Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
İlk Standart
Cenâb Şehâbeddîn
ÇANAKKALE
Kadı Ali Paşa
OSMANLI Padişahlarının Kadın Efendileri
İslam'a Hakarete Karşı Acil Müdahale
..:: İznik ve Çinicilik ::..
Amcazâde Hüseyin Paşa
ISLAHAT FERMANI
Osmanlı Fetih Politikası

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Bir Yeni Osmanlı'nın gözüyle Yeni Osmanlılar

Sayfadaki Başlıklar


YENİ OSMANLILARI ANLATAN ONLARA EN YAKIN İSİM

Kendisi de bir Yeni Osmanlı olan Ebuzziya Tevfik'in tarihi izlenimleri, 1865 yılının Ekim ayında Sultan Abdulaziz'in buyruğuna rağmen, törene resmi üniforma giymeden katılan Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa'nın gövde gösterisi ile başlıyor.

Osmanlı yönetiminin baskıcı uygulamalarına karşı çıkan, muhalif bir aydın olan Ebuzziya Tevfik, hem siyasî kimliği hem de Türk basın tarihinde önemli yer tutan gazete ve dergileriyle tanınır. Ebuzziya Tevfik'in Genç Türklerle muhabetti sadece gönül bağı olarak kalmamış ve siyasi ve ticari alanda da kendisini göstermiştir.

Yeni Osmanlılar’ın destekçi ve koruyucusu Mustafa Fazıl Paşa, Tasvir-i Efkar Matbaasını alarak Şinasi'nin ölümünden sonra satın alarak, Ebuzziya Tevfik ve arkadaşlarına bağışlandı. Şinasi bu matbada bastığı dergilerde yer alan yazıları nedeniyle yönetimin şimşeklerini üzerine çekmekte gecikmedi. Muhalif düşüncelerinden dolayı Rodos’a sürgüne gönderilen Ebuzziya Tevfik, sürgün dönüşü 1880'den sonra matbaacılık sektöründe kalmayı sürdürdü.

Bir süre ”Mekteb-i Sanayi” müdürlüğü yapan Ebuzziya Tevfik 1900 yılında Konya’ya sürüldü. Burada, daha önceden de çalıştığı “kufi hat”, “arabesk” süsleme çalışmaları yapan Ebuzziya Konya'da bu ilgisini duvar seccadelerine yansıttı.

1881 yılında Matbaa-i Ebuzziya adını verdiği basımeviyle ilk kez kitap dizileri yayımlamaya başladı. Almanların Bibliothek dizisini araştıran Ebuzziya, Kitaphane-i Ebuzziya dizisinin yayımına girişti. Ebuzziya Tevfik'in bu dizilerinde sistemli bibliyografik bilgiler verilmeye başlandı. Matbacılık alanında pek çok yenilikle başarılı olan Ebuzziya Tevfik'in başarıları yurt dışında da hayranlıkla izlendi. Dünyanın matbaacılık merkezi olan Leipzing'de her yıl yayımlanan, güzel ve kaliteli baskı örneklerine yer veren Aus-Tausch, 1891-1899 yılları arasında Matbaa-i Ebuzziya'nın bastığı çalışmalardan üç örnek sunmuştur. 1898'de de matbaacılık alanına yaptığı katkılar için Fransa hükümetinin "Liyakat Madalyası"yla onurlandırılmıştır.

YENİ OSMANLILARI ANLATAN ONLARA EN YAKIN İSİM

Bu yönüyle Ebuzziya Tevfik'in Genç türkleri anlatan eserler tarih açısından ayrı bir önem taşır. Çünkü o onların içinden bir isim olarak onları anlatan nadide kişiler arasındadır. Dünyaya onların gözüyle baktığı için de onların gerkçekte neler istediklerini ve neler hissettiklerini anlamak açısından Ebuzziya Tevfik'in yazdıkları önemlidir.

Pegasus Yayınları Ebuzziya Tevfik'in Yeni Osmanlılar adlı eserini Şemsettin Kutlu'nun sadeleştirmesiyle yeniden bastı. "İmparatorluğun Son Dönemindeki Genç Türkler" alt başlığı ile yayınlanan Yeni Osmanlılar adlı eserde olaylar 1865 yılının Ekim ayında Sultan Abdulaziz'in buyruğuna rağmen, törene resmi üniforma giymeden katılan Sadrazam Fazıl Mustafa Paşa'nın gövde gösterisi ile başlıyor.

Sıkıcı bir tarih metninden çok roman havasında gelişen ve birbirini izleyen olaylar, Osmanlı'nın son dönemlerinde yaşanan çekişmeleri Bir Jön Türk'ün gözünden anlatıyor.

Eseri okudukça fark ediliyor ki, "Tanzimat Fermanı'nın imzalanmasını izleyen yıllarda sadrazamlık yapan Ali ve Fuat Paşalar döneminde, Padişah da bir kenara itilmiş, devlete tamamıyla bürokratlar hakim olmuştur. Ayrıca nazırları denetleyecek ve onları icraatlarından sorumlu tutacak bir karşı güç de bulunmamaktadır"

'Genç Türkler' diye de adlandırılan, Avrupalıların verdiği Fransızca 'Jeunnes Turcs' adıyla tanınan Yeni Osmanlılar Cemiyeti işte böyle bir ortamda oluşturuldu. Bir grup Osmanlı aydınının bir mesire yerinde bir araya gelerek temellerini attıkları bu yeni oluşumun en temel sorunu, ülkenin rejim meselesini bütün boyutlarıyla tartışmaktır. Yeni Osmanlılar da tıpkı Tanzimat'ın kabulünü sağlayan öncüleri gibi, Tercüme Odası veya Batılı eğitim kurumlarında yetişmişlerdir. Tanzimat'ı birçok açıdan yetersiz bularak eleştiren bu aydınlar topluluğu, Batı dünyasınının sistemlerini mekanik ve yüzeysel bir anlayışla kabul eden Tanzimatçıların kendi kültürlerini ihmal ettiklerini söylemekle, eleştirilerini bu alanlarda yoğunlaştırmaktadırlar. Buna karşılık da daha bilinçli biçimde modernleşmeyi, İslami temeller üzerinde evrimleştirilmesi gereken ve Osmanlı gerçeklerini de dikkate alan bir anlayışı savunmaktaydılar.

Yeni Osmanlılar, ancak kurulacak bir meclis sayesinde, ülkeyi ekonomik iflasa sürükleyen, dışarıdan yüksek faizle borç alıp geri ödemeyi yine borçla yapan, karşılaşılan her sorunda Batı'nın içişlerimize müdahale etmesine seyirci kalan, yolsuzlukta sınır tanımayan nazırlardan hesap sorulabileceğine inanmışlardı.

Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin Türk siyasi tarihi yanında Türk basın tarihi açısından da büyük bir önemi vardır.1860'dan itibaren kurulmaya başlanan basının toplum tarafından kabul edilmesinde bu hareket rol oynamıştır. Cemiyet üyelerinin büyük bölümünün gazeteci olması ve gazetenin sosyal ve siyasi değişmenin bir aracı olarak görülmesi, basının Yeni Osmanlılar için önemini ortaya koyar.

Tüm bu dönemi, cemiyetin bir üyesi olarak yaşayan Ebuzziya Tevfik, belgesel-roman niteliğindeki bu eserinde çalkantılı bir tarihe ışık tutacak biçimde anlatmaktadır. Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa, Mithat Paşa ve dönemin birçok aydını ve siyasetçisi de bu romanın baş kahramanı olarak bize tarihçilerin anlattığından daha yakın olarak kendilerini daha yalın şekilde gösterme şansı bulmaktalar.


KİTABIN KÜNYESİ

Yeni Osmanlılar 'İmparatorluğun Son Dönemindeki Genç Türkler'

Ebuzziya Tevfik;

Tercüme: Şemsettin Kutlu

Pegasus Yayınları;

Mayıs 2006, 1. Baskı, 16X24, 781 sayfa, Türkçe.
ISBN No: 9759146428

http://www.haber7.com/haber.php?haber_id=165292

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz