Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlıların Kanal Projeleri
Van Ermeni Ayaklanmasının İç Yüzü
Mâzul sipahiler
Geleneksel Bursa Kadın Kıyafetleri
Enis Behiç Koryürek
Osmanlı Devleti'nde Ticarî Yerler ve Kurumlar
Kütahya Demirtaş Paşa Camii (Takvacılar Camisi)
Osmanlı İmparatorluğu'nun Manevî Kurucusu Şeyh Edebalı
Yıldırım Bayezid Dönemine Kadar Osmanlılar - Arnavutluk İlişkileri
XVIII. Yüzyılda Çini Sanatı

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ayas Paşa

Arnavut olup Spandoni ve Venedik elçisi Bragadin, Epir sahilinde ve Avlonya nın güneyindeki Himara'da doğmuş olduğunu yazmaktadırlar; papaz olan üç kardeşi Avlonya'da oturmuşlardı. Ayaş Paşa, harem-i hümâyundan yetişmiş, yeniçeri ağalığıyla saraydan çıkmış, Kastamonu sancakbeyi ve daha sonra beylerbeyi, vezir olup ikinci vezir iken İbrahim Paşa'nın katli üzerine 942 H. (1536 martında) vezir-i âzam olmuştur; Ayas paşa 946 safer sonlarında (1539 temmuz 13) Veba'dan vefat ederek Eyüp'e defnedilmiştir. Ayas Paşa orta derecede, mutedil bir hükümet başkanı olup bulduğu idareyi bozmamıştır; değerli ve başarılı kumandanlardandı. Kadınlara düşkün olup sarayında 40 beşik sallandığını tarihler yazarlar Beyoğlu'nda namına mensup semtte geniş arazisi ve bahçesi (köşkü) vardı.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz