Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Deniz Siyaseti-4
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Öncü Kıtaları
Mâlulzâde Seyyid Mehmed Efendi
Osmanlı Gümüş Parası
Yeniçerilerin cezalandırılmaları
Osmanlı’da Okullar (2)
ermeni sorunlarının ortaya çıkışı
Tanzimatın Kendisinden Önce Yapılan Düzen Çalışmalarına Göre Önemi
KANUNNAME-İ ALİ OSMAN
Osmanlı Tersaneleri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)

Başlangıcından Bugüne Türk Romanı Zamandizini 1 (1872- 1929)
1872 ŞEMSETTİN SAMİ: Taaşşuk-i Talat ve Fitnat
1873 AHMET MİTHAT: Yeniçeriler
1874 AHMET MİTHAT: Dünyaya İkinci Geliş
1875 AHMET MİTHAT: Hasan Mellah
1875 AHMET MİTHAT: Hüseyin Fellah
1875 AHMET MİTHAT: Karı Koca Masalı
1875 AHMET MİTHAT: Yeryüzünde Bir Melek
1876 AHMET MİTHAT: Felaatun Beyle Rakım Efendi
1876 AHMET MİTHAT: Pariste Bir Türk
1877 AHMET MİTHAT: Çengi
1877 AHMET MİTHAT: Kafkas
1878 AHMET MİTHAT: Süleyman Musli
1878 NAMIK KEMAL: İntibah
1880 NAMIK KEMAL: Cezmi
1881 AHMET MİTHAT: Belliyat-ı Müdhike
1881 AHMET MİTHAT: Henüz On Yedi Yaşında
1881 AHMET MİTHAT: Karnaval
1882 AHMET MİTHAT: Acaib-i Alem
1882 AHMET MİTHAT: Dürdane Hanım
1882 AHMET MİTHAT: Vah
1884 AHMET MİTHAT: Cellat
1884 AHMET MİTHAT: Esrar-ı Cinayet
1884 AHMET MİTHAT: Volter Yirmi Yaşında
1885 AHMET MİTHAT: Hayret
1888 AHMET MİTHAT: Arnavutlar Solyotlar
1888 AHMET MİTHAT: Demir Bey
1888 AHMET MİTHAT: Fenni Bir Roman
1888 AHMET MİTHAT: Haydut Montari
1888 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir İzdivacın Tarih-i Muaşakası
1888 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir Muhtıranın Son Yaprakları
1889 AHMET MİTHAT: Gürcü Kızı
1889 AHMET MİTHAT: Nedamet mi Heyhat
1889 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şık
1889 SAMİPAŞAZADE SEZAİ: Sergüzeşt
1890 AHMET MİTHAT: Gürcü Kızı
1890 AHMET MİTHAT: Müşahedat
1890 AHMET MİTHAT: Rikalde
1890 AHMET RASİM: Güzel Eleni
1890 MEHMET CELAL: Bir Kadının Hayatı
1890 MEHMET CELAL: Vicdan Azapları
1891 AHMET MİTHAT: Hayal ve Hakikat (Fatma Aliye ile birlikte)
1891 AHMET RASİM: İlk Sevgi
1891 FATMA ALİYE: Hayal ve Hakikat
1891 MEHMET MURAT: Turfanda mı Yoksa Turfa mı
1891 YALÇIN, Hüseyin Cahit: Nadide
1892 AHMET MİTHAT: Ahmet Metin ve Şirzat
1892 AHMET RASİM: Meşak-ı Hayat
1892 FATMA ALİYE: Muhadarat
1892 MEHMET CELAL: Küçük Gelin
1893 AHMET RASİM: Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi
1894 AHMET RASİM: Afife
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bu muydu?
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Heyhat
1894 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Ferdi ve Şürekası
1895 AHMET MİTHAT: Taaffüf
1895 VECİHİ: Mehcure
1895 VECİHİ: Mihr-i Dil
1896 AHMET MİTHAT: Gönüllü
1896 AHMET RASİM: Kitabe-i Gam
1896 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: İffet
1896 NABİZADE NAZIM: Zehra
1896 RECAİZADE MAHMUT EKREM: Araba Sevdası
1897 AHMET RASİM: Sevda-yı Sermedi
1897 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mürebbiye
1897 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Mai ve Siyah
1898 AHMET MİTHAT: Altın Aşıkları
1898 AHMET MİTHAT: Mesail-i Muğlaka
1898 AHMET RASİM: Gam-ı Hicran
1898 ARSAL, Sadri Maksudi: Maişet (Kazan'da Yayınlandı.)
1898 FATMA ALİYE: Ref'et
1898 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mutallaka
1898 VECİHİ: Hikmet
1899 FATMA ALİYE: Udi
1899 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Bir Muadele-i Sevda
1899 MEHMET CELAL: Solgun Yadigarlar
1899 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Bir Ölünün Defteri
1899 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Nemide
1899 YALÇIN, Hüseyin Cahit: Hayal İçinde
1900 AHMET RASİM: Ülfet
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Metres
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Şıpsevdi
1900 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tesadüf
1900 MEHMET RAUF: Eylül
1900 SAFFET NEZİHİ: Zavallı Necdet
1900 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Aşk-ı Memnu
1901 GÜZİDE SABRİ: Münevver
1902 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Nimetşinas
1903 SAFFET NEZİHİ: Kadın Kalbi
1905 GÜZİDE SABRİ: Ölmüş Bir Kadının Evrak-ı Metrukesi
1908 ŞEHBENDERZADE AHMET HİLMİ: Amak-ı Hayal
1909 ADIVAR, Halide Edip: Heyula (Kerim Ustanın Oğlu ile 1974)
1909 ADIVAR, Halide Edip: Seviye Talip
1910 ADIVAR, Halide Edip: Raik©in Annesi
1910 AHMET MİTHAT: Jön Türk
1910 BEKİR FAHRİ: Jönler
1910 CEMİL SÜLEYMAN: İnhizar
1910 CEMİL SÜLEYMAN: Kadın Ruhu
1910 CEMİL SÜLEYMAN: Siyah Gözler
1910 FATMA ALİYE: Enin
1910 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Sevda Peşinde
1910 MEHMET CELAL: Kuşdilinde
1910 MEHMET CELAL: Nedamet
1910 SAFFETİ ZİYA: Salon Köşelerinde
1910 ŞEHBENDERZADE AHMET HİLMİ: Öksüz Turgut
1910 TEPEYRAN, Ebubekir Hazım: Küçük Paşa
1911 MEHMET RAUF: Genç Kız Kalbi
1911 SAFFET NEZİHİ: Müsebbib
1912 ADIVAR, Halide Edip: Handan
1912 ADIVAR, Halide Edip: Son Eseri
1912 ADIVAR, Halide Edip: Yeni Turan
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Cadı
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Gulyabani
1912 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç
1912 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Neriman
1912 TAN, M.Turhan: Ali Maceralar
1913 KESTELLİ, Raif Necdet: Üful
1913 MAHMUT SADIK: Tekamül
1913 MEHMET RAUF: Ferda-yı Garam
1915 DEVRİM, İzzet Melih: Tezat
1916 ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman: Kara Koncolos
1916 ÇAPANOĞLU, Münir Süleyman: Siyahlar İçinde
1917 TEK, Müfide Ferit: Aydemir
1918 ADIVAR, Halide Edip: Mevut Hüküm
1918 DEVRİM, İzzet Melih: Sermed
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Hakka Sığındık
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Hayattan Sahifeler
1919 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Toraman
1920 DERVİŞ, Suat(Baraner): Kara Kitap
1920 EFE, Necdet Rüştü: Ahenk
1920 KARAY, Refik Halid: İstanbul'un İçyüzü ( 1939'da İstanbul'un Bir Yüzü adıyla basıldı.) 1939 KARAY, Refik Halid: Çete
1920 TALU, Ercüment Ekrem: Evliya-yı Cedit
1921 TALU, Ercüment Ekrem: Sabir Efendi'nin Gelini
1921 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Küller
1922 ADIVAR, Halide Edip: Ateşten Gömlek
1922 AHMET RASİM: Hamamcı Ülfet
1922 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Çalıkuşu
1922 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Cehennemlik
1922 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Son Arzu
1922 GÜZİDE SABRİ: Nedret
1922 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Kiralık Konak
1922 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Nur Baba
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Asriler
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Gün batarken
1922 TALU, Ercüment Ekrem: Kopuk
1922 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Hanım Mektupları
1923 DELİBAŞI, Ali Süha: İkinci Gençlik
1923 DERVİŞ, Suat(Baraner): Hiçbiri
1923 DERVİŞ, Suat(Baraner): Ne Bir Ses Ne Bir Nefes
1923 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kızıltuğ
1923 SAFA, Peyami: Sözde Kızlar
1923 SAFA, Peyami: Şimşek
1924 ADIVAR, Halide Edip: Kalb Ağrısı
1924 DERVİŞ, Suat(Baraner): Buhran Gecesi
1924 DERVİŞ, Suat(Baraner): Fatmanın Günahı
1924 EFE, Necdet Rüştü: Bir Damla Gözyaşı
1924 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Damga
1924 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Efsuncu Baba
1924 KESTELLİ, Raif Necdet: Ziya ve Sevda
1924 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Atlı Han
1924 MEHMET RAUF: Karanfil ve Yasemin
1924 SAFA, Peyami: Bir Akşamdı
1924 SAFA, Peyami: Mahşer
1924 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Zaniyeler
1924 SELAHATTİN ENİS: Zaniyeler
1924 TEK, Müfide Ferit: Pervaneler
1924 UŞAKLIGİL,Halıt Ziya: Kırık Hayatlar
1925 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Dudaktan Kalbe
1925 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tebessüm-i Elem
1925 MEHMET RAUF: Genç Kız Kalbi
1925 MORKAYA, Burhan Cahit: Aşk Bahçesi
1925 SAFA, Peyami: Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü
1925 SAFA, Peyami: Canan
1925 TALU, Ercüment Ekrem: Kan ve İman
1925 TALU, Ercüment Ekrem: Şevket-meab
1925 YESARİ, Mahmut: Çoban Yıldızı
1925 ZORLUTUNA, Halide Nusret: Sisli Geceler
1926 ADIVAR, Halide Edip: Vurun Kahpeye
1926 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Akşam Güneşi
1926 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Billur Kalb
1926 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Tutuşmuş Gönüller
1926 GÜZİDE SABRİ: Yaban Gülü
1926 KARAKURT, Esat Mahmut: Çölde Bir İstanbul Kızı
1926 KARAKURT, Esat Mahmut: Vahşi Bir Kız Sevdim
1926 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Türk Korsanları
1926 MEHMET RAUF: Böğürtlen
1926 MORKAYA, Burhan Cahit: Kızıl Serap
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Aşkım Günahımdır
1926 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Cehennem Yolcuları
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Geceye Aşık
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Gönül Avcısı
1926 SELAHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Menekşe Demeti
1926 SELÂHATTİN ENİS (Ataabeyoğlu): Sara
1926 SELAHATTİN ENİS: Cehennem Yolcuları
1926 SELAHATTİN ENİS: Sara
1926 TALU, Ercüment Ekrem: Kundakçı
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Çıldıran Kadın
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Izdırap Çocuğu
1927 BENİCE, Ethem İzzet: Yakılacak Kitap
1927 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Bir Kadın Düşmanı
1927 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Evlere Şenlik Kaynanam Nasıl Kudurdu?
1927 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Hüküm Gecesi
1927 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Seyit Ali Reis
1927 MEHMET RAUF: Ceriha
1927 MEHMET RAUF: Define
1927 MEHMET RAUF: Son Yıldız
1927 MEHMET RAUF: Son Yıldız
1927 MORKAYA, Burhan Cahit: Ayten
1927 TALU, Ercüment Ekrem: Meşhedi ile Devr-i Alem
1927 YESARİ, Mahmut: Çulluk
1927 YESARİ, Mahmut: Pervin Abla
1928 ADIVAR, Halide Edip: Zeyno'nun Oğlu
1928 AKA GÜNDÜZ: Bir Şoförün Gizli Defteri
1928 AKA GÜNDÜZ: Dikmen Yıldızı
1928 AKA GÜNDÜZ: Odun Kokusu
1928 AKA GÜNDÜZ: Tang Tango
1928 BAŞAR, Şüküfe Nihal: Renksiz Izdırap
1928 DERVİŞ, Suat(Baraner): Gönül Gibi
1928 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Acımak
1928 GÜNTEKİN, Reşat Nuri: Yeşil Gece
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Ben Deli miyim?
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Kokotlar Mektebi
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Mezarından Kalkan Şehit
1928 GÜRPINAR, Hüseyin Rahmi: Muhabbet Tılsımı
1928 GÜZİDE SABRİ: Hüsran
1928 KARAOSMANOĞLU, Yakup Kadri: Sodom ve Gomore
1928 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Gültekin
1928 LEVENT, Agah Sırrı: Acılar
1928 MEHMET RAUF: Kan Damlası
1928 MORKAYA, Burhan Cahit: Harp Dönüşü
1928 MORKAYA, Burhan Cahit: Hizmetçi Buhranı
1928 TALU, Ercüment Ekrem: Gemi Arslanı
1928 TAN, M.Turhan: Cehennemden Selam
1928 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Deli Deryalı
1928 TEPEDELENLİOĞLU, Nizamettin Nazif: Kara Davut
1928 YESARİ, Mahmut: Ak Saçlı Genç Kız
1929 AKA GÜNDÜZ: İki Süngü Arasında
1929 KOZANOĞLU, Abdullah Ziya: Kozanoğlu
1929 MEHMET RAUF: Halas
1929 YESARİ, Mahmut: Geceleyin Sokaklar


Hazırlayan:Ali ŞAHİN

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz