Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Yazı - Hat Sanatı
Yavuz Sultan Selim'in Hizmetleri
Ali Paşa (Çandarlızâde)
HİLAFETİN KALDIRILMASI
Yeniçerilerin atlı olmaları
Yavuz Sultan Selim küpe taktı mı?
Karlofça Antlaşması
Kütahya Özbek Camii
Sultan Murat/\'ın Son Senelerindeki Hazine
Terkîb-i Bend ve Tercî '-i Bend

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bayram Paşa

İstanbulludur gençliğinde yeniçeri ocağına girip sırasıyla Ocak ağalıklarını yaptıktan sonra kul kethüdası ve 1032 H. -1623 M.'te yeniçeri ağası olmuştur. 1035 H.-1625 M.de vezirlikle Mısır valisi olan Bayram Paşa, İstanbul'da kubbe veziri bulunduğu sırada Tabanıyassı Mehmet Paşa'nın azli üzerine sadrâzam tayin edilmiştir (1046 Ramazan ve 1636 Şubat).

Bayram Paşa, IV Murat ile beraber Bağdat seferine giderken yolda Urfa'ya yakın Celab mevkiinde vefat ederek (1048 Rebiulâhır 6 ve 1638 Eylül) cesedi İstanbul'a nakledilip Avratpazarı (İstanbul'da Cerrahpaşa'da) yakınındaki türbesine defnedildi.

IV. Murat, Bayram Paşa'yı takdir ettiği için vefatını duyunca çadırına gelip ağlamıştır. Paşanın çadırında her konakta pâdişâha takdim edilecek hediyeleri havi sandıklar bulmuştur. Sultan Murat bu sandıklardaki, zırhtan gömlek, miğfer, samur takımıyla esvabları görünce tekrar ağlayarak: "hayıf sad hayıf ki böyle kadirşinas bir vezirden ayrıldım. Böyle bir vezir az bulunur" diyerek ruhuna dualar etmiştir.

Bayram Paşa'nın sadareti 1.5 sene kadardır. Tedbirli ve iyi idareli bir devlet adamı idi. İstanbul'da, türbesine bitişik bir tekkesiyle sebili, mektebi ve medresesi ve Kayseri'de mevlevihanesi ve Amasya'da bazı hayırlı eserleri vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz