Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Ordusu Genel Kuvvetler
OSMANLI'DA MİNYATÜR
yakın tarihi iyi bilmek
Osmanlı Şehzadeleri
İbn-i Kemal
Atatürk'ü ağlatan olay...
Ahmet Hamdi Tanpınar
Osmanlı Tersaneleri
Tımar Bedeli İsmiyle Vergi Alınması
Köprüler, Çeşmeler ve Diğer Hayır Kurumları

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Balizâde Mustafa Efendi

Bir mahalle imamının oğludur. Tahsilden ve kadılıktan sonra 1058 H.-1648 M.'de Galata kadılığından birdenbire Rumeli kazaskerliğine getirilmiş ise de sonra bir derece indirilerek Anadolu kazaskerliğinde bırakılmıştır. Hanefi Efendi'nin çekilmesi üzerine 1067 Safer 3 ve 1656 Kasım 21'de şeyhülislâm olmuştur.

Balizâde tab'an laubali meşreb olup bu sırada icraata başlayan Köprülü Mehmet Paşa'ya ciddî ve ıslahatın ehemmiyetini kavramış bir müftü lâzım olduğundan azlolunarak kendisine arpalık verilen Filibe kazasına gönderilmiş ve daha sonraları İstanbul'da Haliç'te Sütlüce'deki yalısında otururken 1072 H.-1661 M.'de vefat etmiştir, şeyhülislâmlığı yedi aydan on gün noksandır. Balizâde şeyhülislâmlığı zamanında ulemanın terfi ve azil silsilesini karmakarışık ederek henüz bulûğa erişmemiş olanlara bile rütbeler tevcih etmiştir; kıdeme ve ilmî meziyyetlere îtibar etmiyerek ehibba ve dostlarını kayırmayı âdet etmiş olup bunu alenen de söylerdi. Vermiş olduğu fetvaları hâvi Mizani'l-Fetâva adlı mecmuası ile Kenzü'l-hakayık ve Kaside-i bür'e şerhleri ve meâniden miftah şerhi üzerine haşiyesi ve diğer bazı eserleri vardır. Eyüp'te medfun eshabdan hazret-i Halid bin Zeyd'in rivayet ettiği hadisleri toplayarak onun menakıbı hakkında bir mukaddeme ve hatimeyi içeren bir eser de vücuda getirmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz