Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Hacı Halil Paşa
Sultan Murat ve Sokullu
Cemiyet Durumu ve Cemiyet Alanında Değişmeler
Köprülü Fazıl Ahmet Paşa
XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Risaleleri
Abdülaziz
Osmanlı Madeni Paralarında Düzeltmeler
Selim Han II
Osmanlı Tersaneleri
Yavuz Sultan Selim

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ankaralı Mehmed Emin Efendi

Tüccardan Ankaralı Hüseyin adında birinin oğludur. Müderrislik, kadılık etmiş, ikinci defa Rumeli kazaskeri iken 1097 Zilkade 1686 Eylül'de Çatalcalı Ali Efendi'nin yerine şeyhülislâm olmuştur. Yaşı ilerlemiş olduğundan tayininden on üç ay sonra vefat etti (1098 Zilhicce ve 1687 Ekim). Çok sayıda ilimlerde ve bilhassa islâm hukuku olan fıkıhta ihtisası olup verdiği fetvalar kadılarca makbul tutulmuştur; bu hususta Fetava-yı Ankaravi isminde bir de fetva mecmuası ve Fıkıhtan Şemseddin Mehmed'in Tenviri'l-ebsar isimli eserine detaylı haşiyesi vardır. Minkarizâde Yahya Efendi hasta iken bir aralık ona vekâlet etmişti; memleketi olan Ankara'da cami, medrese, hamam, çeşme ve kervansaray yaptırmıştır; İstanbul'da da bir medresesi vardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz