Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XVIII. Asırdaki Osmanlı Hattatları
Ali Mümtaz Arolat
Bolulu İzzet Mehmet Paşa
LALE DEVRİ
Patrona Halil İsyanı
On sekizinci Yüzyıl Başından Ortasına Kadar İdarî Vaziyet
Abdülhamid'in karikatürü
ERTUĞRUL FIRKATEYNİ'NİN ÖZELLİKLERİ
Ebu İshak İsmail Efendi
Damat Ali Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Anadolu Beyliklerinde Sosyal ve İlmi Durum

Sayfadaki Başlıklar


ANADOLU BEYLİKLERİ'NDE İLMÎ VE SOSYAL DURUM

ANADOLU BEYLİKLERİ'NDE İLMÎ VE SOSYAL DURUM

Bir taraftan siyasî teşekkül halinde toplanmağa başlayan Anadolu Beylikleri imkân dahilinde ilmî faaliyetler göstermişler ve elde ettikleri yerlerde bir hayli içtimaî ve ilmî tesisleriyle buralara Türk ve islâm damgasını vurmuşlardır. Anadolu Beyleri'nin himayesini duyan âlimler, onların yanlarına gelerek yaptırdıkları medreselerde tedris ve telif ve tercüme ile muhitlerinin aydınlanmasına hizmet etmeğe başlamışlardır.

Aşiret reisliğinden beylik kurmağa kalkışan Anadolu beyleri bu tesis ve ilim adamlarını himaye ve namlarına eserler telif ettirmek veyahut telif ve tercüme edilen eser sahiplerini taltif etmek suretiyle günden güne artan bir medenî muhit vücuda getiriyorlar, bu beylerden bir kısmı bu hususda âdeta birbirleriyle rekabet ediyorlardı. Bu yönden Germiyan, Aydın, Candar beylikleri önsafta bulunuyorlardı.

İlmî ve içtimaî tesisler cihetiyle kısaca kendilerinden bahsettiğimiz Anadolu beyleri zamanında Konya, Denizli, Beyşehri, Kütahya, Balat, Ayasluğ (Selçuk), Birgi, Manisa, Beçin, Kastamonu yeni yeni ilmî ve sosyal müesseselerle süslenmişti.

Anadolu beyleri türkçeden başka dil bilmedikleri için kendilerine ithaf edilen telif ve tercümelerin hemen hepsi de ana dil ile kaleme alınıyor ve bu tarz millî lisanın ilmî istilahlar cihetinden yeni buluşlarla zenginleşmesine hizmet ediyordu. Beyliklerin bir asır zarfında vücuda getirdikleri müesseseleri tetkik için vakfiyelere tapu ve tahrir kayıtlarına şöyle bir göz gezdirilecek olursak bu sür'atli ilerleyişe hayret etmemek kabil değildir. Bundan başka yapılan müesseselerin mimarî, taş ve ağaç oymacılığı, çini, alçı tezyinatı, nakış cihetinden göstermekte olduğu incelik ve ze-rafet Türk zevkinin orijinal nümunelerindendir. Bilhassa mimarî ve tezyini bakımdan Karaman beyliği Selçukîlerin muakkibi bulunuyordu. Onbeşinci asır başlarında yapılan Ba/at'taki llyas Bey camii Türk mimarisinin ön safında bulunan eserlerindendir. Oyma itibariyle Candar ve Aydın ve Menteşe beylikleri merkezlerindeki eserler XIV. yüzyıl sonlariyle XV. yüzyıl başlarındaki eserlerin en nefislerindendir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz