Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Serbest Mîr-i Mîranlıklar ve Yurtluk Ocaklık Sancaklar
Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)
Osmanlı Devleti'nin Merkez Yönetimi
Ermeni soykırımı iftiracıları
Sümmanî
Osmanlı - Bulgar İlişkileri
Osmanlı Musikîsi'nde Çalgılar
İstanbul'un Fethi ve Avrupa Ticari Faaliyetlerine Etkisi
Çerkez Mehmet Paşa
İstanbul'un İncisi: Bedesten

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ayas Paşa

Arnavut olup Spandoni ve Venedik elçisi Bragadin, Epir sahilinde ve Avlonya nın güneyindeki Himara'da doğmuş olduğunu yazmaktadırlar; papaz olan üç kardeşi Avlonya'da oturmuşlardı. Ayaş Paşa, harem-i hümâyundan yetişmiş, yeniçeri ağalığıyla saraydan çıkmış, Kastamonu sancakbeyi ve daha sonra beylerbeyi, vezir olup ikinci vezir iken İbrahim Paşa'nın katli üzerine 942 H. (1536 martında) vezir-i âzam olmuştur; Ayas paşa 946 safer sonlarında (1539 temmuz 13) Veba'dan vefat ederek Eyüp'e defnedilmiştir. Ayas Paşa orta derecede, mutedil bir hükümet başkanı olup bulduğu idareyi bozmamıştır; değerli ve başarılı kumandanlardandı. Kadınlara düşkün olup sarayında 40 beşik sallandığını tarihler yazarlar Beyoğlu'nda namına mensup semtte geniş arazisi ve bahçesi (köşkü) vardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz