Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgisi
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Ceneviz Cumhuriyeti - Osmanlı İlişkileri
Esnaf Şehri İstanbul
tanzimat dönemi
Devlet Mehmet Âkif'e neden sahip çıkmadı?
Ana Sayfa
Edebî Akımlar
Yeniçerilerin yemek usûlleri
Ahmet Cevdet Paşa
Sultân II. Bâyezid

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Araç Küreihadit (Küre-i Hadid) Köyü İsmail Bey Camii

Candaroğlu İsmail Bey'in kendi adına bir cami yaptırmış olmasından da anlaşılıyor ki, bugün şoseden dört saat mesafede ve ancak atla gidilebilen Küreihadit köyü vaktiyle mühim bir yerdi. Umumiyetle bu civarda nüfus yoğunluğu çok azdır. Yeri çok güzel olan bu köy, bugün az sayıdaki haneleri ile ancak ismini muhafaza edebilmektedir.

Hafifçe meyilli bir yamaç üzerine kurulmuş olan cami, kitabesine göre, H. 855 (1451) yılında, Emir İsmail Bey tarafından yaptırılmıştır. Dış görünüşü itibariyle Beyköyü Camii ile aynı karakterde, fakat ondan daha büyüktür.

İki yanı duvarla, önü çok basit bir şekilde şakuli ahşap parmaklıkla kapalı olan son cemaat yerinden camiye girilir. İç hacmi doğu ve batı duvarlarında altta, ahşap kafesli büyücek birer pencere, üstte dar uzun ikişer ve kıble duvarında gene üstte iki küçük pencere ile aydınlatılmıştır. Bunların temin ettiği ışıkla tam bir ibadet havası yaratılmıştır.

Caminin aksına konan 50 santim çapında kalın iki ahşap direk, iç hacmi uzunluğuna olarak îkiye bölen 29X33 santim kesitinde ana kirişi taşırlar. Bunun alt yüzünün döşemeden yüksekliği 6.17 metredir. Kiriş istikametinde konan üç sıra ağaçla teşkil edilmiş 1.10 metre yüksekliğin d 3 ki iki başlık zengin profillerle işlenmek suretile zarif ve aynı zamanda bütün bir tesir elde edilmiştir.

Tavan, ana kirişten ve duvarlardan dört taraflı olarak çıkılan sık bindirmelerle yukarıya doğru uzunluğuna iki ayrı kısım halinde inkişaf ettirilmiştir. Yuvarlak ve derin çalıklarla işlenmiş üst üste iki sıra halinde konsollardan sonra 11X15 santim kesitinde ve her 40 santimde bir kirişler atılmıştır.

Bütün ahşap kısımlar turuncu renkte boyanmıştır. Yalnız, iki direk uzunluğuna olarak dalgalı beyaz çizgilerle bezenmiştir. Dış çerçevesi 4.52 metreye kadar yükselen alçıdan güzel bir mihrabı vardır. Mimberi ahşaptan ve basittir. Döşemesi, zeminden 3.15 metrede ve orta yerinden sivri bir şekilde çıkıntı yaparak birinci direkle birleşen bir mahfili vardır.

Son cemaat yeri ile cami duvarı arasında çıkan minaresi ahşaptır

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz