Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Kumaş Cinsleri Hakkında Kısa Bilgiler
''OSMANLI PADİŞAHLARININ KABİRLERİ''
ABDÜLHAMİT HANIN DEMİRYOLU SIRRI
Tarhuncu Bütçesi
tarihimiz çok kıymetli
Sultan İbrahim
Kuruluş Dönemi Osmanlılar ve Arnavutluk
KANUN-İ ESASİ
Yavuz Sultan Selim'in Hizmetleri
Çivizâde Mehmed Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Barış zamanındaki nöbetli hizmetleri

Devlet merkezinde bulunan Kapıkulu süvarilerinin barış zamanlarındaki hizmetleri XVI. yüzyılda divan, maliye, ihtisap ve sair bunun gibi kâtipliklerle avarız, nüzul ve buna mümasil vergi kâtiplikleri ve koyun eminliği gibi vazifeler olup buralara hükümet tarafından tayin edilirlerdi.

Kanunî Sultan Süleyman sefere gittikçe kapıkulu süvarilerinin eskilerinden mülâzım ismiyle 300 kişi ayırıp bunları emirberlikte ve dairesi muhafızlığında istihdam eder ve seferden dönüşünde hizmetlerine mükâfat olarak pâdişâh vakıflarından bazılarının mütevelliliğini büyükçe mukattaaların bir senelik idaresini vergi ve cizyelerin tahsili gibi hizmetleri bunlara verirdi; bu mülâzımların yukarıdaki hizmetlere gitmelerinden evvel bir sene kadar divan-ı hümâyunda bulunup muamelâtı görmeleri kanundu.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz