Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
Osmanlı Devletinde İnsan Hakları ve Hürriyetleri
İstanbul'un Fethi'nden Sonra Şehrin İmarına Bir Bakış ve Topkapı Sarayı'nın İnşası
Pirîzâde Mehmed Sâhib Efendi
GERÇEK MÜRİDLERİMİZİN SAYISI
Pir Sultan Abdal
Tarihi Fıkralar 1
Tanzimat Fermanı - Gülhane Hatt-ı Hümayunu
Hoca Sadeddin Efendi
II. Abdülhamid'in şahsi mülkü

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bayezid Paşa

Çelebi Mehmed, Amasya sancak beyi iken onun maiyetinde bulunmuş, şehzadeler mücadelesinde efendisine sadakatle hizmet etmiş, kumandan olarak bulunmuş Çelebi Mehmed, devleti bir idare altında toplayınca ona hem vezir-i âzam ve hem de beylerbeyi olarak ölümüne kadar bu iki mevkii muhafaza etmiştir. 824 H. /1321 M.'de Sazlıdere'de maktulen vefat etmiştir.

Bkz.:Bayezid Paşa ve Ailesi

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz