Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Eyâlet Valilerinin Dereceleri
Kütahya I. Hezar Dinar Mescidi
Kütahya Kurşunlu Camii
Osmanlıda iyilik ve insaniyet
Bunları Biliyor muydunuz -IX
İbrahim Paşa
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlılardaki Mimarî Eserler
Osmanlı Devletinin Doğuşu
BAŞKA BİR BAKIŞLA ÇANAKKALE ZAFERİ
Osmanlı Sultanlarının Ehl-i Beyt sevgisi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Azaplar

Azap (Azeb) bekâr demektir. Bunlar, Anadolu'dan toplanmış muharebeye yarar, dinç, kuvvetli, bekâr Türk gençleridir. Azaplar, Osmanlı ordusunun hafif yaya askerlerini teşkil ederlerdi. Bunların masraf ve iaşeleri toplandıkları yerlerin halkına aitti. Ok, yay ve pala ile donatılmışlardır; ihtiyaca göre yirmi, otuz hanede bir azab alınırdı; bu, tarihini yazdığımız devirlerde mevcutları takriben 15,000-20,000 kadardı.

Azaplar muharebede merkez ordusunun önünde bulunup ilk hücuma maruz idiler; bunların gerisinde toplar ve onların arkasında da yeniçeriler dururlardı. Harb başladığı zaman azaplar, sağa ve sola açılarak topçunun ateş etmesini temin ederlerdi. Bu azaplardan başka bir de deniz ve kale azabları varsa da onlar, daha sonraki tarihlerde teşkil edilmişlerdi.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz