Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa
Anadolu Beylikleri Karesioğulları Beyliği
Osmanlı Mimarlık Tarihi
Kanuni Sultân Süleyman
Pirî Mehmet Paşa
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Milano Dukalığı İlişkileri
XVI. Yüzyılın İkinci Yarısındaki Başlıca Eserler
Müzik Eğitim Kurumları
Kütahya Alo (Ali) Paşa Camii
XV Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Kapıkulu Süvarileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bayezid Paşa

Çelebi Mehmed, Amasya sancak beyi iken onun maiyetinde bulunmuş, şehzadeler mücadelesinde efendisine sadakatle hizmet etmiş, kumandan olarak bulunmuş Çelebi Mehmed, devleti bir idare altında toplayınca ona hem vezir-i âzam ve hem de beylerbeyi olarak ölümüne kadar bu iki mevkii muhafaza etmiştir. 824 H. /1321 M.'de Sazlıdere'de maktulen vefat etmiştir.

Bkz.:Bayezid Paşa ve Ailesi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz