Silikon Vadisine ve Teknoloji Dünyasına İçeriden Bir Bakış
kolai.com
Ana Sayfa
Yazı Ekle
Forumlar
Bilgi Bankası Kategorileri
Son Eklenen Bilgiler
Divan Edebiyatı
Osmanlıca Sözlük
Osmanlı Padişahları
Anadolu Beylikleri

Arama:
Bunlar da var
Bursa Alâaddin Bey Camii
XVIII. Asırda Garp Ocakları
Kapalıçarşı ve Ayasofya Vakfı
Hırka-i Şerif Camii
BEDESTEN
Padişahların Vezirleri
Eski İstanbul Fotoğrafları
Osmanlı Paraları - Sikkeleri
Dolmabahçe Sarayı
Abdülmecid'i yolcu eden bir Yahudi'ydi

Aradığınız soruların cevabını bulamadınız mı? Forumlarımızda sorun.

Birgi Ulu Camii

Ermenek'te Akça Mescit 'ten sonra, Beyliklerden kalma en eski cami dir. Kitabesine göre H. 712 (1312) yılında inşa edilmiştir. Bu yapının on dördüncü asra ait olduğunu söylemek için, kitabesine bakmaya lüzum hissedilmeyecek kadar asrın hususiyetlerini taşır. Çok sade yapı şekli, son cemaat mahalli ve sütun başlıkları bu hususiyetlerin başlıcalarıdır.

Gayet zarif yapılıştaki son cemaat yeri, cesaretle ince sütunlar üzerine oturtulmuş kemerlerle teşkil edilmiştir. Orta aks açıklığı diğerlerinden büyük tutulmuştur. Bunlar hiç bir profil ihtiva etmeksizin, mümkün olan azamî sadelikle yapılmışlardır. Bu mahallin üstü avluya doğru tek mail satıhlı ahşap bir çatı ile örtülüdür.

Cami iç hacmi, kıble duvarına dik istikamette uzanan beş şahından ibarettir. Bunlar sütunlar üzerine oturan kemerlerle teşkil edilmiştir. Düz ahşap tavan doğrudan doğruya kemer duvarları üzerine oturur. Bazan oluklu, bazan da düz olarak, sütunun ucunda kenarlara doğru genişliyen bir yuvarlak teşkil edilmiş ve bunun üzerine, kemer ayaklarının oturduğu dört köşe kaideler konmuştur. Bunlar kârgir sütün başlıkları için yeni bir deneme olarak kabul edilmelidir.

Mihrabın önü, Eşrefoğlu Camii 'ndeki gibi bir kubbe ile örtülüdür, ve çinilerle bezenmiştir. Bugün bu zengin çini kaplamanın yalnız bir kısmı mevcuttur. Mimberi, Mahfil parmaklıkları, çini mihrabı Eşrefoğlu Camii'ninkilerle mukayese edilirse müşterek tarafları olduğu görülür.

Batı-güney köşesinden yükselen minare kırmızı ve lâcivert renklerdeki sırlı tuğlalarla işlenmiştir.

Bize her konuda çekinmeden yazabilirsiniz