Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Osmanlı Mimarlık Tarihi
KURULUS DÖNEMI-1
Menemen olayında 10 büyük şüphe!
Naili Abdullah Paşa
Abdülaziz'in Tahta Çıkışı
XVI. Yüzyıl Ortalarından XVII. Yüzyıl Sonuna Yaya Ve Müsellemler
Bayramzâde Zekeriya Efendi
Hadım Ali Paşa
Âşık Şenlik
Ebu İshakzâde Mehmed Esad Efendi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bayramzâde Zekeriya Efendi

Ankaralı olup babasının adı Bayram'dır. Medresenin mûtad derslerini görüp müderrislik ve kadılık etmiş Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulunmuş ve ikinci defa Rumeli kazaskeri iken Bostanzâde'nin birinci defa azli üzerine şeyhülislâm olmuştur (1000 Receb ve 1592 Nisan). Zekeriya Efendi 1001 Şevval 1593 M. de bayram tebriki münasebetiyle saraya gidip daha huzura kabul olunmadan evvel Babü's-saâde'de oturup yeniçeri ağasıyla görüşürken ansızın vefat etmiştir. Ebussuûd Efendi'den sonra gelen şeyhülislâmların fazl u kemal cihetiyle en değerlilerindendi; zamanının allâmesi olarak tavsif edilmektedir. Tefsir ve fıkha dair eserleri vardır. Fıkıhtan Hidaye'ye haşiyesi ve meânîden (miftah) ile usûl-i fıkıhtan sadrü'ş-şeriaya talikatı ve müretteb divanı vardır.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz