Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Azaplar
Tarihte Mayıs Ayı Olayları
Abaza Siyavuş Paşa
Osmanlı Musikîsi'nde Çalgılar
V. Mehmet Reşat
Tokatlı Molla Lûtfi
Anadolu Beylikleri Menteşeoğulları Beyliği
Ohrili Hüseyin Paşa
Dertli
XV. Yüzyıl Ortalarından XVI. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı-Rus İlişkileri

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bayezid Paşa ve Ailesi

Amasyalı olup babasının adı Yahşi'dir. Çelebi Sultan Mehmed Amasya'da sancak beyi iken Bayezid Paşa onun maiyetinde ve hizmetinde bulunmuştur.

Ankara Muharebesi'nden sonra Osmanlı şehzadeleri arasındaki saltanat kavgalarında efendisi Çelebi Mehmed'e sadakatle hizmet etmiş olan Bayezid Paşa, onun hükümdarlığı zamanında hem birinci vezir ve Karamanoğlu üzerine yapılan bir seferde mühim hizmetine dayanılarak ilâve olarak Rumeli beylerbeyi olarak bu iki vazifeyi ölümüne kadar muhafaza etmiştir. Bütün işlerde hâkim-i yegâne, söz sahibi olup bu yüzden epey aleyhdarı vardı. II. Murad'ın pâdişâh îlanı üzerine ona karşı hükümdarlık iddiasiyle meydana çıkarılan amcası Mustafa Çelebi üzerine Beylerbeyi de olması sebebiyle Çandarlızade İbrahim, Hacı İvaz Paşa'ların ısrarlarıyla Bayezid Paşa'nın gönderilmesine karar verilmiştir. Bir miktar kuvvetle İstanbul boğazından Rumeli sahiline geçen Bayezid Paşa sür'atle Edirne'ye gitmiş ve beylerbeyi olması cihetiyle topladığı kuvvetle Mustafa Çelebi'ye karşı çıkmış ise de Sazlıdere mevkiinde iki taraf karşılaşınca muharebe esnasında elindeki kuvvetler Mustafa Çelebi tarafına geçince o da teslim olmuş, fakat kendisine îtimad edilmiyerek Mustafa Çelebi'nin yanındaki Aydınoğlu Cüneyd Bey'in ısrarıyla katledilmiştir (824 H/1421 M). Kabri Sazlıdere'dedir. Torunları zamanımıza kadar gelmişlerdir. Amasya'da cami, imaret ve medresesi 820, 821, 823 hicret tarihli vakfiyeleri vardır (Vakıflar Umum müdürlüğü Mücedded Anadolu 19, S. 244 ilâ 249); oğlu İsa Bey ümeradan olup Bursa'da mescidi ve imareti vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz