Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
ECDADIMIZIN BÜYÜKLÜĞÜ
Huzursuzluğun sebebi
Ecdâdımız ne idi?
OSMANLINININ SİMGESİ FETİH MARŞI
Ahmet Paşa
Osmanlı Devlet'inde Belediyecilik Ve Çorum Belediyesi
Osmanlıda aile huzurunun kaynağı
Yabancı gözüyle Osmanlı
İşte Adaletli ve Dürüst Osmanlı Hakimiyeti!
Hakkâklik

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Anadolu Beylikleri Antalya Hamitoğulları Beyliği

Sayfadaki Başlıklar


Hamit Oğulları Beyliği Antalya Şubesi

Hamit Oğulları Beyliği Antalya Şubesi

Antalya 603 H. / 1206 M. de Selçuk hükümdarı I. Gıyasettin Keyhüsrev tarafından frenklerden alınmış ve bu havaliye Teke aşireti yerleştirilmişti. Burası bir ara Kıbrıs kırallığı tarafından işgal olunmuş ise de 610 H. /1213 M. de I. tzzeddin Keykavüs tekrar zabt eylemişti. Antalya takriben XIV. yüzyılın ilk yirmi senesi içinde Hamid oğulları'nın eline geçti ve Dündar bey'in kardeşi Yunus Bey Antalya beyi oldu; Yunus Bey'in oğullarından Sinanüddiıı Çalış Bey de Istanos yani Korkud i/i'nde bulunuyordu. Yunus Bey'in ölümünden sonra yerine oğullarından Mahmud Bey'in mi? yoksa diğer oğlu Hızır Bey'in mi, geçtiği şimdilik malûm değildir.

1333'de İbn-i Batuta Anadolu'ya geldiği zaman Antalya beyliğinde Hızır Bey bulunuyordu, ve o sırada hasta idi. Bunun da vefatı tarihi belli değildir, Antalya'ya. Hızır Bey'den sonra kimin geldiği de malûm değildir. 1361 'de Antalya tekrar Kıbrıs kırallığı tarafından zabt olunarak on bir sene kadar onlarda kalmış ve yukarıda adı geçen M a hm u d Bey'in oğlu küçük Mehmed Bey burasını 774 H./1373M. de zabt etmiştir.

Mübarizüddin lâkablı Mehmed Bey'in vefatı da malûm değildir. Osmanlı hükümdarı Birinci Murad, Karamanoğlu üzerine sefer açıp muharebeyi kazanarak avdeti sırasında "Tekeoğlu (Hamitoğlu) yâğidir" diye kendisine söyledikleri zaman:

—"Bir fakirdir, elinde iki kasabası var; biri Antalya biri Istanos (Korkuteli) anın ne miktarı var ki bana yâği ola, şimdi onun üzerine varmak bize ardır" diyerek Bursa'ya dönmüştür. Neşri'nin yazdığına göre Tekeoğlu sonra hisarlarını Sultan Murad'a vererek yalvarıp barışmış.

Antalya, 791 H./1389 M. veya 794 H./1392 M. de Yıldırım Bayezid tarafından zabt edilerek şehzade İsa Çelebi'ye sancak olarak verilip bu suretle Hamit Oğulları Beyliği'nin bu şubesi de sona ermiştir. Ankara muharebesinden sonra Timur tarafından Anadolu beylerine eski yerleri verildi ise de Hamidoğlu Osman Bey'e -ki Mübarizüddin Mehmed Bey'in oğlu olması muhtemeldir— de Osmanlıların elindeki Antalya hariç Istanos havalisini vermişti (1402 M.). Osman Bey, Karamanoğlu Mehmed Bey'le ittifak ederek Antalya'yı almak isterken oranın Emiri Hamza Bey tarafından tstanos'da. bastırılarak katledilmiş ve bu suretle Hamid Oğulları'nın Antalya şubesi de sona ermiştir (8261 H./323 M.).

Bazı tarih ve vekayinâmelerde Hamid oğullan'nın bu Antalya şubesine Teke beyleri denilmektedir. Bunlara bu ismin verilmesi Antalya ve havalisine Tekeeli denilmesinden ileri geldiği anlaşılıyor; eldeki bütün vesikalar buradaki beylerin Tekeoğullan denilen bir aüe üe hiçbir münasebetleri olmadığını ve bunların Hamid oğulları'ndan olduklarını göstermektedir.

Dündar Bey'in hükümdarlığını îlân eylediği zaman Menteşe oğulları'ndan olan Fenike Beyi, Dündar Bey'in yüksek hâkimiyetini tanımıştı. Bu, Fenike beyliği daha sonra Antalya beyi Hızır bin Yunus Bey'in nüfuzu altına girmiştir

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz