosya veri yükü toplam 6 gb. civarındadır.

albümde bulunan 1823 asıl fotoğrafdan :

% 96 sı : yaklaşık 1,7 mb.lik tiff şeklinde dosyalar halinde mikrofilm negatifi kopyalar halinde siyah beyaz haldedir. yer yer netliği ve teferruatlarında kifayetsizlik mevcuttur.

% 2 si: 12 / 19 mb. lik tif şeklinde dosyalar halinde mikrofilm negatifi kopyalar halinde siyah beyaz haldedir. bu resimlerin incelik ve teferruat vüsati gayet iyi durumdadır.

% 2 si ise 58 mb. lik renkli filme çekilmiş tif şeklinde dosyalar halindedir ve incelik ve teferruat seviyesi en üstün durumdadır.

her bir resmin 2 veya 3 değişik ışıklı ortamda çekilmiş farklı veri yüküne sahib kopyaları mevcuttur.

Kütübhane resim sağlama servisi idarecileri, bu albümün, ayni erişiminin ancak "akademik vazife" sahibi personele açık olduğunu ve diğer kimselerin erişiminin kabul edilmeyeceğini beyanla, bu akademik kimselerin eğer isterlerse çok nazik bir yapı arz eden albüm üzerinde renkli filme çektirmek şeklinde kopya alabileceklerine işaret etmektedirler. bu da her halde bir ücret karşılığında olsa gerektir.

Muhtelif şekillerde kopyaların sağlanabileceğini ve siyah beyaz filme dahi çekimler yapılabileceğini, ama, ancak renkli filme çekmenin fotoğraflardaki asli tonlamaları tam olarak ifade edebileceği ciheti de eklenmektedir.

Bu şekilde bir çalışmada, resim dosyaları yükü, sıkıştırılmış olarak 100 cd kapasitesine varmaktadır.

NETİCE: AÇIK BİR KAYNAKTIR VE ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPILMAYI BEKLEMEKTEDİR.

http://lcweb2.loc.gov/pp/ahiiquery.html sayfasında "preview - all images" den girilebilir.


Hazırlayan: Muhammed Fatih Tanrıkulu

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz