Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yeniçeri ocağı
Kırım Hanlığı
SULTAN I. MURAD'IN KOSOVA DUASI
Köprülüzâde Numan Paşa
Rumeli'ye Geçiş
IV. Mustafa'nın Padişahlığı
Kervansaraylar
Fener Rum Erkek Lisesi, Fener-Balat-Cibali ve Sigara Fabrikasından Üniversiteye
III. Murat'ın Hükümdarlığı
İsmail Paşa

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Ayasulug (Selçuk) Aydınoğlu İsa Bey Camii

Ayasulug (Selçuk) ve civarına hâkim olan Kale dağının batı yamacında çok katlı bir yapı görülür. Bu örtüsüz kitlenin iki kubbe ve minaresi bugüne kadar kalmıştır. İleriki yüzyıllarda inkişaf edecek olan büyük Türk camilerine ait avlu plânı ile duvar mimarisinin ilk kaba hatlarını ihtiva eden bu mühim eser, Aydınoğlu İsa Bey tarafından 1374 yılında yaptırılmıştır.

Binanın kuzey ve doğu cepheleri kısmen yamaca gömülmüş, güney ve batı cepheleri serbes kalmıştır. Kesme taştan, itinasız olarak yapılmış, kuzey, doğu ve güney cepheleri hususiyet göstermezler. Bütün itina, denize dönük olan batı cephesinde teksif edilmiştir. Tamamen mermer bloklar ile kaplı ve doluluğu fazla olan duvara zengin süveli pencereler açılmıştır. Burada, yanında minarenin yükseldiği yüksek niş içinde esas giriş vardır.

İsa Bey Camii'ne ait olarak verdiğimiz plân ve kesit (Forschungen in Ephesus vom Oesterreichischen Archâologischen Institut I.) den alınmıştır. Aynı eserde, sütunlardan kalan kaidelerden, avlu plânının ve duvarlarda ve başlangıç noktalarında kalan izlerden de avluyu çeviren kemerlerin şeklini çıkartmanın mümkün olduğu kaydedilmektedir.

Bunun böyle olduğunu kabul edersek, mütekâmil bir avlu ile karşılıyoruz demektir. Revakların üstü, ahşap bir çatı ile örtülü idi. Doğu tarafında esas girişin bir karşılığı, kuzey duvarında da aksa gelen bir üçüncü giriş vardır. Bu son ikisinden cami avlusuna merdivenlerle inilir. Doğu cephesi mühim kısmı ile yamaca gömülü olduğu için buraya pencere açılmamıştır. Kuzey duvarının batı kısmında bugün örülü olan iki pencere vardır ki, mevcut izlerden bunların vaktiyle buraya bağlı bir ilâve kısmına açıldıkları anlaşılıyor. Duvarın üst kısmında halen de mevcut sivri kemerli dört pencere vardır.

Yüksek duvarlarla çevrili revaklı avludan sonra, üçe taksim edilmiş orta portal ile camiye girilir. Diğer dört giriş duvarla örülmüştür.

İç hacmin orta kısmı iki kubbe ile örtülüdür ki bunlar bugün de mevcuttur. Dört granit sütün üzerine tuğla kemerlerle otururlar. Ahşap ile örtülü bulunan iki yan kısım halen çatısızdır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz