Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Köroğlu Şiirleri - Mert dayanir namert kacar
PAPA'lar ve AYASOFYA
Kara Davut Paşa
Hacivat Karagöz Oyunu Dağarcığı
Kırım Hanlığı
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Akkoyunlu İlişkileri
Osmanlı Saray Teşkilâtı
Kuruçeşme'deki Osmanlı Eserleri
Yavuz Sultan Selim'in Hayatı
XVI. ve XVII. Yüzyıl Osmanlı Islahat Risaleleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Arabacı Kadı Ali Paşa

Ohrililidir. Bahadırzâde denilen Ali Paşa medrese tahsili görüp icazet almıştır. İmamlıktan başlayarak bazı nahiyelerde kadı naipliği etmiş, sonra Koca Halil Paşa'ya ve daha sonra Köprülüzâde Fazıl Mustafa Paşa'ya intisab ederek kethüdası olmuş ve 1101 Safer ve 1689 Kasım'da Yeniçeri ağası ve 1102H.-1691M.de Fazıl Mustafa Paşa'nın sefere hareketi esnasında vezirlikle sadaret kaymakamı ve vezir-i âzamın şahadeti üzerine de sadrâzam olmuştur (1102 Zilhicce ve 1691 Ağustos). Ali Paşa, bizzat sefere hareket etnıiyerek hazırlık bahanesiyle Edirne'de kalmış, garezkârlığı sebebiyle müsadere ve adam sürmekle etrafını kırmış ve bu arada kızlar ağasını (Darüs-saâde ağasını) da sürgüne yollamak üzere padişahın müsadesini almıştır fakat teamül hilâfına ağayı almak üzere saraya araba göndermiş olması aleyhine vesile yapılarak pâdişâhın hiddetini mûcib olduğundan sadaretten azlolunup kızlar ağasını saraydan almak üzere gönderdiği arabaya kendisi bindirilerek Rodos adasına sürgün edilmiştir (1103 Receb 7 ve 1692 Mart 25); bu araba meselesinden dolayı tarihte Arabacı Ali Paşa diye lakab almıştır. Ali Paşa, Rodos'ta bulunurken tekrar sadrâzam olmak istemiş ve bu fikri Edirne'ye gelen bazı şahıslardan duyulmuş olduğundan bir fitne çıkarması ihtimal dahilindedir denilerek azlinden on ay sonra orada katledilmiştir (1104 Ramazan ve 1693 Mayıs).

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz