Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Topal Recep Paşa
Osmanlı Medeniyeti Sitesi: Geçmişi ve Geleceği
Mecburi İstikamet Osmanlı Mirası
Kütahya Balıklı Camii (Cami)
osmanlı medeniyet ağacı
XIV. Asrın Son Yarısıyla XV. Asır Ortalarına Kadar Osmanlılarda Köprü
Osmanlı Çadırları
Bıyıklı Ali Paşa
Rusçuklu Şerif Hasan Paşa
Muallim Naci

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bayramzâde Zekeriya Efendi

Ankaralı olup babasının adı Bayram'dır. Medresenin mûtad derslerini görüp müderrislik ve kadılık etmiş Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulunmuş ve ikinci defa Rumeli kazaskeri iken Bostanzâde'nin birinci defa azli üzerine şeyhülislâm olmuştur (1000 Receb ve 1592 Nisan). Zekeriya Efendi 1001 Şevval 1593 M. de bayram tebriki münasebetiyle saraya gidip daha huzura kabul olunmadan evvel Babü's-saâde'de oturup yeniçeri ağasıyla görüşürken ansızın vefat etmiştir. Ebussuûd Efendi'den sonra gelen şeyhülislâmların fazl u kemal cihetiyle en değerlilerindendi; zamanının allâmesi olarak tavsif edilmektedir. Tefsir ve fıkha dair eserleri vardır. Fıkıhtan Hidaye'ye haşiyesi ve meânîden (miftah) ile usûl-i fıkıhtan sadrü'ş-şeriaya talikatı ve müretteb divanı vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz