Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
II. Selim (Sarı Selim)
Ocağın küçük zabitleri
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Kadar Yeniçeri Ocağı
Kütahya Yakup Çavuş Mescidi
Daltaban Mustafa Paşa
Yavuz Dönemine Ait Tapu-Tahrir Defterindeki Vakıf Kaydı
Kütahya Meydan Camii - Arslan Bey Camisi
Hâlide Nusret Zorlutuna
Yunus Emre Karamanlıdır
Tokatlı Âşık Nuri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Barış zamanındaki nöbetli hizmetleri

Devlet merkezinde bulunan Kapıkulu süvarilerinin barış zamanlarındaki hizmetleri XVI. yüzyılda divan, maliye, ihtisap ve sair bunun gibi kâtipliklerle avarız, nüzul ve buna mümasil vergi kâtiplikleri ve koyun eminliği gibi vazifeler olup buralara hükümet tarafından tayin edilirlerdi.

Kanunî Sultan Süleyman sefere gittikçe kapıkulu süvarilerinin eskilerinden mülâzım ismiyle 300 kişi ayırıp bunları emirberlikte ve dairesi muhafızlığında istihdam eder ve seferden dönüşünde hizmetlerine mükâfat olarak pâdişâh vakıflarından bazılarının mütevelliliğini büyükçe mukattaaların bir senelik idaresini vergi ve cizyelerin tahsili gibi hizmetleri bunlara verirdi; bu mülâzımların yukarıdaki hizmetlere gitmelerinden evvel bir sene kadar divan-ı hümâyunda bulunup muamelâtı görmeleri kanundu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz