Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Enderun Hazinesi
Ahmed Reşîd Rey
Halil Paşa
Tokatlı Âşık Nuri
Osmanlı Padişah Çadırları
Bir Yeni Osmanlı'nın gözüyle Yeni Osmanlılar
Kethüda yeri
Trabzonlu Kanuni
Çandarlı (Cendereli) Hanedanının Sona Erdirilmesi
NE GÜNLERDİ

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Balat İlyas Bey Camii

Koca Cami, Cuma Camii diye anılan İlyas Bey Camii 1404 yılında inşa edilmiştir.

İnşa tekniği ve malzeme kalitesi itibarile çok yüksek bir seviye gösteren bu eser, Beyliklere ait tek kubbeli camilerin en büyüğüdür. Fevkalade sade bir yapı anlayışı ile, tam kare bir plândan tromplarla yuvarlağa geçilmiş ve 14 metre açıklığındaki bir kubbe ile de, başlangıç yılları için büyük sayılabilecek ölçüde tek bir hacim temin edilmiştir.

2.05 ve 2.15 metre kalınlıktaki duvarları, giriş nişini, minare kaidesini ve derin mihrap nişini içine alır. Böylece giriş cephesini tebarüz ettiren büyük kemer duvarlarından gayri kare plânın dışına taşan kısım yoktur.

Cami içten ve dıştan son derece itinalı bir şekilde, milimetreyi dahi bulmayan incelikte derzlerle işlenmiş mermer bloklar ile kaplıdır. Bunlar beyaz, gri, mavi-gri ve yeşilimsi renklerdedir.

Büyük kemerin çerçevelediği giriş duvarı, yüksek kalitede zengin bir taş işçiliğinin çok kıymetli bir örneğidir. Bu bakımdan bu eser ancak İznik'teki 1391 tarihli Yeşil Cami ile mukayese edilebilir. Bunların her ikisi de Türk taş işçiliği ne şeref veren eserlerdir.

Ortada stalaktit başlıklı iki sütuna oturan basık yarım kemerli üç açıklıktan iki yandakiler itina ile işlenmiş mermer parmaklıkla kapanmıştır.

Kapı süvesi gibi, parmaklıkların da çerçeveleriyle birlikte kemerlerin içine müstakilen yerleştirilmiş olmaları ve daha doğru bir ifade ile yerlerine uydurulmuş olmaları şayanı dikkattir.

Binayı çepeçevre saran silme, önde bir miktar yükselerek giriş kemerinin dışarı taşan duvarında da devam eder.

Cami iç duvarları, tromp kemerlerinin başladığı silmeye kadar mermerle kaplıdır. Pencereler, cephede çok zengin bir şekilde süvelerle çevrili olmalarına mukabil içerde büyük bir sadelik gösterirler.

Gerek trompların içleri, gerekse tromp kemerleri ve bunların duvar yüzlerinde tekrarlananları arasındaki satıhlarda Türk üçgenleri ve hücreciklerle, mugarnatlar teşkil edilmiştir.

7.37 metre yükseklikte ve 5.12 metre enindeki muhteşem taş mihrap, kendi başına bir şaheserdir.

Cami iç hacmi, üç duvara da aynı tertipte açılmış, altlı üstlü dörder pencere ve kubbeyi saran çift tambura açılmış üç küçük pencere ile aydınlatılmıştır.

Minare, henüz istiklâlini elde edememiş, caminin bünyesine dahil olarak, kuzey-batı köşesinde çatıdan itibaren yükselir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz